Pondělí 29. listopadu 2021, svátek má Zina
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Podnikatelé: jak vyplnit přílohu

Česko

Při vyplňování přílohy číslo 1 daňového přiznání se musíte rozhodnout jak budete uplatňovat výdaje. Někdy se vyplatí paušál, jindy schované doklady.

Pokud máte příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, budete muset vyplnit kromě standardního daňového přiznání také přílohu číslo 1. Mezi příjmy z podnikání patří asi nejobvyklejší příjmy ze živnosti (platí pro ty, kdo mají živnostenský list), příjmy ze zemědělské výroby a dále také příjmy z podnikání podle zvláštního zákona, například příjmy lékařů a advokátů. Existuje také samostatná výdělečná činnost, která není podnikáním ani k ní není třeba mít zvláštní oprávnění. Do této kategorie spadají autorské honoráře, příjmy z tvorby softwarových produktů a také příjmy z výkonu nezávislého povolání, třeba tlumočníků, architektů.

1. Výpočet dílčího základu daně

Neoznačený řádek Než se pustíte do vyplňování, nezapomeňte vyplnit v pravém horním rohu svoje rodné číslo. V prvním řádku přílohy označte křížkem způsob, kterým uplatňujete výdaje. Vybrat si můžete vedení daňové evidence (dříve: jednoduché účetnictví), vedení účetnictví (dříve: podvojné účetnictví) nebo uplatňování výdajů paušálem. Pro všechny příjmy, které uvedete do přílohy, je možné použít pouze jeden způsob. Není tedy možné, abyste výdaje ze živnosti uplatňovali v daňové evidenci a jiné příjmy paušálem.

Řádek 101 Do prvního řádku pod číslem 101 napište veškeré příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. Vedete-li účetnictví, nevyplňujte do tohoto řádku nic.

Řádek 102 Do řádku 102 napište výdaje. V případě, že vedete účetnictví, opět nevyplňujte, pokud vedete daňovou evidenci, vepište do tohoto řádku veškeré uznatelné náklady (ty, které byly nezbytné k dosažení zisku dle zákona). Pokud uplatňujete výdaje procentem z příjmů neboli paušálem, pak uveďte: * 80 % z příjmů ze zemědělské činnosti * 60 % z příjmů ze živností řemeslných, * 50 % z příjmů z ostatních živností, * 40 % z ostatních příjmů.

Řádek 104 Do řádku 104 jednoduše vyplňte výsledek řádek 101 minus 102. Na své si v tomto řádku přijdou i OSVČ, které vedou účetnictví - ti sem vloží zisk nebo ztrátu před zdaněním. Řádek 105 Řádek 105 je vyhrazen pro uvedení nepeněžních příjmů či daňové úpravy. Třeba když vám klient, místo aby zaplatil penězi, poskytne nějakou protislužbu. Podkladem jsou údaje z daňové evidence, případně účetnictví.

Řádek 106 Do dalšího řádku pod číslem 106 patří daňové úpravy a výdaje, které snižují daňový základ. Do této skupiny lze zařadit například odpisy hmotného majetku nebo tvorbu rezerv. Podkladem pro vyplnění této kolonky jsou údaje z daňové evidence nebo účetnictví. Další informace najdete ve vysvětlivkách, které jsou součástí formuláře. Řádek 107 Pokud využijete spolupracující osobu, do řádku 107 zapište část příjmu, kterou přerozdělíte na manžela nebo jinou spolupracující osobu. Na manžela nebo manželku, kteří se podílejí na provozování firmy, lze tímto způsobem přerozdělit maximálně 50 procent a částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, nesmí činit víc než 540 000 korun za celé zdaňovací období nebo 45 000 korun za měsíc. V případě jiných osob žijících v domácnosti s podnikatelem se přerozdělují příjmy tak, aby jejich podíl nepřesáhl 30 procent; částka, o kterou příjmy překračují výdaje, smí být nejvíce 180 000 korun za zdaňovací období. Příjmy a výdaje se nesmějí přerozdělovat na děti, které chodí do školy (v době, kdy si na ně rodiče uplatňují slevu na děti) a vyživovanou manželku/manžela.

Řádek 108 Do kolonky 108 se vyplní přerozdělené výdaje, které připadají na spolupracující osobu. Platí pro ně podobná pravidla jako pro příjmy v předchozím řádku.

Řádek 109 Pokud jste vy sami spolupracující osobou, vepište do řádku 109 část příjmů, která připadá na vás.

Řádek 110 S institutem spolupracující osoby souvisí také řádek 110 - tam napište výdaje, které na vás připadají jako na spolupracující osobu. Pokud nejste podnikatel, ale pouze spolupracující osoba (třeba žena na rodičovské dovolené, nebo důchodce), nevyplňujete řádky 101 a 102, příjmy napište přímo na řádek 110.

Řádek 112 Řádek 112 je určen pro příjmy z titulu společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti. Pokud jimi nejste, nic nevyplňujte.

Řádek 113 V kolonce 113 sečtěte příjmy a odečtěte výdaje podle vzorce ve formuláři. Sečtěte a odečtěte tedy řádky 104 + 105 + 108 + 109 + 112 - 106 -107 - 110 - 111. Výsledek přeneste do řádku 37 na straně 2 základní části daňového přiznání.

2. Doplňující údaje

Část A Pokud vedete účetnictví nebo daňovou evidenci, vyplňte v sekci A této přílohy podle něj údaje o svém obratu a odpisech. Čistý obrat se ovšem týká pouze účetnictví.

Část B Pod písmenem B je třeba vyplnit údaje o hlavní převažující činnosti, tedy činnosti, ze které jste měli největší příjmy.

Část C Tuto tabulku vyplňte pouze v tom případě, když ke změnám v době trvání živnosti došlo během roku 2008.

Část D Tabulkou D se zabývají ti, kdo vedou daňovou evidenci. K vyplnění jednotlivých částí tabulky tedy slouží jako podklad například peněžní deník a jiné účetní dokumenty. Tato tabulka slouží vlastně jako přehled závěrky daňové evidence, kterou není nutné přikládat zvlášť. Do prvního sloupce opíšete údaje z konce předchozího roku (naleznete je v minulém daňovém přiznání), do druhého sloupce zanesete současný stav podle své evidence. Údaje v řádcích 2, 3 a 6 vyplňovat nemusíte.

Hmotný majetek: Týká se dlouhodobého majetku, který budete evidovat a odpisovat jeho hodnotu. Mezi takový majetek můžete v podstatě počítat jednotlivou věc, kterou jste koupili za víc než za 40 000 korun. Odpisuje se podle pravidel, která najdete v zákoně o daních z příjmů.

Zásoby: mezi zásoby můžete řadit věci, které jste nakoupili, ale zatím nepoužili k vytvoření zisku. Příkladem může být nakoupení materiálu, který bude potřeba k výrobě předem.

Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček: Peníze, které jste někomu půjčili nebo které by měl někdo za vaše služby zaplatit a dosud tak neudělal.

Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček: závazkem je, pokud máte někomu zaplatit naopak vy a dosud jste tak neučinili. Stejně tak pokud peníze dlužíte třeba bance, uvedete dlužnou částku sem.

Rezervy: rezervy, které tvoříte (pouze v případě, že neuplatňujete výdaje paušálně) na budoucí opravu podnikatelského majetku. Podstata rezerv je v tom, že šetříte na budoucí opravu například nemovitosti, ve které podnikáte. Částku, kterou podle plánu každý rok šetříte, nemusíte danit. Kdybyste však nakonec opravu neprovedli, budete vše muset zdanit zpětně.

Mzdy: do tohoto řádku vyplňte hrubé mzdy vyplacené zaměstnancům. Část E V tabulce by měly být podrobněji uvedeny podklady k vyplnění řádku 105 a 106 (nepeněžité dary nebo nepeněžitá vydání). Údaje lze nalézt v daňové evidenci případně účetnictví. Podnikatel sem uvede veškeré odpisy nebo rezervy, které tvoří.

Část F Vyplňuje ten, kdo je členem sdružení bez právní subjektivity. Uvádí údaje ostatních členů.

Část G, H Kdo má spolupracující osobu nebo je sám takovou osobou, vyplní požadované údaje zde. Do posledního sloupce napište, kolik procent na tuto osobu rozdělujete.

Autor:

ANALÝZA: Případ Kenosha. Média si napsala vlastní verzi

Premium Půlka Ameriky si udělala z Kylea Rittenhouse, jenž zastřelil dva lidi, vzorovou karikaturu bílého rasisty s puškou, a...

Pět nejčastějších chyb, které Češi dělají v penzijním spoření

Premium Ve starém „penzijku“ si na důchod spoří více než tři miliony Čechů a v nových fondech už přes 1,3 milionu lidí. Stát...

Strach se do lidí pouští jako jed. Horší než covid je hysterie, říká herec Dušek

Premium Je hercem, režisérem, scenáristou, moderátorem. Renesančního ducha zřejmě Jaroslav Dušek zdědil po svém rodu s modrou...