Pondělí 15. dubna 2024, svátek má Anastázie
130 let

Lidovky.cz

Proč vám nevrátíme syny? Už si u pěstounů zvykli, vzkázal norský úřad Michalákové

Česko

  5:01
PRAHA - Děti si už na pěstouny zvykly, nevrátíme vám je. To je argument, na kterém stojí i padá poslední rozhodnutí v boji Evy Michalákové s norskými úřady. Mladšího Davida navíc posílají k adopci. Obávají se totiž, že o něj bude Michaláková dále bojovat. Otázku, zda by se Michaláková o děti byla schopná starat, úřad vůbec neřešil. Server Lidovky.cz pročetl rozhodnutí, podle kterého česká matka ztrácí oba syny.

Eva Michaláková. foto: MAFRA - Dan Materna

Michaláková ztrácí oba syny: mladší jde k adopci, staršího nesmí vůbec vídat

Eva Michaláková ztrácí rodičovská práva k oběma dětem. Zároveň nesmí syny Denise (10) a Davida (6) vídat, to platí i pro jejich otce Josefa Michaláka. U mladšího syna Davida navíc norské úřady souhlasily, že ho pěstouni mohou adoptovat.

Takový je zatím poslední výsledek boje Evy Michalákové s norskými úřady. Dosud nepublikované rozhodnutí krajské komise, která o adopci rozhodla, má server Lidovky.cz k dispozici. Podle dokumentu česká matka stále nereflektuje to, co se před lety stalo.

„Oba chlapci mluví o svých pěstounech jako o mamince a tatínkovi. Tak o paní Michalákové a panu Michalákovi nemluví, ačkoliv tak o nich mluvili krátce po odebrání. Svoje pěstounské rodiny zřetelně vnímají jako své skutečné rodiny,“ uvedli například úředníci do rozhodnutí.

Silný vztah k pěstounům

V prosinci loňského roku zaslala Eva Michaláková na odbor sociálně-právní ochrany dětí v Norsku dopis. Žádala v něm o navrácení dětí do její péče. Tamní úřad na sociálně-právní ochranu dětí Barnevernet poslal protinávrh o čtyři měsíce později. Nejenže chtěl současný stav zachovat, ale šel ještě dál: kromě zbavení rodičovské odpovědnosti navrhl u mladšího Davida adopci. Otec Josef, který o děti nejeví zájem, tento návrh podporoval.

Letos v září ke společnému stolu usedla Krajská komise pro sociálně-právní ochranu dětí a sociální záležitosti pro norské oblasti Buskerud a Vestfold. Pod vedením předsedy Larse Magnuse Bergha jednala celkem tři dny, až 24. září padlo konečné rozhodnutí.

„I kdyby komise došla k závěru, že paní Michaláková dokáže poskytnout Denisovi a Davidovi zodpovědnou péči, nemůže komise odebrání dětí zrušit, pokud by si chlapci vytvořili takový vztah k lidem a k prostředí, ve kterém vyrůstají, že by jim přestěhování mohlo způsobit závažné potíže,“ napsala trojčlenná komise.

Právě argument „silného vztahu obou dětí k pěstounům“ je tím, na čem celé rozhodnutí stojí i padá. Ostatně i to komise uvádí jako důvod, proč se vůbec nezabývala tím, zdali se situace u Michalákové změnila a může své syny opět vychovávat. Vytržení z pěstounské rodiny je podle komise natolik „mimořádně náročnou situací“, že lze pochybovat o tom, že by ji chlapci vůbec zvládli.

Michaláková pro ně není maminka

Úředníci vycházeli zejména z toho, že oba chlapci Denis a David hovoří o svých pěstounech jako o mamince a tatínkovi, a nenazývají tak Michalákovou, ke které mají prý navíc „slabý vztah“. Podle tvrzení pěstounů se starší Denis k biologickým rodičům vrátit nechce, o setkání nestojí ani jeho šestiletý bratr. Od umístěni do náhradní péče se oba výrazně zklidnili a při zmínce o biologických rodičích údajně vykazují „silné reakce“.

 • „I když je Denisův a Davidův vztah k paní Michalákové a panu Michalákovi nyní slabý, neznamená to, že by chlapci přišli o svou českou příslušnost. Denis se o český fenomén moc nezajímá. Pěstouni o tom při jednání vypověděli, že se ho ptali, jestli se chce učit česky. To dosud nechtěl a vysvětloval to tak, že to má v hlavě a že se učí norštinu a angličtinu. Když se pěstouni snaží vnést český element tam, kde to je možné a přirozené, tak chlapec neodpovídá. Má však fotografii dědečka z Česka na nočním stolku.“

O pár řádků dál ale komise sama zmiňuje, že matka měla s dětmi od odebrání omezený kontakt. „Paní Michaláková měla s Denisem kontakt dvakrát za rok do posledního styku 27. března loňského roku. Po tomto datu k dalšímu setkání nedošlo, což bylo dáno chlapcovou nevolí setkat se s paní Michalákovou,“ napsali úředníci do rozhodnutí.

Z listinných důkazů i dalších výpovědí úředníci nakonec usoudili, že chlapci nemají k biologickým rodičům důvěru. „Komise následně došla k závěru, že si Denis a David vytvořili takový vztah k lidem a prostředí, kde vyrůstají, že by přestěhování mohlo vést k zásadním potížím. Komise se proto již nemusí vyjadřovat k tomu, zda je převážně pravděpodobné, že paní Michaláková dokáže synům poskytnout zodpovědnou péči,“ stojí v rozhodnutí.

Důvod? Medializace

Když se komise rozhodla zbavit Evu Michalákovou rodičovské zodpovědnosti a zakázat jí styk s dětmi, použil úřad argument, na který už jednou upozornil server Lidovky.cz: medializace celého případu.

Proč chtějí Michalákové odebrat syny? Případ zveřejnila, na dětech jí nezáleží, tvrdí úřad

„Zejména jedna okolnost přiměla komisi k rozhodnutí zbavit paní Michalákovou rodičovské zodpovědnosti za Denise. V nebývale vysoké míře exponovala děti v různých médiích,“ napsali úředníci s tím, že jim jde o nejlepší zájem dítěte a odkázali na „mnoho set televizních a rozhlasových programů, novin i diskuzních stránek“.

„Nejintimnější jsou pak fotografie Denise a Davida spolu s textem o sexuálním zneužívání. Jak jednotlivá publikování, tak i celkový obrázek budou pro chlapce v budoucnosti beze sporu velkou zátěží. Pro Denise to byla celou dobu velká zátěž, protože vše sleduje na internetu,“ dodali ještě úředníci.

 • „Je méně relevantní, že David nezažil žádné problémy před posledním stykem s paní Michalákovou, při něm ani po něm. Chlapce prostě paní Michaláková a pan Michalák vůbec nezajímají. Neptá se na ně ani na styk s nimi, ačkoliv každopádně o posledním styku s matkou nelze říci, že by sám o sobě byl nepříznivý,“ stojí také v rozhodnutí.

Mimochodem: výše uvedená zmínka o údajném sexuálním zneužívání je vůbec jediná, kterou lze v patnáctistránkovém dokumentu nalézt. Přitom právě podezření na zneužívání dětí, které policie nepotvrdila, stálo na počátku toho, kdy norský Barnevernet v květnu 2011 rozhodl děti Michalákovým odebrat.

Tím, že Michaláková už nebude mít k synům rodičovskou zodpovědnost, si úřad slibuje jediné: „Značně jí to ztíží přístup k dokumentům a fotografiím, které by se mohly dostat do médií. Proto je pravděpodobné, že se Denis bude cítit bezpečněji a najde klid po tomto neklidném konfliktu,“ stojí v rozhodnutí.

Nejlepší zájem dítěte

Podmínky pro adopci

 • biologičtí rodiče nedokáží trvale poskytnout zodpovědnou péči; nebo si děti k pěstounům vytvoří takový vztah, že by jim přestěhování způsobilo vážné potíže;
 • adopce je nejlepším zájmem dítěte;
 • pěstouni prokázali, že jsou způsobilí dítě vychovávat a postarat se o něj;
 • splnění podmínek podle zákona o adopci

Souhlas s adopcí u mladšího Davida vyslovila tříčlenná komise úřadu až v závěru dokumentu. Jedná se prý o „mimořádný zásah do života dítěte a rodičů“, přesto podle jejich mínění byly v případě Michalákových splněny všechny podmínky (viz box Podmínky pro adopci).

Důvodem k adopci je nejen opět silný vztah chlapce k pěstounům, ale podle norského úřadu i snaha Michalákové o syny bojovat. „Navíc se přidává nejistota, že zejména paní Michaláková bude iniciovat více či méně pravidelné návrhy k navrácení synů do její péče. Při jednání před komisí dala jasně najevo, že odebrání dětí neakceptuje a že bude bojovat všemi zákonnými prostředky,“ argumentuje v závěru úřad s tím, že adopce má Davidovi zajistit stabilní prostředí.

A ačkoli prý má Michaláková ze zákona na boj právo, podle úřadu jí o děti nejde. „Není pochyb o tom, že by tento postup komplikoval Davidův proces zklidnění a nabytí pocitu jistoty v pěstounské rodině. Vyvstává otázka, zda je ústředním bodem paní Michalákové nejlepší zájem dítěte nebo nejlepší zájem matky. Adopce by Davida každopádně ujistila v tom, že bude smět zůstat v domově, který jako jediný považuje za svůj vlastní domov,“ uzavřela komise.

Závěry jednání komise

 1. Denis Michalák se nevrací do péče své biologické matky Evy Michalákové.
 2. Eva Michaláková se zbavuje rodičovské zodpovědnosti za Denise Michaláka.
 3. Denis Michalák a Eva Michaláková nemají právo na styk.
 4. Denis Michalák a Eva Michaláková nemají právo na jiný druh kontaktu.
 5. Denis Michalák a jeho biologický otec Joseph Michalák nemají právo na styk.
 6. David Michalák se nevrací do péče své biologické matky Evy Michalákové.
 7. Eva Michaláková a Joseph Michalák se zbavují rodičovské zodpovědnosti za Davida Michaláka.
 8. Krajská komise souhlasí s tím, aby pěsotuni směli adoptovat Davida Michaláka.
 9. Není stanoven kontakt formou návštěv mezi Davidem Michalákem a Evou Michalákovou, respektive Josephem Michalákem.
Autor: