Sobota 2. března 2024, svátek má Anežka
130 let

Lidovky.cz

Česko

Táborové stmelování čeká celé třídy, rodiče mohou přihlásit děti zcela zdarma

ilustrační snímek foto:  Michal Šula, MAFRA

Praha - Doučování, ale i prostý pobyt v kolektivu vrstevníků je smyslem táborů, na něž mohou letos po covidem poznamenaném školním roce přihlásit rodiče své ratolesti zcela zdarma. Ministerstvo školství předpokládá, že nabídku využije sto tisíc dětí.
  11:38

Přestože mnoho letních táborů už má plnou kapacitu, rodiče můžou stále přihlásit své děti na takzvané doučovací kempy. Bude jich hned několik typů: třídní, školní a nejčastěji otevřené. „Třeba páťáci mají tábor, jehož tématem je stmelení kolektivu předtím, než půjdou na druhý stupeň,“ uvedl pro Lidovky.cz Jan Florian z místní akční skupiny Český západ, která působí v severozápadní části Plzeňského kraje.

„Doteď měli žáci jednu paní učitelku, od září se jim budou učitelé střídat podle předmětů. Chtěli jsme, aby se třídní parta stmelila, když se půl roku neviděli,“ vysvětlit Florian.

Organizace nejprve oslovila ředitele škol, o stmelení páťáků projevily zájem dvě: ZŠ Bezdružice a ZŠ Heřmanova Huť, organizace proto připravila pro každou třídu jeden turnus. V nabídce mají také otevřené tábory, na které se chystají žáci z různých škol. Doposud se jim přihlásilo zhruba 120 dětí, celkem mají na táborech k dispozici 250 míst.

Letní kempy 2021 jsou dotované příměstské a pobytové tábory, jež mají snížit nerovnosti mezi žáky základních škol způsobené distanční výukou za pandemie. Pro děti jsou zdarma, včetně jídla a pití, aby na ně dosáhly i rodiny ze sociálně slabších skupin, které častokrát neměly ani dostatečné technické vybavení. Tudíž se děti nemohly zúčastnit online vyučování, místo toho dostávaly úkoly na papíře.

Stát dá 260 milionů

Podle ministerstva školství má v létě proběhnout téměř šest tisíc takových kempů, předpokládaná účast je zhruba sto tisíc dětí. Na tábory dá resort 260 milionů korun. Peníze rozdělí mezi všech zhruba 400 žadatelů, přihlásit se mohly nestátní neziskové organizace, vysoké školy a střediska volného času. Musely předložit zamýšlenou náplň příměstského či pobytového tábora a zároveň dodržet následující pravidla: minimální rozsah 40 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích pěti kalendářních dnů, aktivity zaměřené na podporu zájmu o vzdělávání, podporu socializace, duševní pohody a pohybových aktivit, jeden turnus je pro nejméně 15 přihlášených dětí. Středisku volného času poskytne MŠMT 15 tisíc korun, zbytku žadatelů 45 tisíc korun na turnus. Žádosti přišly od organizací s místní působností, tedy v rámci jednoho kraje, ale také od nadregionálních a celorepublikových organizací.

A byť i mytí rukou před jídlem patří k základním skautským pravidlům, také na...
Když ale v předposlední den tábora rtuť teploměru přesáhne třicítku, parno se...

Každé dítě se musí před táborem otestovat PCR či antigenním testem na oficiálním testovacím místě. Pokud zvolí antigenní a tábor bude trvat déle než týden, musí se po sedmi dnech otestovat znovu. Pořadatelé pobytových táborů buď zvolí samotesty, nebo děti dovezou k profesionálům, kde jim testy udělají na pojišťovnu. Stejná pravidla testování platí i u všech ostatních táborů.

Má-li rodič o doučovací kemp zájem, může se podívat na nabídku jakýchkoli středisek volného času nebo jiných organizací, které se věnují pořádání táborů, jestli nenabízí i doučovací kempy. Pokud ano, už si zvolí dle libosti. Ministerstvo nemělo striktní kritéria, jak by měla náplň kempů přesně vypadat, proto se budou různit v provedení i kvalitě. Témata táborů se odvíjejí od toho, na co se daná organizace specializuje a jací lektoři se o práci přihlásili. Například matematikář může připravit tábor zaměřený na matematiku, střediska volného času zaměřená na sport zvolí třeba turistiku.

Kempy ale nemusí mít nutně zaměření, jako hlavní téma postačí i „socializace“ a pohyb žáků v kolektivu vrstevníků. Odškrtnout vzdělávací aktivitu si můžou organizátoři třeba výletem do Prahy, kde žákům povědí něco o historii, návštěvou vzdělávacích parků a planetárií či přírodopisem v terénu, demonstrací na konkrétní fauně a flóře.

„Hlavním záměrem je nejen doplnění znalostí a dovedností z důvodu výpadku prezenční výuky v průběhu školního roku, ale také podpora zájmu dětí o vzdělávání, posílení jejich vztahů s vrstevníky a vzájemné spolupráce, duševní pohody a duševního zdraví a v neposlední řadě i jejich pohybové aktivity,“ shrnula pro Lidovky.cz mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Organizátoři táborů na obecné zadání upozorňovali, ministerstvo však argumentuje tím, že dotaci přidělilo těm, kdo ve své žádosti popsali aktivity konkrétně. „Již při formální kontrole zaslaných žádostí se sledovalo, zda jsou v předpokládaných popisech projektů jednotlivých kempů naplněny výše uvedené aktivity, které je nutné realizovat ke splnění účelu dotace,“ uvedlo MŠMT s tím, že plnění aktivit bude namátkově kontrolovat přímo na místě.

Lektoři budou klást důraz na nenásilnou, zábavnou formu a práci venku v terénu. Pořád se totiž jedná o letní tábor. „Je to spíš objevování, ne biflování v lavicích. Jsou to prázdniny, tak by to mělo být zajímavé,“ zdůrazňuje Florian.

„Cílem těchto táborů či jakýchkoliv dalších snah o doučování by mělo být to, že děti získají vědomí o svých kompetencích. Že se naučí znovu učit, že je bude znovu bavit učit se a získávat nové vědomosti,“ uvedl pro Lidovky.cz dětský klinický psycholog Oldřich Ďurech, člen Asociace klinických psychologů.

Některé děti se zvládly bez větších problémů učit i distančně, úplně všechny ale ovlivnilo dlouhé odloučení od spolužáků. Na letní kempy proto může jet úplně každý žák základní školy, který bude chtít.

„Spousta dětí měla výsledky dobré. V čem ale distanční výuka dětem v 99 procentech uškodila, je sociální oblast. A to se právě na vzdělávacích kempech dá nějakým způsobem dohnat a pracovat s tím,“ uvedla pro Lidovky.cz Galina Jarolímková, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Praze.

Pro slabší i pro premianty

Je žádoucí, aby se na táboře sešel různorodý kolektiv, aby se v interakci ocitly děti s různými kompetencemi. „Kempy jsou pro slabší děti i pro ty šikovnější. Vítáme, když tam bude nějaký fanda předmětu, protože může namotivovat slabšího žáka,“ míní Florian.

Někteří organizátoři čekali s veškerou přípravou do začátku června, kdy jim ministerstvo potvrdilo, že peníze opravdu dostanou. Kvůli velkému zájmu muselo MŠMT vyjednat s ministerstvem financí k původně zamýšleným 100 milionům dalších 160 milionů korun, aby se dostalo na všechny žadatele.

Někteří rodiče nechtěli čekat na potvrzení a mezitím už pro děti zařídili jiný tábor. Ondřej Šejtka z České rady dětí a mládeže se obává, aby někteří pořadatelé nemuseli omezit plány, protože neseženou dost dospělého personálu. Děti na tábor se seženou vždy, ale lektoři potřebovali jistotu výdělku, a tak si mnohdy už domluvili jinou brigádu. „Za stejné peníze, jež dostanou někde v supermarketu, zkrátka mohli dělat práci s dětmi, kterou umí,“ lituje Šejtka.

Otestujte šampon vhodný i pro ty nejmenší KIND od Mádara
Otestujte šampon vhodný i pro ty nejmenší KIND od Mádara

Že je mytí dětských vlásků věčný boj? To jste ještě nevyzkoušeli organický šampon KIND od značky Mádara, který se pyšní složením bez agresivní...