Pátek 24. března 2023, svátek má Gabriel
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Zkuste si maturitu ze zeměpisu

Česko

Přinášíme ukázku z cvičného testu k nové státní maturitní zkoušce, bez znalosti map se neobejdete

Zeměpis patří mezi volitelné předměty, u nichž se studenti ke státní maturitní zkoušce zatím hlásí dobrovolně. V budoucnu by ovšem jeho výsledky mohly brát v úvahu u přijímacích zkoušek některé vysoké školy.

Test ze zeměpisu obsahuje celkem 40 úloh, za které lze získat maximálně 80 bodů. Hranice úspěšnosti je 33 procent. Studenti budou mít na test 90 minut. U všech úloh a podúloh je právě jedna správná odpověď, za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď se body neodečítají. Další cvičné testy najdete na serveru www.novamaturita.cz.

Úloha 1

Která z uvedených činností ovlivňujících

tvar zemského povrchu nepatří

mezi činnosti exogenní?

A) eolická

B) biogenní

C) vulkanická

D) antropogenní

Úloha 2

Které z následujících měst má

1. ledna nejkratší délku světlého

dne?

A) Oslo

B) Paříž

C) Dakar

D) Kapské Město

Úloha 7

Přiřaďte k následujícím popisům krajiny (7.1-7.3) správný název (A-D) odpovídající relativní výškové členitosti:

7.1 Krajina s příkrými svahy a hlubokými údolími, velký spád vodních toků. Výškový rozdíl nejvyššího a nejnižšího bodu krajiny nepřesahuje 600 m, je však vyšší než 300 m.

7.2 Krajina s pozvolnými svahy a mělkými údolími. Tvoří převážnou část rozlohy Česka. Výškový rozdíl nejnižšího a nejvyššího místa dosahuje maximálně 150 metrů.

7.3 Pestrá krajina s příkřejšími svahy a hlubšími údolími. Značná část krajiny bývá zalesněná. Výškový rozdíl činí 150 až 300 metrů.

A) rovina B) hornatina

C) vrchovina

D) pahorkatina

Úloha 9

Která z následujících dvojic evropských států má nejnižší stupeň urbanizace?

A) Itálie a Španělsko

B) Německo a Polsko

C) Lichtenštejnsko a Moldavsko

D) Spojené království a Švýcarsko

Úloha 11

Pro kterou z následujících skupin států platí, že dominantní podíl elektrické energie vyrábějí v jiných než tepelných elektrárnách?

A) Brazílie, Francie, Norsko B) Německo, Paraguay, Mexiko C) Rakousko, Švýcarsko, Saúdská Arábie

D) Švédsko, Kanada, Spojené státy americké

Úloha 31

Kolik procent obyvatelstva Česka

je v současnosti (konec roku

2010) soustředěno v pěti největších

městech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň,

Olomouc)?

A) 12 %

B) 21 %

C) 33 %

D) 41 %

Úloha 37

K ÚLOHÁM 37 A 38 VYUŽIJ

MAPU

Sledovaný úsek trasy vede po silnici

z osady Běleč přes Bratronice

do Horního Bezděkova. Za výchozí

i konečný bod úseku trasy je považován

střed jmenovaných obcí.

Která z následujících možností

odpovídá skutečné délce úseku

sledované trasy?

A) 7 km

B) 9 km

C) 10 km

D) 12 km

Úloha 38

Z důvodu chvilkové nepozornosti

jste ztratil/a správný směr cesty

a potřebujete v mapě určit místo,

kde se právě nacházíte. Vystoupil/

a jste tedy na nejbližší vyvýšené

místo. Zjistil/a jste, že stojíte přibližně

na spojnici vrchů Skalka

a Holý vrch a právě vidíte zapadat

slunce přímo nad vám neznámou

obcí. (CERMAT)

Jak se jmenuje vrch, na němž

právě stojíte?

A) Koš

B) Kouty

C) Džbán

D) Plechovka

Řešení

1 C - 2 body

2 A - 2 body

7 maximálně 2 body

7.1 B - 3 podúlohy 2 body

7.2 D - 2 podúlohy 1 bod

7.3 C - 1 podúloha 0 bodů

0 podúloh 0 b.

9 C - 2 body

11 A - 2 body

31 B - 2 body

37A - 2 body

38 C - 2 body

Autor:

Karamel bez připáleného hrnce? Vyzkoušely jsme Salko Karamel
Karamel bez připáleného hrnce? Vyzkoušely jsme Salko Karamel

V redakci všechny milujeme slaný i sladký karamel, ale jeho příprava se někdy podobá trestu. Karamel se snadno přichytí na dno hrnce a nepomůže ani...