1. března 2006 14:15 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Čína, Indie a my

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Ad LN 23. 2.: Spolupráce s Čínou a Indií? Ano!

Profesor Milan Zelený  ve svém článku  „Spolupráce s Čínou a Indií Ano!“ (LN 23.2.)  podle mého názoru velmi zdařile analyzoval dynamiku ekonomického rozvoje Číny v širších politických a ekonomických souvislostech.  Dlužno dodat, že se tak děje na pozadí postupného přesunu těžiště světových záležitostí po třech stoletích z euroatlantické oblasti do Asie.  Již za čtrnáct  let  by Čína měla být co do objemu hrubého domácího produktu druhá za Spojenými státy a  v polovině  století by měla dosáhnout podle prognózy  investiční firmy Goldman Sachs z roku 2003  první příčky. Sekundovat jí budou na druhém a třetím místě Spojené státy, respektive Indie.
          Vznikající užší spolupráce dvou asijských gigantů, kterou profesor Zelený zmiňuje jako „Indočína“ skutečně začíná mít reálné kontury.   Francoise Crouigneau z francouzského listu „Les Echos“, který  označuje  jejich  spojenectví  jako  „Číndii“ připomíná, že v ní žije    2,3 miliardy obyvatel,  její podíl na růstu světové ekonomiky v roce 2004 dosáhl 40 procent  a  směřovalo do ní 45 procent   všech přímých investic v Asii v témže roce. 
          Čína se  specializuje na výrobu velmi kvalitního spotřebního zboží ( již dnes vyrábí dvě třetiny světové produkce kopírek, bot, hraček, mikrovlnných trub, polovinu DVD přehrávačů a digitálních fotoaparátů, čtvrtinu mobilních telefonů, a  podílí se 30 % na světovém exportu elektroniky) a Indie na výrobu  hi-tech produktů s vysokou přidanou hodnotou spolu se špičkovými službami.  Rozhodně pro to má ty nejlepší předpoklady vezmeme-li v úvahu, že disponuje kapacitou 290 univerzit,  10  tisíc středisek vyššího vzdělávání a   1 500 výzkumných ústavů,  které mj. ročně produkují 200 tisíc inženýrů a 9 tisíc „velkých Ph.D“ doktorů  (díky indickým reáliím samozřejmě anglofonních, což je v současném světě  nepominutelnou značnou  komparativní výhodou).
          Co to signalizuje? Deset tisíc kilometrů na východ od Evropy se skutečně objevuje vážný  ekonomický soupeř, který razantně   vstupuje do globální ekonomiky nejen co do objemu a kvality výrobků, ale i  s milióny vysoce kvalifikovaných  pracovníků, kteří budou silně konkurovat  téže kategorii, jak ve Spojených státech, tak především v Evropě.. Nás se to týká v nezmenšené míře. Zvýšené investice do vědy, výzkumu a vzdělávání, jeho široká dostupnost,  proto představují  nejen  klíčový předpoklad, jak  můžeme v konkurenci  s „Číndií“ uspět, ale i jak s ní efektivně spolupracovat.
Miloš Balabán , balaban@fsv.cuni.cz

Najdete na Lidovky.cz