Pátek 1. března 2024, svátek má Bedřich
130 let

Lidovky.cz

Šedivé město? Ne, Most je zelený

Starostové píší

  1:12
MOST (Ústecký kraj) - Město Most si s sebou nese dědictví své pohnuté minulosti a s ní spojenou pověst, s níž se mu jen těžko daří bojovat. Již zdaleka nejde o šedivé město plné betonu a obklopené ze všech stran měsíční krajinou. Naopak, je to moderní město, které má co nabídnout, ať už jde o kulturu nebo sport.

Po ukončení těžby hnědého uhlí vzniklo ve městě velké množství zelených ploch. foto: ARCHIV RADNICE

Kde jinde najdete na jednom místě nejen standardní sportovní halu a koupaliště, ale například i hipodrom, autodrom, aerodrom nebo rekreační areály než je tomu v Mostě. Kromě toho každý, kdo vystoupá na naši místní dominantu, hrad Hněvín, a rozhlédne se kolem, neuvidí šeď, ale pestrou škálu barev, z nichž převládá jednoznačně ta zelená.

Vzhledem k tomu, že nové město Most bylo vystaveno „na zelené louce“, byly v rámci výstavby zachovány poměrně rozlehlé plochy. V těsné blízkosti tak najdeme lesní porosty na Resslu, lesopark Hrabák nebo lesy v okolí hipodromu, autodromu, na Hněvíně. Rozsáhlé plochy zeleně pak mohou návštěvníci spatřit i v rekreačních areálech Matylda a Benedikt. Všechny tyto plochy i sportovní areály vznikly v rámci rekultivací po ukončení těžby hnědého uhlí.

Do samotné zástavby města jsou pak zakomponovány parky, jako například park Střed u sportovní haly, Mír u městské knihovny a další například v ulicích Rudolická, Jana Kubelíka, U Stadionu nebo v Zahražanech. Nejrozsáhlejší je park Šibeník, který zaujímá rozlohu asi 60 hektarů a v současnosti prochází celkovou revitalizací. V roce 2016 zde byly vybudovány nové stezky, například Naučná ptačí stezka a běžecké trasy pro sportovní vyžití. Revitalizace parku pokračuje i v letošním roce s cílem prosvětlit park a zpřístupnit všechny části veřejnosti, včetně zachování útočišť pro lesní zvěř a ptactvo, které se v parku vyskytují.

Mezi obytnými domy a komunikacemi jsou travnaté pásy, kde udržujeme buď stromořadí, nebo skupinky dřevin tak, aby bylo zeleně co nejvíce a svou estetickou i biologickou hodnotou kompenzovala množství betonových a asfaltových ploch a staveb, ze kterých je každé město postaveno. Na každé volné nezastavěné ploše ve městě se snažíme zachovat zeleň. Tam, kde nejsou ochranná pásma vedení sítí, jsou dřeviny, jinde alespoň keře nebo záhony květin a trávníky.

Na území města jsou zachována hodnotná stromořadí, například na třídě Budovatelů vzrostlé platany, v ulici Československé armády u muzea alej památných lip, v ulicích Jana Žižky a U Města Chersonu aleje jírovců a stromořadí sakur v ulicích V. Nezvala, Z. Fibicha, Pionýrů nebo Obránců míru.

Nad rámec běžné péče o zeleň města, která vyjde ročně na více než 56 milionů korun, byla v posledních dvou letech revitalizována zeleň na našich dvou největších sídlištích, v jejímž průběhu bylo vysázeno do travnatých pásů a ploch mezi obytnými bloky více než tisíc stromů. Revitalizovány byly i plochy bývalých nefunkčních hřišť, která byla odstraněna a nahrazena zelení.

V současnosti plánujeme zejména rozsáhlou rekonstrukci parku Střed u sportovní haly, kde by mělo dojít k výstavbě prstence se zastřešeným loubím a edukačním pavilonem s malým amfiteátrem. Stavba se snaží co nejvíce respektovat stávající dřeviny zajímavým architektonickým řešením – pro zachování devíti vzrostlých stromů bylo například navrženo jejich prorůstání loubím.

Naším cílem je udělat z Mostu ještě příjemnější místo k životu pro místní obyvatele i změnit jeho negativní obraz v očích veřejnosti. Jde samozřejmě o běh na dlouhou trať a věřím, že i péče, kterou věnujeme naší zeleni, k tomu přispěje.

JAN PAPAREGA, primátor statutárního města Mostu, nezávislý

Autor:

Potkejte se s námi o víkendu v Brně! Rozdáme přes 1000 produktů k testování
Potkejte se s námi o víkendu v Brně! Rozdáme přes 1000 produktů k testování

Na brněnském výstavišti proběhne od čtvrtka 29. února do soboty 2. března veletrh ProDítě. Najdete tam přehlídku kočárků, autosedaček a dalšího...