Čtvrtek 16. září 2021, svátek má Ludmila
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

On-line o zdravotních dopadech radaru

UKONČENO

Hlavní hygienik byl na Marshallových ostrovech, aby ověřil, jaký má na místní obyvatele vliv radar, který se možná přestěhuje do Brd. Otázky jste pokládali 17.10. v 10:00 hlavnímu hygienikovi Michaelu Vítovi.

položených otázek: 47 | jak se správně ptát | Aktualizovat
  1. Otázka má být stručná a jasná, maximálně tři řádky.
  2. Není možné reagovat na otázku zakládající se na externím odkazu.
  3. Přestože konfrontační otázky vítáme, nesmí překročit hranici slušnosti.
  4. Nepište otázky VELKÝMI PÍSMENY.
  5. Podepište se.
  6. Neopakujte dotazy, které už položili jiní.

Zodpovězené otázky

OTÁZKA (16.10.2007 22:55) Honza Ježek
Dobry den. Chci se zeptat, jestli existuji duveryhodne americke studie, ktere vznikly uz predtim, nez byl radar umisten na Marshallovych ostrovech a jestli probehla podobna spolecenska debata, ktera ted probiha u nas? Mam skoro pocit, ze Americane ten radar tak chvali, aby se ho ce nejdriv zbavili :-)
ODPOVĚĎ (17.10.2007 10:00)
Existuje celá řada studií o vlivu elmag. záření obdobné frekvence jako je frekvence amerického radaru. Ale studie o zdravotních rizicích u konkrétního radaru nebyla prováděna.
OTÁZKA (17.10.2007 7:12) J.Hnízdil
Docent L.Pekárek z Národní referenční laboratoře pro neionizující záření varoval,že: "Kdyby radar nakonec postavili,může se u některých lidí objevit takzvaný psychosomatický syndrom". Má zřejmě na mysli vážné zdravotní problémy, které se zářením radaru přímo nesouvisejí. Jaké "psychosomatické" nemoci mohou obyvatele Trokavce a okolí postihnout? Jak bude organizována prevence těchto nemocí? Budou pro jejich léčbu vyčleněni specielně vyškolení lékaři, nebo budou pacienti odkázáni na rutinní medicínu? Jak bude tato specializovaná péče hrazena?Děkuji. MUDr. Jan Hnízdil
ODPOVĚĎ (17.10.2007 10:04)
Kolega Pekárek myslel svou úvahou o psychosomatickém onemocnění to, že se šíří nepravdivé až zkreslené informace o vlivu radaru na zdraví. Tyto informace mohou u lidí vyvolat nadměrné obavy o své zdraví a kolega Pekárek uvažoval , že tato stresová situace vyvolaná nadměrnými a nepřimeřenými obavami o škodlivosti radaru může vyvolat onemconění, např. zvýšení krevního tlaku a následné chronické projevy KVCH.
OTÁZKA (17.10.2007 8:01) Hans z dědiny
Přeji dobrý den. Rád bych se zeptal, zda máte ovšechny podklady k reálnému posouzení vlivu radaru a zda budete schopni vlastními prostředky (nebo prostředky jinýmy než patřícími a provozovanými americkou armádou) monitorovat jeho činnost i po uvedení do provozu a při překročení povolených norem jeho činnost omezit, případně zrušit. Děkuji
ODPOVĚĎ (17.10.2007 10:08)
Myslím, že nejdůležitější pro občany je jasná deklarace pana premiera, že provoz radaru nesmí ohrozit zdraví lidí. Zdraví lidí nebude ohroženo budou-li dodrženy naše české limity, které regulují expozici elmag. záření. Kvůli této problematice jsme navštívili atol Kwajalein, kde je úmístěn uvažovaný radar a proměřovali jsme okolí radaru od cca 50m až po 2700m. Hustota zářivého toku byla pod limty, které stanovuje česká norma t. pod 10W/m2. To znamená, že radar by neměl být zdrojem zdravotního rizika. Na druhé straně radar bude směřován 2 stupně nad kótu 718,8 mnm. a tedy technicky ani nemůže emitovat záření do jednotlivých údolí.
OTÁZKA (16.10.2007 15:02) Grovik
Můžete osvětlit nesmyslné výpočty ve zprávě, kterou předkládá vláda? Můžete vysvětlit proč cestujete za naše peníze na výlet když na posouzení reálného dopadu stačí "pravdivé" informace o skutečném vyzářeném výkonu? Proč nám politici tvrdí, že lidé umírají všude?
ODPOVĚĎ (17.10.2007 10:13)
Ve fci hlavního hygienika jsem státním úředníkem, jsem placen z daní našich poplatníků a tím pádem i cesta byla hrazena ze státních prostředků. Přiznám se, že nevím, kde byla chyba, kterou popisoval v čt1 pan místopředseda Zaorálek. Já mohu říci, že jsem na vlastní oči viděl prováděné měření, že jsme kontrolovali ve stejných časových intervalech provoz radaru a měření, že měření byla prováděna paralelně s us. stranou a že jsme obě skupiny naměřili velmi podobné výsledky, které byly pod čs. normami. V případě, že by radar by opravdu byl umístěn v ČR, budou obdobná měření prováděna i na našem území.
OTÁZKA (16.10.2007 15:20) Pázlar
Dobrý den.Jakým objektivním způsobem se provádí měření negativního působení radaru na obyvatelstvo ? Jaké jsou konkrétní verifikované výsledky ?
ODPOVĚĎ (17.10.2007 10:16)
V ČR je schválena standardní metoda pro měření tzv. hustoty zářivého toku tj emisí elmag. záření o určité frekvenci. K tomuto existují měřící přístroje. Na Kwajelainu byly použity jak českou , tak us. stranou stejné měřící přístroje, které ve vzdálenostech od 50 m do 2700 m měřily hustotu zářivého toku. Měření byla prováděna standardním způsobem.
OTÁZKA (16.10.2007 15:21) Radek
Udávaný dosah radaru je 2.500 km pro dané rozlišení cíle. Z jednoduchého empirického vztahu vyplývá, že Vámi udávaná hodnota "10 wattů na metr čtvereční po dobu šesti minut" je dost velký nesmysl. To by radar nemohl mít rozlišení v řádu cm na tak velkou vzdálenost. Může udat také hodnoty které vyzáří radar za 1 min. a za 1. sec? Jak bude zabezpečeno, aby člověku ozářeného paprskem či odraženým paprskem nelupalo v hlavě? (problém každého radaru)
ODPOVĚĎ (17.10.2007 10:22)
Pane čtenáři, nejsem fyzik, jsem lékař. Norma pro hustotu zářivého toku je stanovena podle evropských směrnic a podle směrnic ICNIRPu a WHO (světové zdravotnické organizace). Účinek centimetrových elmag.vln je prahový tzn. je li dodržen prah, nemůže být zjištěn nepříznivý vliv na lidský organismus. Při dodržení výše uvedeného limit 10W/m2 opravdu Vám nebude lupat v hlavě, protože tento limit bude dodržen ve vojenském prostoru tj.cca 800 m v okolí radaru, kam se bez porušení fyzické ochrany nebudete moci dostat. Ve větší vzdálenosti bude elmag. záření pod tímto limitem.
OTÁZKA (16.10.2007 15:33) Přidal
Jak se promítnou změny rozpočtu do činnosti krajských hygienických stanic ?
ODPOVĚĎ (17.10.2007 10:25)
Děkuji asi některým svým kolegům hygienikům za tento dotaz, který se radarové problematiky netýká. Změny rozpořtu při dodžení standardních postupů v rámci hygienického dozoru a při dodržování zodpovědnosti a gescí jednotlivých oborů hygieny a při zodpovědném zvažování monitorování míry zdravotních rizik, by se neměly dotknout odbornosti, dosahu činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví. Jinak, když odhalíte svou anonymitu, můžeme o konkrétních vašich dotazech hovořit z očí do očí. To Vám navrhuji. Nemám rád anonymní diskusi.
OTÁZKA (16.10.2007 15:38) Pavel Šafařík
Proč byly v roce 2000 14x navýšeny hygienické normy pro toto záření? Kdo to navrhl a kdo to schválil? Co říkáte na slova armádního lékaře(jméno si nevzpomenu) přítomného na debatě vlády(Topolánek, Parkanová) s občanu tuším v Trokavci, že záření z radaru není nebezpečné pouze zahřeje lidem v okolí do hloubky několika centimerů tkáň. Měl pravdu?
ODPOVĚĎ (17.10.2007 10:30)
Nevím přesně datum, kdy bylo přijato Nařízení vlády č.480 v roce 2000. Od roku 2000 jsem hlavním hygienikem, takže toto nařízení vlády bylo již asi připaravováno za mně. Připravovali jej odborníci ze Státního zdravotního ústavu v Praze a vycházeli z dat WHO a ICNIRP. Vycházeli i z důkazů, že elmag. záření nemá rakovinové účinky. Vliv této frakvence elmag. záření způsobuje prohřátí organismu v milimetrových hloubkách pokožky. O tom, že toto je uznáváno v odborném světě svědčí i poslední odborné články, publikované odborníky světové zdravotnické organizace v letošním roce.
OTÁZKA (16.10.2007 15:43) Pavel Šafařík
Proč jezdíte na Marschallovi ostrovy, když je známo, že američané daný radar budou upgradeovat na řádově vyšší výkon? Budete radar jako hygienik posuzovat i z hlediska možného sestřelu nepřátelské rakety nad našim územím a tudíž možného radioaktzivního spadu ze zničených jaderných hlavic??
ODPOVĚĎ (17.10.2007 10:37)
Nevím z jakého ověřeného zdroje máte informace o upgradu radaru. Technické složení radaru tj. že bude složen z 16titisíců malých vysílačů (laicky řečeno) se měnit nebude, nebude se měnit ani výkon. Diskuse o několia řádovém navýšení jsou mylné. Technicky podle mých diskusí s odborníky v oblasti raketové techniky, v případě ( a pevně věřme, že k němu nedojde), by sestřelení balistických raket s atomovou hlavicí docházelo ve výškách několik set kilometrů čili v kosmu, zde by došlo k částečnému shoření sestřelené rakety a radioaktivní spad by byl podstatně nižší, než kdyby došlo k sestřelní v nižších výškách ( použití stávající vojenské techniky)
OTÁZKA (16.10.2007 15:45) Agáta
Jakými argumenty by bylo dle Vašeho názorun možné přesvědčit obyvatele obcí v okolí místa,kde je plánován radar o jeho "hygienické bezpečnosti" ?
ODPOVĚĎ (17.10.2007 10:40)
Strašně bych si přál, aby naši lidé brali v úvahu informace odborníků. Tuto otázku mi položil již pan redaktor Kučera. Mohu jenom na ni odpovědět, jsem ve funkci osmý rok, lidé mne snad znají, a vědí, že i když jsem jim sděloval nepříznivé zprávy, tak jsem je neobelhával. Na vlastní oči jsem se přesvědčil při měření na Kwajaleinu, že limity budou dodrženy. To je jediná má možnost, jak lidi přesvědčit. Říkat pravdu a stát si za ní.
OTÁZKA (16.10.2007 15:46) Grating lobe
Dobrý den, table 4.3.4.7-1: Distances Required to Prevent High Power Effects from the XBR to Communications-Electronics Equipment www.mda.mil/mdalink/pdf/fchap4c.pdf rozlišuje „average sidelobe“ (průměrný boční lalok) a „grating lobe“. Vaše slavné „Předběžné posouzení“ pracuje pouze s „postranními vyzařovacími smyčkami“ - což zřejmě odpovídá onomu „sidelobe“. Kampak se Vám ztratil „grating lobe“ - v uvedené tabulce má „average sidelobe“ možný rušivý vliv do 100 metrů, ale grating lobe do 36 kilometrů !!? (viz též www.atmonline.cz/news/2007/rijen/091007b.htm)
ODPOVĚĎ (17.10.2007 10:47)
Nebudu se pouštět do diskuse, jak přeložit výše uvedené technické termíny. V bočním laloku budou hustoty zářivého toku dodrženy dle naší legislativy, toto dokázala i měření na Kwajaleinu. Vzpomínaných 36km se týká hustoty zářivého toku hlavního svazku, který je vyzařován 2st. nad terén a týká se možného kontaktu létajícíh předmětů v prostoru radaru. I z odborné veřejnosti bylo deklarováno, že bezletová zóna by měla být konstruována při dodržení hustoty zářivého toku 50W/m2 po dobu 6 minut. Bohužel nevím , z jakých technických a výkonových dat vycházel oponentní posudek, který stanovil vzdálenost 30 km.
OTÁZKA (16.10.2007 15:52) Pavel
Nemyslíte, že se zvýší zdravotní rizika při možných teroristických útocích třeba v Praze v metru ? Možné dopady Radaru v Brdech , bohužel...
ODPOVĚĎ (17.10.2007 10:49)
Nemohu na toto odpovědět ani v kladném , ani v záporném smyslu. Pouze mohu říci, že bohužel žijeme ve světě, kde terorismus je reálnou hrozbou.
OTÁZKA (16.10.2007 15:55) Ondřej Hetmánek
Kdo Vás jmenuje a kdo Vás odvolává z Vaší funkce?
ODPOVĚĎ (17.10.2007 10:50)
Do funkce mne jmenuje vláda ČR a samozřejmě ta mne i z funkce odvolává.
OTÁZKA (16.10.2007 16:07) OBČÁNEK
Přeji dobrý den. Zajímalo by mě jak dlouhá náštěva na ostrovech byla, jaký jste měl program, kdo návštěvu financoval a jakým způsobem jste zjištoval zdravotní nezávadnost radaru? děkuji
ODPOVĚĎ (17.10.2007 10:54)
Vlastní pobyt na Kwajeleinu byl cca třídenní. První den v odpoledních hodinách přílet, prohlídka ostrova, diskuse s voj. představiteli na atolu. Druhý den probíhalo měření od rána do pozdního odpoledne a třetí den ráno odlet z atolu. Měřila se hustota zářivého toku v okolí radaru.
OTÁZKA (16.10.2007 16:43) Vojta
Dobrý den.Probíhalo měření i při pulzním režimu radaru?
ODPOVĚĎ (17.10.2007 10:55)
Dle mých znalostí provoz radaru je pulzní.
přeposlat e-mailem