Neděle 3. března 2024, svátek má Kamil
130 let

Lidovky.cz

Rovnost pohlaví před rakovinou

Věda

  10:38
Německý virolog Harald zur Hausen si odnesl na sklonku loňského roku ze Stockholmu Nobelovu cenu za objev papilomavirů, jež vyvolávají u nakažených žen rakovinu děložního hrdla.

Papilomavirus foto: Reprofoto

Právě zur Hausenův objev otevřel cestu k vývoji vakcíny, která dnes mladé ženy před tímto nebezpečným onemocněním chrání. Nejnovější výzkum ale dokazuje, že spektrum nádorových onemocnění vyvolávaných papilomaviry je mnohem širší. Patří k nim například i některé nádory vznikající v ústech a v krku. Američtí lékaři proto zvažují, že by proti papilomavirům očkovali nejen ženy, ale i muže.

Nádory v ústech a v krku dříve postihovaly především starší muže z řad silných kuřáků či konzumentů alkoholu. V posledních desetiletích se ale obrázek typického pacienta trpícího tímto typem rakoviny změnil.

Není výjimkou, když onemocní muž ve věku do 30 let, který vůbec nekouří. Ve Spojených státech stoupl za posledních pětadvacet roků počet případů rakoviny úst a krku u mužů ve věku pod 50 let na dvojnásobek. Na spojitost mezi nákazou papilomavirem a vznikem nádorů v ústech a v krku poukazovali finští lékaři už počátkem 80. let. Objev nenašel mezi odborníky výraznější odezvu. Důkazy nahromaděné v následujících letech však hovoří více než výmluvně. Studie amerických lékařů z roku 2000 prokázala přítomnost papilomaviru v každém čtvrtém nádoru úst a krku.

Rakovinu tohoto typu vyvolává stejný typ papilomaviru, který zur Hausen usvědčil z nastartování zhoubného bujení buněk děložního hrdla žen. Také mechanismus, jakým se v buňkách spouští zhoubný proces, je u obou typů nádorů stejný. Papilomavirus vnese do lidských buněk bílkoviny označované jako E6 a E7 a ty vyřadí z činnosti lidské proteiny, jež brání buňkám v nekontrolovaném množení.

Epidemiologické studie odhalily nejvýznamnější rizikové faktory pro nádorová onemocnění úst a krku vyvolaná papilomaviry. Ohroženi jsou lidé provozující orální sex s velkým počtem partnerů. Další ohroženou skupinu tvoří poněkud překvapivě silní kuřáci marihuany. Při rakovině děložního hrdla trvá papilomavirům 20 až 30 let, než donutí nakažené buňky ke zhoubnému bujení. U nádorů úst a krku se zdá akce papilomavirů rychlejší. Zhoubné bujení by mohlo propukat do deseti let od nákazy virem.

Američtí lékaři se shodují v tom, že papilomavirem vyvolané nádory úst a krku vyžadují jinou léčbu než „tradiční“ nádory vyvolané poškozením DNA v důsledku kouření a pití alkoholu. Na „tradiční“ nádory lékaři obvykle útočí zbraněmi nejtěžšího kalibru - ozařováním, chemoterapií a následně i chirurgickým zákrokem.

Nádory virového původu velmi dobře reagují na samotné ozařování. Po pěti letech od diagnózy přežívá až 85 procent pacientů s nádory úst a krku virového původu. Z pacientů postižených „kuřáckým a pijáckým“ nádorem umírá za stejnou dobu více než polovina.
Existuje celkem reálná šance, že se podaří nástup virových nádorů úst a krku zastavit. Farmaceutická firma Merck, která vyrábí vakcínu Gardasil proti rakovině děložního hrdla, už požádala o schválení očkovací látky k ochraně před nádory úst a krku u mužů.

Autor: