Pátek 21. června 2024, svátek má Alois
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

ZÁZRAČNÉ MATERIÁLY BUDOUCNOSTI: Nanosondy umožní lékařům přesnější operace nádorů

Věda

  5:25
Vědci z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR vyvíjí ve spolupráci s kolegy z 1. lékařské fakulty UK, Nemocnice Motol a University of Grenoble nanosondy, které by chirurgům pomohly „rozsvítit“ hranice operovaných nádorů a usnadnit tak jejich přesné odstranění. Výzkum probíhá v rámci vědecké platformy Akademie věd Strategie AV21.
Léčba rakoviny

Léčba rakoviny foto: Shutterstock

Léčba zhoubných nádorových onemocnění je založená zpravidla na kombinaci více medicínských postupů. Nejčastěji se jedná o chirurgii, chemoterapii a ozařování. Základem úspěšné léčby většiny typů rakoviny je však stále chirurgické odstranění nádoru. Pro úspěšné vyléčení onkologického pacienta je proto klíčové, aby se v případě, že dojde k operaci, odstranila většina nádorových buněk. Během operace však nesmí být odstraněna i zdravá tkáň z blízkého okolí nádoru. Takový zásah nejenže zbytečně prodlužuje dobu pooperační rekonvalescence, ale může vést i k trvalému zdravotnímu poškození pacienta, k němuž by jinak vůbec nemuselo dojít.

Molekuly a materiály pro život

Molekuly a materiály pro život  Vědecký program staví na kombinaci přístupů jak medicinální chemie, tak makromolekulární, fyzikální a anorganické chemie, tradičně úspěšných oborů v Akademii věd. V rámci programu se vědci zaměřují na výzkum nových chemických technologií pro řešení současných výzev a potřeb společnosti s důrazem na ochranu životního prostředí a vývoj nových prostředků pro moderní medicínu jako cest k zajištění vyšší kvality života.  

Vědci z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR nyní ve spolupráci s kolegy z 1. lékařské fakulty UK, Nemocnice Motol a University of Grenoble pracují na vývoji polymerních nanosond, které by chirurgům pomohly lépe zobrazit hranice operovaných nádorů a výrazně tak usnadnit jejich přesné odstranění. „Nádory chceme rozsvítit za pomoci kontrastní fluorescenční látky, která by přesněji zobrazila hranice nádoru a byla by detekovatelná světlem o vhodné vlnové délce,“ popisuje Robert Pola z ÚMCH AV ČR. 

Fluorescenční nanosondy jsou na bázi syntetických vodorozpustných polymerů, které jsou díky specificky směrujícím skupinám ve zvýšené míře akumulovány v mnoha typech nádorů. Protože jsou směrující skupiny k polymernímu nosiči připojeny stejně jako fluorescenční značka, vědci toho mohou využít a připravit směrované fluorescenční nanosondy na míru. Tyto nanosondy se pak navážou na povrch různých typů nádorových buněk, a tím zajistí zvýšenou koncentraci fluorescenční nanosondy na povrchu nádoru a zviditelní nádor při chirurgickém zákroku.

První modelové naváděné operace na myších již úspěšně proběhly ve spolupráci s kolegy z Nemocnice Motol a z University of Grenoble. „Největší využití popsaných nanosond se očekává především u těžko přístupných nádorů hlavy a krku a kolorektálních nádorů, kde se využívá takzvaná endoskopická chirurgie,“ dodává vedoucí výzkumného týmu Tomáš Etrych z ÚMCH AV ČR.

O Strategii AV21

Strategie AV21 je vlajkovou lodí interdisciplinárního výzkumu Akademie věd České republiky. Motto této platformy „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ deklaruje, co je jejím záměrem – kvalitní vědecká práce, která slouží občanům České republiky, ale i světové komunitě při řešení celospolečenských výzev.

Autor: