15. dubna 2019 15:34 Lidovky.cz > PR > PR sdělení byznys

Na co dát evropské peníze „nové generace“? Komise dala Česku tipy

Na co dát evropské peníze "nové generace"? Komise dala Česku tipy | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Na co dát evropské peníze "nové generace"? Komise dala Česku tipy | foto: Zastoupení Evropská komise

V Česku zuří debata ohledně evropských dotací. Odpůrci tvrdí, že se evropské peníze rozkrádají a lepší by to bylo bez nich. Příznivci poukazují na obnovené nemocnice, památky či výzkum a tvrdí, že zanevřít na veškeré dotace kvůli 0,4 %, které se „ztratí“, je jako zničit ropovod kvůli malé trhlince.

Faktem zůstává, že Česko by mohlo evropské peníze používat moderněji. Tipy mu k tomu dala i sama Evropská komise. Tady jsou:

Česká republika bohatne, naše životní úroveň měřená HDP na obyvatele už je na 90 % průměru EU – tedy jen kousek za Španělskem. To říká Evropská komise ve své Zprávě o České republice pro rok 2019, kde hodnotí silné i slabé stránky naší ekonomiky. Zároveň dává návod, kam bychom měli směřovat novou generaci evropských fondů v období 2021–2027, aby naše ekonomika dlouhodobě prosperovala a dál se přibližovala svým západním sousedům.

Komise doporučuje směřovat peníze na inovace a rozvoj digitálních dovedností

Česko by mělo peníze směřovat především na opatření, která mu pomohou přejít na nové technologie. V porovnání s jinými zeměmi je totiž česká ekonomika více postavená na průmyslu, který vychází z dlouholeté tradice a dobré pověsti českých inženýrů. Jenže pokud chceme s tímto „rodinným stříbrem“ obstát i v éře digitální transformace, musíme ho nejen oprašovat, ale i přetavit pro novou dobu – tzn. modernizovat a digitalizovat.

To se neobejde bez investic do lidí. Komise proto doporučuje, aby ČR směřovala dostatek peněz na rozvoj digitálních dovedností, odbornou přípravu, celoživotní učení a rekvalifikace v oblastech inteligentní specializace a řízení inovací.

Na co dát evropské peníze

Kvalitní vzdělávání pro všechny

Další skrytá potíž, která může brzy začít Česko brzdit, je podle Komise nízká atraktivita učitelské profese. Kvůli ní se do školství nehrne dost lidí a to tak přichází o zajímavé a inspirativní osobnosti, které by vychovávaly další generaci. Navíc je potřeba školy víc propojit s podniky a umožnit přístup ke vzdělávání všem. I tímto směrem by tedy měly jít evropské peníze.

Více možností pracovat

Česko se potýká s nedostatkem pracovních sil. Přitom má ale poměrně nízkou zaměstnanost žen s malými dětmi, které by do práce jít chtěly – ovšem za předpokladu, že budou mít pro své děti kvalitní a cenově dostupné školky či jesličky. Stejně tak zůstávají od možnosti pracovat odříznutí lidé s nižší kvalifikací. Komise proto doporučuje i nadále používat evropské fondy na rozšiřování kapacit péče o děti mladší 3 let a více se soustředit na integraci sociálně vyloučených osob v regionech, kde se prohlubuje sociální propast.

Na co dát evropské peníze „nové generace“? Komise dala Česku tipy Zdroj:...

Velmi důležitá je také péče o životní prostředí

Dobrá zpráva pro ČR je, že velký balík evropských peněz by měl v letech 2021-27 mířit do životního prostředí. Zejména po loňských zkušenostech se suchem je dobře, že EU bude podporovat lepší hospodaření s vodou – např. obnovu a údržbu řek a rybníků, čištění městských odpadních vod, opatření k regulaci odtoku srážkové vody či zadržování vody v krajině. Priorita v oblasti životního prostředí je také zlepšení hospodaření s odpady, prevence vzniku odpadu, jeho opětovného použití a recyklace. Všechno to jsou oblasti, které jsou pro ČR nanejvýš důležité.

Kromě toho půjdou peníze i na projekty pro energetickou účinnost, využívání místních obnovitelných zdrojů energie – a to jak ve veřejných, tak i obytných budovách, v malých a středních podnicích, včetně zařízení na skladování nebo přeměnu energie. České republice se v posledním desetiletí nedaří snižovat znečištění ovzduší; a právě tady by mohly pomoct dotace pro nahrazování kotlů na uhlí nízkouhlíkovými zařízeními.

Na co dát evropské peníze „nové generace“? Komise dala Česku tipy Zdroj:...

Evropské peníze by měly jít i do dopravní infrastruktury

I nadále bude z fondů EU financována dopravní infrastruktura. Česku stále chybí dálniční napojení na Rakousko či Polsko, Česko zaostává i v zavádění elektrických vozidel a dobíjecích stanic a řada měst se potýká s dopravními zácpami. Komise tedy doporučuje, aby česká města s pomocí evropských peněz rozvíjela inteligentní a čistější systémy hromadné dopravy, a to i v přilehlých regionech. V současném finančním období se Česku nepovedlo využít evropské finance na výstavbu digitální infrastruktury. Uzavřít „digitální propast“ mezi městy a venkovem tak patří k dalším oblastem, kde by Česko mělo přidat.

Finální rozhodnutí o tom, kolik peněz bude mít ČR v příštím rozpočtovém období k dispozici, by mělo padnout do konce roku 2019. Jak přesně peníze použít, si pak ale rozhodne z velké části sama Česká republika.

Více informací najdete na www.dotaceeu.cz.

Najdete na Lidovky.cz