20. března 2008 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Protialkoholický sjezd v Praze

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce

Lidové noviny 20.března 1908 

Zemské spolky proti alkoholismu z království českého a markrabství moravského pořádají 8. června t.r., pondělí svatodušní, druhý český protialkoholický sjezd (první byl v roce 1906 v Brně) a sice v sále plodinové burzy v Praze. Vůdčí myšlenkou sjezdu je thema „Alkoholismus a škola“. Na sjezdu přednášeti budou universitní profesoři o tomto předmětu po stránce hygienické, lékařské, pedagogické i sociologické. Přednášky slíbili i četní lékaři a učitelé, kteří se otázkou alkoholismu již delší čas zabývají. Na sjezdu vítány budou přednášky, zvláště učitelů, vysvětlující poměry a následky pití lihovin u školních dětí, vliv na prospěch a mravnost, při čemž hleděno bylo i na poměry rodičů, bytu, výživy a zdraví. V tomto hledu nemáme žádné statistiky z českých škol. Ukázala by hrůzné poměry, co dětí bývá otupováno duševně a ničeno tělesně pravidelným „posilováním“ pivem a vínem.

Najdete na Lidovky.cz