Středa 24. dubna 2024, svátek má Jiří
130 let

Lidovky.cz

Seriály

Český jazyk pro pátou třídu

Český jazyk fullHD foto: Lidové noviny

Doporučujeme
Vyberte lekci nebo test. V nabídce budou postupně přibývat další témata. Aktivní lekce jsou barevné, neaktivní šedé.
  5:00

Test na začátek
Umíte pravopis (aktivní)

Slovní zásoba (aktivní)
Opakovací text - pravopis, slovní zásoba (aktivní)
Vztahy mezi slovy (aktivní)
Větný rozbor - věta jednoduchá (aktivní)
Opakovací test (vztahy mezi slovy, větný rozbor) aktivní
Literární teorie (aktivní)
Literární žánry (aktivní)
Opakovací test - literatura (aktivní)
Slovní druhy (aktivní)

Mluvnické kategorie (aktivní)

Opakovací test (slovní druhy a mluvnické kategorie)

Základy stylistiky (aktivní)

Pochopení textu (aktivní)
Autor: