Pátek 1. prosince 2023, svátek má Iva
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Řešení ukrajinské krize ve třinácti bodech. Přečtěte si text dohody z Minsku

Svět

  14:07
Úplné příměří, stažení těžkých zbraní a výměna válečných zajatců, ale i místní volby či ústavní reforma. To jsou závazky vyplývající z dohody o řešení ukrajinské krize - výsledku jednacího maratonu světových lídrů v Minsku. Přinášíme vám překlad celého znění dokumentu, jejž ve čtvrtek v běloruské metropoli stvrdili svým podpisem zástupci kontaktní skupiny i separatističtí vůdci.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko na jednání v Minsku. foto: Reuters

Soubor opatření k implementaci dohody z Minsku

 1. Okamžitý a úplný klid zbraní na vybraných územích Doněcké a Luhanské oblasti na Ukrajině a jeho striktní platnost počínaje 00:00 (kyjevského času) 15. února 2015.

Oboustranné stažení veškerých těžkých zbraní na takovou vzdálenost, aby byla vytvořena bezpečnostní zóna o šířce nejméně 50 km pro dělostřelecké systémy kalibru 100 mm a více, bezpečnostní zóna o šířce 70 km pro raketové systémy a o šířce 140 km pro raketové systémy „Tornado-S“, „Uragan“, „Směrč“ a taktické raketové systémy „Točka“ („Točka U“):

- Pro ukrajinské jednotky od stávající kontaktní linie

- Pro ozbrojené síly jednotlivých regionů Doněcké a Luhanské oblasti na Ukrajině od kontaktní linie v souladu s minským memorandem z 19. září 2014.

Na tomto procesu bude spolupracovat OBSE s podporou tripartitní kontaktní skupiny. (Za Ukrajinu bývalý ukrajinský prezident Leonid Kučma, za Ruskou federaci ruský velvyslanec na Ukrajině Michail Zurabov, za OBSE švýcarská diplomatka Heidi Tagliaviniová, pozn. red.)

Stahování těžkých zbraní musí být zahájeno nejpozději druhý den po příměří a dokončeno do 14 dnů.

Zajistit účinný dohled a prověřování příměří a stažení těžkých zbraní ze strany OBSE, a to od prvního dne stažení (těžkých zbraní), za použití veškerých nutných prostředků, včetně satelitů, dronů, radarových systémů atd.

První den po stažení (těžkých zbraní) zahájit dialog o možnostech uspořádání místních voleb v souladu s ukrajinským právem a zákonem „O dočasném statusu místních samospráv na vybraných územích Doněcké a Luhanské oblasti“, stejně jako o budoucím režimu těchto území na základě ukrajinského zákona.

Neprodleně, ne později než 30 dní po podepsání tohoto dokumentu, musí Nejvyšší rada Ukrajiny (ukrajinský parlament, pozn. red.) přijmout rezoluci vymezující teritorium, které spadá pod zvláštní správní režim v souladu se zákonem „O dočasném statusu místních samospráv na vybraných územích Doněcké a Luhanské oblasti na Ukrajině“ a vychází z linie stanovené minským memorandem z 19. září 2014.

Zajistit omilostnění a amnestii prostřednictvím zákona, jenž zakáže perzekuce a trestání osob v souvislosti s událostmi, které se odehrály na vybraných místech Doněcké a Luhanské oblasti na Ukrajině.

Zajistit propuštění a výměnu všech rukojmích a nelegálně zadržovaných osob podle principu „všechny za všechny“. Tento proces musí být dokončen nejpozději pátý den po stažení (těžkých zbraní).

Zajistit bezpečný přístup, doručení, uskladnění a distribuci humanitární pomoci potřebným na základě mezinárodních mechanismů.

Definovat možnosti plného obnovení společenských a ekonomických pout, včetně sociálních dávek, vyplácení penzí a dalších plateb (příjem a výnos, pravidelná platba komunálních účtů, obnovení platby daní v rámci systému ukrajinského práva).

Za tímto účelem obnoví Ukrajina správu nad tím úsekem svého bankovního systému, jenž se nachází v oblastech zasažených konfliktem; předpokládá se vytvoření mezinárodního mechanismu, který tyto transakce usnadní.

Obnovit plnou kontrolu ukrajinské vlády nad státní hranicí Ukrajiny podél celé zóny konfliktu; obnova musí být zahájena první den po místních volbách a dokončena po úplné politické regulaci (místní volby na vybraných územích Doněcké a Luhanské oblasti na základě ukrajinského práva a ústavní reformy do konce roku 2015, pod záštitou paragrafu 11 – spolu s konzultacemi a souhlasem představitelů jednotlivých regionů Doněcké a Luhanské oblasti v rámci tripartitní kontaktní skupiny).

Stažení veškerých cizích ozbrojených sil, vojenské výbavy a také žoldnéřů z území Ukrajiny, a to pod dohledem OBSE. Odzbrojení všech ilegálních skupin.

Reforma ukrajinské ústavy, přičemž nová ústava vstoupí v platnost do konce roku 2015; jejím klíčovým prvkem bude decentralizace (s ohledem na specifika vybraných území Doněcké a Luhanské oblasti, odsouhlasená představiteli těchto území), a rovněž souhlas stálé legislativy upravující zvláštní status vybraných území Doněcké a Luhanské oblasti v souladu s opatřeními uvedenými v poznámce 1, do konce roku 2015. (Viz poznámka 1.)

Na základě ukrajinského zákona „O dočasném statusu místních samospráv na vybraných územích Doněcké a Luhanské oblasti“ budou otázky týkající se místních voleb diskutovány a odsouhlaseny spolu s vybranými územími Doněcké a Luhanské oblasti v rámci tripartitní kontaktní skupiny. Volby se uskuteční v souladu s odpovídajícími standardy OBSE a pod dohledem Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE.

Posílit aktivity tripartitní kontaktní skupiny, včetně ustanovení pracovních skupin se zřetelem na uvedení dohody z Minsku v platnost. Odrážet budou složení tripartitní kontaktní skupiny.

Poznámka 1:

Tato opatření, v souladu se zákonem „O dočasném statusu místních samospráv na vybraných územích Doněcké a Luhanské oblasti“, zahrnují následující:

 • Zproštění od trestání, pronásledování a diskriminace jedinců spojovaných s událostmi, jež se odehrály na vybraných místech Doněcké a Luhanské oblasti;
 • Jazykové právo na sebeurčení;
 • Účast místních vlád na zasedání vedoucích prokutárorů a soudů ve vybraných oblastech Doněcké a Luhanské oblasti;
 • Umožnit ústředním exekutivním orgánům uzavřít s odpovídajícími místními orgány dohodu o ekonomickém, společenském a kulturním vývoji vybraných území Doněcké a Luhanské oblasti;
 • Stát bude podporovat společensko-ekonomický vývoj vybraných území Doněcké a Luhanské oblasti;
 • Asistence ústřední vlády na přeshraniční spolupráci na vybraných územích Doněcké a Luhanské oblasti a územích Ruské federace;
 • Vytvoření jednotek lidových milic zodpovědných místním vládám za účelem udržování veřejného pořádku na vybraných územích Doněcké a Luhanské oblasti;
 • Pravomoci zástupců místních vlád a úředníků zvolených ve volbách, stanovených Nejvyšší radou Ukrajiny na základě tohoto zákona, nesmí být ukončeny.

Podepsáno účastníky tripartitní kontaktní skupiny:

Velvyslankyně Heidi Tagliaviniová

Druhý prezident Ukrajiny Leonid Kučma

Velvyslanec Ruské federace na Ukrajině Michail Zurabov

Alexandr Zacharčenko

Igor Plotnickij

Text dohody z Minsku.
Text dohody z Minsku.
Text dohody z Minsku.
Text dohody z Minsku.

Text dohody z Minsku (ruský originál).

Autor: