Úterý 30. listopadu 2021, svátek má Ondřej
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

KOMENTÁŘ: Milion důvodů pro odmítnutí vládního návrhu na novelizaci civilních procesních předpisů

Ekonomika

  7:00
PRAHA - Dne 24.6. 2019 otiskly Lidové noviny poměrně rozsáhlý článek „Milion důvodů pro zavedení teritoriality exekutorů“, jehož autorem je JUDr. Ing. Štika, soudní exekutor v Hradci Králové. Argumenty uvedené v článku odpovídají většinovému názoru členů Exekutorské komory ČR, jako profesní komory zřízené ze zákona.
Exekuce. (Ilustrační foto.)

Exekuce. (Ilustrační foto.) foto: Lidové noviny

Jinak řečeno, jedná se o požadavek místní příslušnosti (takzvané „teritoriality“) soudních exekutorů, a to v krajském formátu v obvodech jednotlivých krajských soudů, a to za využití systému náhodného přidělování, obdobnému slovenské právní úpravě. V tomto směru Exekutorská komora ČR dlouhodobě argumentuje jak u politiků, tak i odborné veřejnosti, a snaží se o přijetí takového legislativního řešení, které by nadále zabezpečilo řádnou vymahatelnost práva a odstranilo mimo jiné i častou práci soudního exekutora bez nároku na odpovídající odměnu za její provedení.

Jako reakci na výše uvedený článek zveřejnil dne 1.7. 2019 v Lidových novinách advokát a prezident České asociace věřitelů JUDr. Pavel Staněk komentář „Milion a jeden důvod, proč teritorialita exekutorů postrádá smysl“. Důvody nesouhlasu České asociace věřitelů s místní příslušností soudních exekutorů specifikované v citovaném komentáři jsou z pohledu jejího autora legitimní a logické stejně jako důvody uplatňované v dřívějším článku soudním exekutorem JUDr. Ing. Štikou.

Je zcela logické, že v demokratickém a právním státě, jakým Česká republika bezesporu je, mají prostor pro veřejná vyjádření v médiích zastánci nejrůznějších názorů, tedy i těch naprosto odlišných od názoru většiny členů Exekutorské komory ČR. To ale neznamená, že protistrana s nimi musí a priori souhlasit, zejména v těch případech, kdy je použito nepřesné či zavádějící argumentace. Osobně jsem přesvědčen, že při porovnání obsahu obou článků si racionálně uvažující čtenář dovede o tomto problému utvořit samostatný úsudek bez toho, aby jedna či druhá názorová strana vyvolávala opakovanou konfrontaci svých názorů.

Novela OSŘ A EŘ

Chtěl bych však upozornit, že v zápalu dlouhodobých střetnutí právních názorů na otázku možnosti přijetí zákonné úpravy místní příslušnosti soudních exekutorů nesmí uniknout daleko větší právní problém, kterým je aktuáně vládou ČR přijatý návrh novelizace Občanského soudního řádu a Exekučního řádu, kterým se bude na podzim zabývat Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. V rámci novelizace Exekučního řádu se jedná především o takzvaného „Sněhuláka“. Celý návrh novelizace Exekučního řádu, pocházející ještě z „dílny“ bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, je pro účastníky řízení matoucí a nepřehledný. Pro justiční orgány, tedy exekuční a odvolací soudy, jakož i soudní exekutory, je jeho praktické využití složité a bude výrazně zatěžující jak nákladově, tak i organizačně. To vše samozřejmě povede k prodloužení a prodražení vymáhání práva a k posílení největších exekutorských úřadů v zemi. Je třeba připomenout, že citovaná novelizace obou zmíněných předpisů byla ze strany Legislativní rady vlády ČR opakovaně (celkem dvakrát) odmítnuta se závažnými odbornými výhradami, a to jak za mandátu ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, tak i za působení ministra spravedlnosti Jana Kněžínka. Následně již ministerstvo spravedlnosti, jako gestor novelizace obou procesních předpisů, svůj návrh Legislativní radě vlády nepředložilo a poslalo jej rovnou k projednání vládě ČR, která jej schválila a postupuje ho do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jsem přesvědčen, že neakceptováním závažných připomínek k předkládaným novelizačním návrhům takových významných odborníků – zpravodajů Legislativní rady vlády ČR, prof. JUDr. Winterové, CSc. a JUDr. Michala Žižlavského, se celá problematika posunula do stádia legislativního kutilství. Jak Exekutorská komora ČR ve své tiskové právě z 21. 6. 2019 uvedla:

„Tzv. ,sněhulák‘ funguje na principu jeden dlužník – jeden exekutor. Celý systém přidělování nových exekucí by ale vedl k vytvoření jen několika velkých exekutorských úřadů, protože služebně starší exekutoři s vysokým počtem v minulosti zahájených exekucí by získávali i nejvyšší počet nově zahájených exekucí. Kromě Exekutorské komory ČR se zavedením ,sněhuláka‘ nesouhlasí neziskové organizace (například Člověk v tísni či Otevřená společnost), odborná veřejnost, ani paradoxně největší exekutorské úřady. Exekutorská komora ČR dlouhodobě prosazuje zavedení principu místní příslušnosti tzv. ,teritoriality‘, který ale ministerstvem spravedlnosti předkládaná novela Exekučního řádu nezavádí.

Chystaná novela navíc rozděluje dlužníky na dvě skupiny zcela nesystematicky podle toho, zda je proti nim již exekuce vedena a je zapsána v neveřejném Rejstříku zahájených exekucí nebo nikoliv. Pro každou z obou skupin platí zcela odlišné pravidlo.“

„V případě první skupiny bude nadále věřiteli zachována svobodná volba exekutora. Tato volba nicméně dlužníka ,přiková‘ k vybranému exekutorovi, což následně nezmění dlužník ani jiní věřitelé – a to bez ohledu na kvalitu a stáří jejich pohledávek. U druhé skupiny taková volba zachována není a věřitel se bude muset podřídit pravidlům přidělování případů exekutorům, které jsou postaveny víceméně na geografickém kritériu, ovšem extrémně komplikovaným způsobem.“ V této souvislosti je podle mne nutné položit si otázku, zda navrhovaná právní úprava již není na hranici ústavnosti, když dojde k tomu, že účastník exekučního řízení, tedy jak věřitel, tak i dlužník, budou v případě přijetí „Sněhuláka“ odňati zákonnému soudci? Na tuto otázku pak musí nutně navázat otázka další: Proč ministerstvo spravedlnosti neprosazuje „Sněhuláka“ do řízení o výkon rozhodnutí, prováděný soudy nebo do správních exekucí, prováděných správcem daně, resp. orgány státní správy a územní samosprávy?!

Jak tedy věc řešit? Bude na zákonodárcích, aby bez ohledu na politickou příslušnost posoudili předložený vládní návrh s co největší odpovědností. Základním postupem by měla být eliminace „Sněhuláka“, následovaná přijetím takové formy, resp. varianty místní příslušnosti, která by byla přijatelná jak pro věřitele, tak pochopitelně pro soudní exekutory.

Autor je prezidentem Exekutorské komory České republiky.

CHCETE SE TAKÉ VYJÁDŘIT?

Jste právník/právnička a rád/a byste se vyjádřil/a k současnému dění, právnickému stavu či novinkám v legislativě? Napište nám na katerina.kolarova@lidovky.cz.

Autor:

ANALÝZA: Případ Kenosha. Média si napsala vlastní verzi

Premium Půlka Ameriky si udělala z Kylea Rittenhouse, jenž zastřelil dva lidi, vzorovou karikaturu bílého rasisty s puškou, a...

Pět nejčastějších chyb, které Češi dělají v penzijním spoření

Premium Ve starém „penzijku“ si na důchod spoří více než tři miliony Čechů a v nových fondech už přes 1,3 milionu lidí. Stát...

Strach se do lidí pouští jako jed. Horší než covid je hysterie, říká herec Dušek

Premium Je hercem, režisérem, scenáristou, moderátorem. Renesančního ducha zřejmě Jaroslav Dušek zdědil po svém rodu s modrou...

Advantage Consulting, s.r.o.
Business Development Support - Renewables

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Mohlo by vás zajímat