Středa 21. února 2024, svátek má Lenka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Právo

Na advokáta všichni nemají, říká nejmladší česká senátorka

Senátorka Adéla Šípová. foto:  Tomáš Krist, MAFRA

PRAHA - „Ráda bych, pokud by prezident do Ústavního soudu navrhl osobnosti typu Kateřiny Šimáčkové, která odvážně mluví o tématech, o nichž se zhusta mlčí,“ říká k budoucím ústavním soudcům, na jejichž výběru se bude během svého šestiletého mandátu v Senátu podílet, senátorka Adéla Šípová.
  5:00

Předsedou Senátu s největší pravděpodobností zůstane Vystrčil, podpoří ho i STAN

LN: Paní senátorko, našim čtenářům bych rád přiblížil vaše názory na právo. Na ty své politické jste byla během kampaně do Senátu dotazována mnohokrát. Jste vystudovaná právnička a praktikující advokátka. Co vás přimělo jít na práva?
Jde o společenskovědní obor a ty mě zajímaly vždycky. A vždycky mne zajímala i otázka spravedlnosti, vztahů mezi lidmi a to, čím se tyto vztahy řídí.

LN: Co si tedy pod spravedlností představuje nejmladší česká senátorka?
Vnímám ji jako uspořádání vzájemných poměrů mezi lidmi, které jejich životům zajistí přirozenou a přiměřenou důstojnost. Ruku v ruce se spravedlností jde podle mne i respekt k druhým a zájem o jejich dobro.

LN: To zní téměř jako platonský ideál…
Možná proto se někdy říká, že spravedlnost na zemi neexistuje. Něco na tom je.

LN: Co tedy udělat, aby spravedlnost na zemi existovala?
Je třeba si to uvědomovat. A stále se snažit směrem ke spravedlnosti dál a dál přibližovat.

LN: Kdy jste se rozhodla vydat na dráhu advokátky?
O advokacii jsem uvažovala vždycky. Na fakultu jsem nastupovala s jedním dítětem, v průběhu studií jsem porodila další tři. Svobodné povolání tedy pro mne bylo jediné možné. Státní správa ani soudnictví pro mne v mé situaci nepřicházely v úvahu.

Advokacie je pro mne navíc stále ještě profese plná důstojnosti, hrdosti a určitého poslání. Ta myšlenka, že se na mne někdo s důvěrou obrátí, abych ho provedla složitou situací, prostě vyhovuje mé povaze. Potřebuji být užitečná. Ráda hledám řešení a vidím výsledky. Mám tu profesi moc ráda.

LN: Existuje někdo, kdo vás do ní nasměroval nejvíc?
Určitě můj manžel, který je také advokátem. Silně přispěl i můj školitel, vážený kladenský advokát Josef Holub, u něhož jsem jako koncipientka pracovala. Byl a stále pro mne bude, byť už bohužel není mezi námi, vzorem poctivého advokáta.

Velkým vzorem mi byl a bude Otakar Motejl, který se jako advokát nebál za komunismu hájit politicky exponované osoby. A nemohu zapomenout ani na Dagmar Burešovou, která, mimo jiné, statečně zastupovala matku Jana Palacha a když se po roce 1989 dostala do politiky, dosáhla toho, že se dopisy Milady Horákové dostaly do rukou její dcery.

LN: V čem vás povolání advokátky naplňuje nejvíc?
Mám radost, když někomu pomůžu vyřešit jeho problém, případně když dokážeme upravit jeho vztahy tak, aby mu lépe vyhovovaly. Někdy tou pomocí ale může být třeba i jen to, že mu pomůžu lépe pochopit situaci, v níž se právě nachází a jaká z ní má východiska.

LN: V které oblasti práva jako advokátka praktikujete?
Začínala jsem jako advokátka poskytující právní poradenství v rámci všeobecné praxe. Na Kladně není nějaká vysoká míra specializace spíše ani možná. Takže nejčastěji šlo o občanské, pracovní, obchodní a závazkové právo. Hodně jsem zastupovala u soudů a věnovala se trestním obhajobám. To byl můj denní chleba.

Po určitou dobu jsem ale působila i v Praze ve větších advokátních kancelářích, kde jsem získala úplně jiný druh zkušeností.

LN: Jste za ty zkušenosti ráda?
Ano, to jsem. V Praze jsem se věnovala třeba právu zadávání veřejných zakázek, k němuž bych se na Kladně nedostala. Obecně ale mohu říct, že být v kontaktu s obyčejnými lidmi a menšími firmami mne baví víc než velký korporátní svět.

LN: A čemu jste se jako advokátka věnovala v poslední době?
V posledním roce jsem poskytovala hodně bezplatného právního poradenství a tam je to stále to samé. Lidé řeší své dluhy, nájemní vztahy a výpovědi z pracovních poměrů.

Řešila jsem ale i ty veřejné zakázky. Zejména pro obce. Pak také spory podnikatelů, náhrady škody v důsledků pracovních úrazů, neplatné výpovědi z pracovních poměrů, smlouvy, právní podporu pro neziskové organizace a hodně jsem zastupovala u soudů v občanskoprávních sporech.

LN: Už víte, zda budete advokacii vykonávat i během svého senátorského mandátu?
Rozhodla jsem se, že své kauzy budu delegovat na své kolegy. Chci se naplno věnovat práci v Senátu a ve svém volebním obvodě.

LN: Jaké agendě byste se chtěla v Senátu věnovat?
Už v průběhu volební kampaně jsem dávala najevo svůj zájem o sociální témata, životní prostředí a transparentní hospodaření s veřejnými prostředky. A těmto tématům bych se chtěla věnovat i nadále.

LN: Budete se chtít stát členkou senátního ústavně-právního výboru?
Jednání ohledně obsazení senátních výborů zatím teprve probíhají. Členství ve výborech je navíc otázkou preferencí nejen mých, ale i ostatních senátorů. Proto nechci předbíhat. Spíše ale budu směřovat do jiných výborů.

LN: Během vašeho funkčního období se obmění téměř celý Ústavní soud. Bude nových, popřípadě staronových, 14 ústavních soudců. Přestože kandidáty navrhuje Senátu prezident, máte nějaké své tipy?
Byla bych moc ráda, pokud by prezident navrhl osobnosti typu Kateřiny Šimáčkové. Mezi konzervativněji smýšlející osobnosti je totiž podle mne vždycky vhodné namixovat osobnosti jako je ona, byť i ona je podle mne konzervativní. Rozhodně ale mluví odvážně o tématech, o nichž se zhusta mlčí a která zajímají i mne. Hovoří například o ženách a romské otázce. A to je třeba. O tom chci mluvit i já.

LN: Přála byste si, aby u Ústavního soudu byly více zastoupeny ženy a generace čtyřicátníků?
Jednoznačně ano. Nyní máme pouze dvě ústavní soudkyně a to je podle mne do očí bijící nepoměr.

Ve věku ale problém nevidím. Aktuální věk současných ústavních soudců mi přijde v pořádku.

LN: V jakém poměru by podle vás měli být mezi ústavními soudci zastoupeni kariérní soudci a právníci z vně justice?
To podle mne není otázka poměru, ale spíše konkrétních osobností. Životy ústavních soudců navíc bývají pestřejší. Ke všemu je z jedné právnické profese do druhé možné i prostupovat. Je logické, že mezi ústavními soudci je mnoho lidí ze soudcovského prostředí, nicméně pro vyvážená rozhodnutí Ústavního soudu je důležitý i pohled ostatních právních profesí.

LN: Jakou důležitost přikládáte výběru ústavních soudců?
Značnou. Ústavní soud je důležitá instituce, která má v našem ústavním systému své postavení. Pečlivý výběr kandidátů na ústavní soudce proto ovlivňuje kvalitu našeho právního prostředí.

LN: Jste spíše pro anebo proti tomu, že ústavní soudci dnes mohou svůj mandát opakovat?
To je poměrně těžká otázka. Pokud bychom měli pro obměnu ústavních soudců dostatek vhodných kandidátů, upřednostnila bych, aby se jejich mandáty neopakovaly. Nejsem si ale jistá, zda máme tolik osobností, abychom Ústavní soud zvládli vhodně obsadit i bez toho.

LN: Pokládáte za správné, že u nás, na rozdíl od některých zemí, musí stěžovatele v řízení o ústavní stížnosti povinně zastupovat advokát?
Ano, to je podle mne správné. Řízení před Ústavním soudem je natolik specifické, že si ho bez zastoupení advokátem nedovedu představit. Současně musí ale vždycky existovat možnost, není-li řízení zjevně nesmyslné a nemůže-li si ho účastník finančně dovolit, dosáhnout na určení advokáta Českou advokátní komorou. To si však, troufám říct, funguje dobře.

LN: Mohou si u nás podle vás dovolit advokáta všichni?
Nemohou. Systém právní pomoci potřebným u nás zjevně nefunguje, což mne hodně trápí, protože to má ohromný dopad na životy velkého množství lidí. Podle mne jde ale o poměrně komplexní problém. Zahrnuje i to, že se lidé advokátů obecně dost bojí. Přitom je to profese jako každá jiná. Navíc je tu od toho, aby lidem pomáhala.

Sama některým lidem poskytuji právní pomoc i zdarma, ale ten nápor je ohromný a na Kladně vlastně nezvládnutelný, byť je tam bezplatných právních poraden víc.

LN: K bezplatné právní pomoci se vrátíme, ale řekněte mi, proč se podle vás lidé advokátů bojí?
Za to si bohužel advokáti často mohou sami svým povýšeným přístupem.

LN: Zmínila jste problém s bezplatnou právní pomocí na Kladensku. Pokládáte u nás její systém za dostupný?
Rozhodně není dostupný všem. Vzdělanější skupinu lidí asi ani nenapadne, že mezi námi žije velká skupina lidí, kteří nemají ani počítač s internetem. Nejsou schopni vyhledat si informace. Nevědí, na koho se obrátit. A když už někoho naleznou, tak narazí na přetížené pracovníky, jimž ani nejsou schopni přesně vylíčit svou situaci.

Tak se pak nelze divit, že lidé na řešení svých potíží rezignují a raději si ani nepřebírají poštu. To, o čem hovořím, jsou přitom reálné problémy našich lidí.

LN: Je podle vás český právní řád přehledný a právo srozumitelné?
Zatím si myslím, že ano. Klíčové kodexy za přehledné a srozumitelné považuji. Problém vidím spíše u podzákonných předpisů.

LN: Jak se během jeho projednávání v Senátu postavíte k novému stavebnímu zákonu?
Doufám, že se v současné podobě do Senátu nedostane. Jsem přesvědčená, že by se měl vrátit do mezirezortního připomínkového řízení. Chybí mi v něm prvky digitalizace, která by řízení zmodernizovala a zjednodušila. Nedostatků má však bohužel víc.

Adéla Šípová (40)

  • Vystudovala pražská práva. Jako advokátní koncipientka pracovala ve všeobecně zaměřené kladenské advokátní kanceláři.
  • Od roku 2014 je advokátkou. Má svou vlastní praxi. Působila v pražských kancelářích Weinhold Legal a MT Legal. Po zvolení do Senátu se ale chce soustředit jen na politiku, proto advokacii omezí.
  • Tento měsíc byla za Piráty jako nestraník zvolena zastupitelkou Středočeského kraje a rovněž  senátorkou za obvod Kladno. Mandát krajské zastupitelky však opustí a ponechá si jen ten senátorský.
  • Je matkou pěti dětí.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!