Čtvrtek 30. května 2024, svátek má Ferdinand
  • Premium

    Získejte všechny články mimořádně
    jen za 49 Kč/3 měsíce

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

PRÁVNÍ PŘEHLED: Přichází další vlna EET, dražší domy i očkování psů. Ve hře je i teritorialita exekutorů

Právo

  7:00
PRAHA - Nový rok s sebou již tradičně přináší řadu právních novinek. Změny se dotknou zejména oblasti sociálního zabezpečení, nastane ale také další vlna EET a pozor by si měli dát i ti, kteří se chystají stavět.

Stavba rodinných domů podraží. foto: Shutterstock

PRÁVNÍ PŘEHLED: Vláda je pro sdílená místa i spravedlivější dovolenou

V roce 2020 čeká na podnikatele další vlna EET. Od května budou muset platby v režimu elektronické evidence tržeb evidovat advokáti, zedníci, truhláři, švadleny nebo kadeřnice. Výčet profesí, které spadají do třetí a čtvrté vlny je poměrně široký.

Podnikatelé, na něž se povinnost evidence bude nově vztahovat, si budou moci uplatnit slevu na dani z příjmů fyzických osob, a to ve výši pěti tisíc korun. U některých služeb, které nabízejí podnikatelé z třetí a čtvrté vlny, dojde také zároveň ke snížení DPH. Nižší sazbu budou odvádět například kadeřnice nebo poskytovatelé domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené.

Menší podnikatelé si budou moci zvolit tzv. offline režim, při němž nemusí podnikatel vlastnit pokladní zařízení, tiskárnu a stálé připojení k internetu. Evidenční povinnost v tomto případě neplní elektronicky, ale prostřednictvím bloku účtenek, který bude dostupný k vyzvednutí na jednotlivých finančních úřadech. Do speciálního formuláře pak podnikatel zaeviduje datum o výši tržeb a počtu vydaných a stornovaných účtenek. Na konci čtvrtletí poté zašle formulář na finanční úřad.

O offline režim ovšem budou moci žádat pouze ti živnostníci, jejichž roční příjem v hotovosti nepřesáhne 600 tisíc korun. Takový podnikatel musí být poplatníkem daně z příjmu fyzických osob, nesmí být plátcem DPH a mít více než dva zaměstnance.

Dražší domy

Na změny by se měli připravit i ti, kteří se chystají stavět nový dům, pořídit si nemovitost přes realitní kancelář nebo provést vklad do katastru nemovitostí.

Díky evropské směrnici o energetické náročnosti budov podraží výstavba nových domů. Směrnice totiž vyžaduje, aby nově postavené domy měly o pětinu nižší energetickou spotřebu než ty, které již stojí. Pro stavebníky to bude znamenat především vyšší náklady na kvalitnější zateplení či okna.

„Z dlouhodobého hlediska však směrnice může přinést úspory,” upozornil Václav Svoboda, advokát a partner kanceláře Martinka Partners.

Vyšší výdaj čeká i na ty, kteří se chystají podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Sněmovna v rámci tzv. daňového balíčku schválila i zvýšení poplatků za vklad vlastnického práva a to ze současných tisíc korun na dva tisíce. Zvýší se i poplatek za přijetí prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo přijetí dohody spoluvlastníků ohledně správy nemovitosti do sbírky listin. I v tomto případě navýšil poplatek o 100 % z pěti set na tisíc korun.

Realitní úschovy

Zbystřit by měli i ti, kteří se chystají prodat či koupit nemovitost skrz realitní kancelář. Parlamentem prošel návrh zákona o realitním zprostředkování, který by měl zpřísnit pravidla poskytování realitních služeb, včetně realitní úschovy. 

„Většina dosavadních nešvarů realitních zprostředkovatelů byla již řešena pomocí stávajících předpisů. Až čas ukáže, zda zákon zlepší vnímání realitních zprostředkovatelů na českém trhu,“ řekl Svoboda.

Realitním kancelářím zůstane i nadále možnost poskytovat realitní úschovu. Nebudou mít ovšem možnost ji zájemcům sami od sebe nabízet. Zájemce o ni bude muset sám požádat, a to navíc písemně. Bude také třeba písemně uzavřít smlouvu o úschově. Realitní zprostředkovatelé budou navíc muset uschovávat prostředky svých klientů na samostatném účtu vedeném na jméno zprostředkovatele a též informovat banku o tom, že majitelem uschovaných prostředků je třetí osoba. Nadto budou realitní kanceláře povinny vést evidenci úschov.

Tyto kroky by měly zabránit zpronevěře svěřených prostředků, ke kterým v minulosti ze strany realitních zprostředkovatelů došlo.

Novela také počítá s povinným pojištěním nebo se změnou živnosti z volné na vázanou. Také určila, že v případě sjednání realitního zprostředkování se spotřebitelem na dobu neurčitou, může výpovědní doba činit maximálně jeden měsíc.

Předkupní právo

S nemovitostmi souvisí také časově neomezené zákonné předkupní právo spoluvlastníků, které od jeho znovuzavedení v roce 2018 přineslo problémy při prodeji garážových stání či sklepů vymezených jako nebytová jednotka. Povinnost nabídnout spoluvlastnický podíl desítkám až stovkám spoluvlastníků se mnohdy ukázalo jako nerealizovatelné a především časově a finančně náročné.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo návrh novely občanského zákoníku, která by měla problémy s prodejem garážových stání a sklepů vyřešit. V ní navrhuje, aby se uplatnila výjimka k zákonnému předkupnímu právu, jestliže současně dochází k převodu jiné jednotky. Typicky půjde o prodej bytu spolu s parkovacím stáním nebo sklepní kójí.

Návrhy novely je zatím ovšem na samém počátku legislativního procesu.

Teritorialita exekutorů

V roce 2020 se poslanci budou zabývat také návrhem novely exekučního řádu, který by do českého právního prostředí mohl zavést teritorialitu.

„Podstatou návrhu na zavedení tzv. teritoriality exekutorů je, že na rozdíl od současného stavu, kdy si věřitel může vybrat, kterého soudního exekutora pověří vymáháním své pravomocné a vykonatelné pohledávky, při teritorialitě bude soudní exekutor věřiteli určen například na základě místní příslušnosti,” vysvětlil Robert Němec, advokát a partner kanceláře PRK Partners.

Ohledně teritoriality panují velké rozbroje. Zejména menší úřady jsou pro její zavedení. Proti jsou spíše ty velké, kterým se podařilo získat asi polovinu případů. „V praxi se ukázalo, že v rámci soutěže mezi exekutory se některým soudním exekutorům podařilo vybudovat moderní exekutorské úřady, které jsou schopny poskytovat věřitelům efektivní vymáhání jejich nároků. Zavedením teritoriality bude věřitel připraven o možnost vybrat si soudního exekutora na základě jeho schopností a bude odkázán na přiděleného soudního exekutora,” upozornil Němec.

Splacení vkladu a výplata zisku

K 1. lednu 2020 měla nabýt účinnosti dlouho očekávaná novela zákona o obchodních společnostech a družstvech. Senát ovšem novelu vrátil zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy, kde nyní čeká na opětovné projednání.

Novela řeší řadu věcí jako jednodušší splácení základního kapitálu či nový způsob vyplácení zisku a jiných zdrojů.

KOMENTÁŘ: Novela zákona o obchodních korporacích – lepší pozdě nežli později?

Současná úprava zákona vyžaduje, aby byl peněžitý vklad do kapitálových společností splacen na zvláštní účet u banky či spořitelního a úvěrového družstva. Nově by ale vklady nižších hodnot do s. r. o. mohly být splaceny i jinak.

„Vklady do dvaceti tisíc korun budou moci být splaceny i jiným způsobem, například notářskou úschovou. Pro korporace s nízkým základním kapitálem tak odpadne nutnost zřizovat tyto účty pro složení finančních prostředků,“ vysvětluje advokát PwC Legal Petr Glogar.

Zákonodárci se také rozhodli pro úpravu vyplácení zisku a jiných zdrojů. „Nová úpravu na rozdíl od předešlé umožňuje rozdělit zisk či jiné vlastní zdroje společnosti kdykoliv v průběhu účetního roku a to i opakovaně. K takovému rozdělení však musí dojít do konce účetního období následujícího po období za který byla vypracována a projednána účetní závěrka, na základě které se zisk a/nebo jiné vlastní zdroje rozdělují,“ uvedl Glogar.

I nadále však bude platit povinnost provést tzv. test insolvence, který zajistí, že se společnost nedostane do finančních potíží a neskončí v insolvenci.

Povinné očkování psů

Novinky čekají také na majitele domácích mazlíčků. K 1. lednu vstupuje v účinnost novela veterinárního zákona, která zavádí povinnost označovat psy mikročipem. Povinné očkování proti vzteklině bude nově považováno za platné jen tehdy, pokud bude pes označený mikročipem. V opačném případě hrozí majiteli zvířete pokuta až do výše dvacet tisíc korun.

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době, kdy dochází k prvnímu očkování proti vzteklině. Tedy nejpozději v půl roce věku.

Povinné označení se týká pouze psů, na ostatní zvířata jako například kočky, se tato povinnost nevztahuje. To ale neplatí, pokud má majitel v úmyslu vycestovat do zahraničí. Evropská legislativa v takovém případě požaduje mikročip i u koček.

Novinky z práva sociálního zabezpečení si můžete přečíst zde. Plánované novinky z oblasti pracovního práva jsme publikovali zde

Rozdáváme mléčnou výživu ZDARMA
Rozdáváme mléčnou výživu ZDARMA

Už jste slyšeli o nové pokračovací mléčné výživě BEBA SUPREMEpro 2 určené dětem od ukončeného 6. měsíce? Nyní můžete tuto nejdokonalejší recepturu...