Úterý 5. prosince 2023, svátek má Jitka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Čepro láme rekordy. Loni vydělal 1,2 miliardy korun.

Evropa

  9:39
Petrolejářský obr Čepro letos potěší svého jediného akcionáře, kterým je ministerstvo financí, nebývale vysokou dividendou. „Je to ojedinělý výsledek. Domnívám se, že Čepro se bude s ohledem na jeho možnosti dlouhodobě pohybovat se ziskem na úrovni kolem půl miliardy korun,“ říká v rozhovoru generální ředitel společnosti Jan Duspěva.

Jan Duspěva, generální ředitel státem ovládané firmy Čepro. foto: Foto Dan MaternaMAFRA

Jan Duspěva, generální ředitel státem ovládané firmy Čepro, jež přepravuje benzin a naftu, v rozhovoru mimo jiné říká: „Předloni a loni jsme také posílili v segmentu velkoobchodu, rozšířili jsme počet dodavatelů motorových paliv. Takže dneska získáváme pohonné hmoty nejen od rafinerií, jako jsou ty u nás nebo bratislavský Slovnaft, ale prakticky z celé Evropy. Zejména z Německa, Rakouska, Polska. To nám umožnilo levnější nákup pohonných hmot.“

LIDOVÉ NOVINY: Kolik peněz po zdanění odevzdáte státu?

DUSPĚVA: Částku po zdanění zatím neuvádíme, nejsme ještě po auditu. Ale dívám se na to s pokorou, protože opravdu jde o ojedinělý výsledek, který je důsledkem predikovatelných, ale i neopakovatelných jevů. A důsledkem systematické práce, kterou v Čepru děláme.

LIDOVÉ NOVINY: Jenže slova o neopakovatelném výsledku jsem slyšel od vás a od tehdejšího ředitele Jiřího Borovce už v roce 2010. Tehdy jste při dosažení 900 milionů zisku říkali, že jde o neopakovatelný a ojedinělý výsledek a že Čepro čekají hubenější roky, kterým by měla společnost čelit nejlépe propojením s některou rafinerií.

Vrcholky, které nastaly v předchozím období, tedy mezi lety 2007 a 2014, vznikly například správným nasazením alternativních paliv. To Čepru přinášelo zajímavý výsledek.

DUSPĚVA: To je pravda. A také si to pořád myslím. Domnívám se, že Čepro se bude s ohledem na jeho možnosti dlouhodobě pohybovat se ziskem na úrovni kolem půl miliardy korun. Vrcholky, které nastaly v předchozím období, tedy mezi lety 2007 a 2014, vznikly například správným nasazením alternativních paliv. To Čepru přinášelo zajímavý výsledek.

LIDOVÉ NOVINY: Alternativními palivy myslíte v případě Čepra zahájení prodeje značky E85, tedy směsi lihu a benzinu.

DUSPĚVA: A také čistého oleje Meřo v podobě B100 a směsné motorové nafty B30. Byli jsme největší distributor. Obchodně jsme drželi největší podíl alternativních paliv. A dá se říci, že i dozvuk této skutečnosti nám pomohl k rekordnímu výsledku i v roce 2015.

LIDOVÉ NOVINY: Nicméně loňský rok nebyl dobrý jen vaší zásluhou, ale i souhrou výhodných makroekonomických podmínek...

DUSPĚVA: Pomohly nám samozřejmě vlivy, jako je růst HDP v Česku v kombinaci s nízkou cenou pohonných hmot. Jako ostatní paliváři jsme i my jeli na vlně vyšší spotřeby při nižších jednotkových cenách. Mám ale větší radost z toho, co je podle mě zásadnější – že se v Čepru začaly pozitivně projevovat optimalizační kroky.

LIDOVÉ NOVINY: Například?

Obchodně jsme drželi největší podíl alternativních paliv. A dá se říci, že i dozvuk této skutečnosti nám pomohl k rekordnímu výsledku i v roce 2015.

DUSPĚVA: Třeba v maloobchodním prodeji pohonných hmot (v rámci sítě 192 benzinek EuroOil – pozn. red.) dokončujeme projekt oživení našich čerpacích stanic. Všechny prošly určitou vnitřní změnou. Stavební, ale i co se týče složení a nabídky zboží, služeb a podobně.

LIDOVÉ NOVINY: Čemu říkáte stavební změna?

DUSPĚVA: Nové nátěry, změna interiéru. Ale i širší služby zákazníkům. Samozřejmě jsme handicapováni rozměry a umístěním našich čerpacích stanic, které jsou spíš v regionech.

LIDOVÉ NOVINY: Myslíte, že podobné kosmetické úpravy přitáhnou víc řidičů?

DUSPĚVA: Určitě. Třetí rok za sebou rostou naše čerpací stanice jak v prodeji suchého zboží (jiného než benzinu a nafty – pozn. red.), tak samotných paliv někde okolo deseti procent. Předloni a loni jsme také posílili v segmentu velkoobchodu, rozšířili jsme počet dodavatelů motorových paliv. Takže dneska získáváme pohonné hmoty nejen od rafinerií, jako jsou ty u nás nebo bratislavský Slovnaft, ale prakticky z celé Evropy. Zejména z Německa, Rakouska, Polska. To nám umožnilo levnější nákup pohonných hmot.

LIDOVÉ NOVINY: Po Česku a z Bratislavy dopravujete pohonné hmoty do skladů a k zákazníkům za poměrně nízkých nákladů podzemními rourami. Ale z těch zmíněných zahraničních rafinerií vozíte benzin a naftu vlakem. Takže podíl dopravy po železnici narůstá?

DUSPĚVA: Je to tak. To nám umožňuje mít větší pestrost dodavatelů. Víc diferencovat zdroje na vstupu.

LIDOVÉ NOVINY: Znamená to, že pohonné hmoty pro vaše čerpací stanice a vaše zdejší odběratele stále víc pocházejí z dovozu?

Dokončujeme projekt oživení našich čerpacích stanic. Všechny prošly určitou vnitřní změnou. Stavební, ale i co se týče složení a nabídky zboží, služeb a podobně.

DUSPĚVA: Ano, víc dovážíme. Důvodů je několik. Loni například došlo k havárii v litvínovské petrochemické jednotce Unipetrolu, a tedy k výraznému omezení provozu tamní rafinerie. A dalším důvodem je samozřejmě ekonomika.

LIDOVÉ NOVINY: Chcete říct, že vás vyjde levněji nakoupit benzin a naftu v zahraničí a dovézt je do Česka ne zrovna levným způsobem po železnici než nakupovat od domácích rafinerií a dopravovat po Česku produktovody?

DUSPĚVA: Ano.

LIDOVÉ NOVINY: Není to na úkor kvality?

DUSPĚVA: Ne. Dnes už nakupujeme výhradně od tradičních rafinerií z členských zemí Evropské unie.

LIDOVÉ NOVINY: Bělorusko, které roky patřilo k vašim významným dodavatelům, už tedy partnerem Čepra není?

DUSPĚVA: Už ne. Ale je třeba říct, že i benzin a nafta z Běloruska splňovaly evropské normy kvality.

LIDOVÉ NOVINY: Když vás dovoz pohonných hmot vlakem ze zahraničí vychází levněji než nákup doma v Česku, znamená to, že budete import dál posilovat?

Když v zahraničí dostaneme lepší nabídku při stejné kvalitě, nakoupíme v zahraničí

DUSPĚVA: Všechno bude záležet na ekonomice, jak se budou ceny a nabídka vyvíjet v aktuálním čase. Když v zahraničí dostaneme lepší nabídku při stejné kvalitě, nakoupíme v zahraničí.

LIDOVÉ NOVINY: To asi nevidí rádi v Unipetrolu, který od loňska plně ovládá obě zdejší rafinerie a intenzivně shání náhradu za odbyt do 125 čerpacích stanic Agip, které nyní vlastní a zásobuje slovenský Slovnaft.

DUSPĚVA: Unipetrol je náš velký partner a všechno je otázka obchodní politiky Unipetrolu a ekonomické výhodnosti. Fungujeme pro náš vlastní hospodářský výsledek a případně dividendu našeho vlastníka. Stejnou motivaci má samozřejmě i Unipetrol.

LIDOVÉ NOVINY: Čepro vydělává i na skladování pohonných hmot, včetně krizových rezerv pro stát. Pomůže v tom i skutečnost, že jste nedávno začali skladovat krizové rezervy i pro německé partnery?

DUSPĚVA: Objem našich skladovaných hmotných rezerv byl v posledních letech stabilní. Tam jsou jen malé výkyvy. Takže to, že se nám podařilo naskladnit první objem pro německého klienta, pro kterého ochraňujeme nouzové zásoby Spolkové republiky Německo, je pro nás přínos. Letos máme uzavřenou smlouvu na uskladnění fyzických zásob německých hmotných rezerv. Ale objemy jsou zatím relativně malé. Je to spíš takový příslib do budoucna.

LIDOVÉ NOVINY: Mluvil jste nedávno v souvislosti s vaším loňským rekordním ziskem také o úspoře nákladů. Kde konkrétně? Propouštěli jste lidi z celkem 800 zaměstnanců Čepra?

Letos máme uzavřenou smlouvu na uskladnění fyzických zásob německých hmotných rezerv. Ale objemy jsou zatím relativně malé. Je to spíš takový příslib do budoucna.

DUSPĚVA: Ano. Především v administrativě. Opačně jsme přijali několik zaměstnanců na našich skladech. Za loňský rok klesl celkový počet zaměstnanců o deset. Klíčové ale je, že jsme zrušili jeden stupeň řízení. Našli jsme v celém systému prostor pro další úspory.

Například v právních službách, které si víc zajišťujeme vlastními zaměstnanci. Nebo v autodopravě jsme prodali nadbytečnou techniku a ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze jsme vyhodnotili optimální složení techniky pro naše potřeby. V podobných projektech chceme pokračovat, moc se mi líbí zapojení našich vysokých škol. Má to i tu výhodu, že studenti si na nás začínají zvykat, a my si tak vychováváme potenciální nástupce.

LIDOVÉ NOVINY: Čerpací stanice Čepra se značkou EuroOil nebývají na špici co do prodaného množství. Jde spíše o vesnické stanice. I když na druhé straně patří tato síť k nejpočetnějším v Česku. Chystáte se jich zbavit, nebo je vylepšit? Nebo, jak je dnes v módě, propojit benzinku s prodejnou, jak dělá například Shell s řetězcem Billa?

DUSPĚVA: Jak jste správně řekl, ty čerpací stanice jsou specifické. Umístěním i velikostí. Říkám – jsou malé, ale naše. Síť však má velmi dobré ekonomické výsledky, protože i náklady jsou nízké. Nemůžeme tedy slepě kopírovat úspěšné modely konkurence, protože jsme prostě v jiném obchodním prostoru a disponujeme jinou, tedy mnohem menší kapacitou. Pracujeme s menší prodejní plochou. Soustřeďujeme se tedy spíš na vylepšení a kvalitu pohonných hmot. Máme vlastní systém certifikované dopravy a kvality pohonných hmot.

LIDOVÉ NOVINY: Čepro právě v regionech těžilo i z prodeje biopaliv, konkrétně z již zmíněných vysokoobjemových, jako je čistý olej B100 nebo směsná nafta B30, nakupovaných nejvíc zemědělci. Jenže poté, kdy u nich od letošního roku vzrostla spotřební daň, a tedy i finální cena, se staly prakticky neprodejné. Platí to stále?

Soustřeďujeme se tedy spíš na vylepšení a kvalitu pohonných hmot. Máme vlastní systém certifikované dopravy a kvality pohonných hmot.

DUSPĚVA: Platí. Není to jen vlivem vyšší spotřební daně, ale nízkou cenou klasických pohonných hmot. Cenová výhoda biopaliv oproti naftě se prakticky eliminovala. Na tom se nic nemění.

LIDOVÉ NOVINY: Část biopaliv se ale ještě prodává. Nebo ne?

DUSPĚVA: My jsme je úplně stáhli z prodeje u našich stanic už v březnu. Ale ve velkoobchodu je částečně ještě nabízíme. Jsou někteří odběratelé, třeba zemědělská družstva, která mají na biopaliva nastavenou techniku. Ale objem našeho prodeje je někde na úrovni jednoho procenta z množství biopaliv, které jsme prodávali ještě loni.

LIDOVÉ NOVINY: Bude to lepší od poloviny příštího roku, kdy by se spotřební daň měla zase poněkud snížit?

DUSPĚVA: Snad ano. Bude nás k tomu nutit legislativa, respektive závazný cíl snížení emisí CO2 do konce roku 2017 o čtyři procenta a do roku 2020 o šest procent. Petrolejáři musejí tuto úsporu emisí z prodeje všech na trh dodávaných pohonných hmot vykázat pod hrozbou pokuty. A bez biopaliv to těžko někdo dokáže. Klíčová bude cena klasických pohonných hmot. Pokud bude dál nízká, nebude motivace vysokoobjemová biopaliva kupovat.

LIDOVÉ NOVINY: To vše dokládá, že zdaleka nejdůležitějším kritériem, podle kterého se zákazníci, tedy řidiči, rozhodují, je cena. Je skutečně tím prvním a hlavním, podle čeho si my řidiči vybíráme, kde natankovat?

Klíčová bude cena klasických pohonných hmot. Pokud bude dál nízká, nebude motivace vysokoobjemová biopaliva kupovat.

DUSPĚVA: Cena je důležitá. V Česku obzvlášť důležitá. I když mám radost, že čím dál víc motoristy zajímá i kvalita.

LIDOVÉ NOVINY: Podle čeho si to myslíte?

DUSPĚVA: Podle našich průzkumů i mých vlastních zkušeností.

LIDOVÉ NOVINY: Roste nějak výrazně prodej prémiových dražších paliv?

DUSPĚVA: Určitě. Myslím částečně, že chyba nás jako prodejců je ale v tom, že zákazníci si často pod pojmem kvalita pohonných hmot představují rozdílné věci. Měli bychom víc vysvětlovat, co znamená kvalitní palivo. Že to není jen vědět o případných chybách zjištěných Českou obchodní inspekcí, ale i to, jakou přidanou hodnotu prémiová paliva poskytují. Ale je to celé také o atmosféře na jednotlivé čerpací stanici.

LIDOVÉ NOVINY: Jako že si řidič vybírá nejen podle ceny nebo kvality benzinu, ale i podle úsměvu obsluhy?

DUSPĚVA: Tak nějak. Myslím, že každý řidič se zastaví rád tam, kde mu nabídnou kromě tankování i dobrou kávu a příjemnou obsluhu.

Jan Duspěva (41)

  • Uznávaný odborník v petrolejářském byznysu, absolvent oboru geologie na Univerzitě Karlově v Praze. Pracoval ve společnosti Benzina a v jejím mateřském Unipetrolu. Do Čepra nastoupil v roce 2005 jako obchodní ředitel. Firmu vede od ledna 2013.
  • Stál v čele skupiny největších firem, které v rámci České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu spolupracovaly s ministerstvem financí na potírání daňových podvodů s pohonnými hmotami.

Čepro

  • Státem ovládaná firma přepravuje benzin a naftu, především sítí 1100 kilometrů podzemních rour, které spojují sklady po celé republice i obě české rafinerie a vedou také do bratislavského Slovnaftu.
  • Čepru patří zhruba 80 procent skladů na pohonné hmoty v Česku, po Unipetrolu je firma druhým největším velkoobchodem s palivy, které prodává i ve své síti 192 čerpacích stanic EuroOil.
Autor:

Vyhrajte profesionální kosmetický přístroj od značky GESKE!
Vyhrajte profesionální kosmetický přístroj od značky GESKE!

S přístrojem Facial Hydration Refresher 4v1 nebude mít matná a unavená pleť žádnou šanci. O tento zázrak dnes soutěžíme. Jak se můžete zapojit?