Pátek 29. září 2023, svátek má Michal
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Proč Umberto Eco nejspíš nebude čestným doktorem Univerzity Karlovy

  11:41

Otázka nestojí, zda je Eco takové pocty hoden, či ne. Jde o případný precedens ve zvyku udílení doktorátů osobnostem bez vztahu k UK.

Spisovatel Umberto Eco má pár desítek čestných doktorátů od Chicaga po Lovaň, ale z Prahy nejspíše další jen tak nepřidá. Vědecká rada UK jej k udělení titulu Dr.h.c. nedoporučila. foto: © Wikipedia, Universita Reggio CalabriaČeská pozice

Ve čtvrtek odpoledne „pinknul“ Michal Stehlík, děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK), na svůj facebookový profil krátký vzkaz: „Dostal jsem jeden ,hezký‘ letní dopis od pana prorektora. ,Vědecká rada UK nedoporučuje, aby čestná vědecká hodnost Dr.h.c. byla prof. Umbertu Ecovi udělena.‘ Takže tak.“ Sdělení je při prvním čtení tak šokující, že jej řada lidí (například včetně moderátora Martina Veselovského) ihned twítnula nebo sdílela dál. Že by snad čeští akademici ve své nadutosti nechtěli ocenit světoznámého sémiologa, filozofa, medievalistu, estetika a vynikajícího spisovatele? Závidí mu?

Člověk se zdráhal uvěřit; ale existenci dopisu potvrdil ČESKÉ POZICI děkan Stehlík SMS zprávou v 15:22 hodin. Po pár desítkách minut se tématu chytla velká média. Asi první byly Lidovky, přidala se ČTK, Česká televize a Novinky plus iDnes.cz, kde se pod články začaly objevovat nevybíravé komentáře k takto „hloupému“ rozhodnutí členů vědecké rady UK, kteří mají dát rektorovi doporučení, zda podle článku 3 řádu o udílení titulů doctor honoris causa ocenění udělit, či ne. Rektor k tomuto stanovisku toliko přihlíží – může tedy čestný doktorát udělit navzdory negativnímu postoji rady.

Univerzita Karlova musela na četné mediální požadavky reagovat. V 18:20 hodin proto rozeslala tiskové sdělení, v němž se praví: „Vědecká rada UK na svém červnovém zasedání projednala šest návrhů na udělení titulu doctor honoris causa, které předložily fakulty. V tajném hlasování schválila tři z těchto návrhů. Pro udělení čestného doktorátu prof. U. Ecovi hlasovalo 16 ze 46 přítomných členů vědecké rady UK,“ uvedl mluvčí Václav Hájek.

Je potřebný vztah k Univerzitě Karlově?

Přeskočilo snad tolika našim profesorům a profesorkám, že nevidí výjimečnost Ecovy osobnosti? Je většina z nich zapšklá, že je neobdivují miliony čtenářů i vědců? Patrně nikoliv. O skvělosti a důležitosti Umberta Eca asi neměli mnoho pochybností. Ale...

Pro udílení čestných doktorátů existují nepsaná pravidla. O prvých dvou nebylo sporu, o třetím ano...„Pro udílení čestných doktorátů u nás existují nepsaná pravidla, k nimž mimo jiné patří i to, že dotyčný negraduoval na UK. Podstatná jsou další tři. Za prvé: musí jít o osobnost světového významu. Za druhé: musí přinášet společnosti něco navíc, mít přesah i mimo svou profesi. A za třetí: měla by mít alespoň nějaký vztah k Univerzitě Karlově. O prvních dvou podmínkách nebylo v Ecově případě pochyb, ale bohatá diskuse se vedla o třetím požadavku,“ sdělil zdroj ČESKÉ POZICE, který byl jednání rady přítomen.

S podmínkou vztahu k univerzitě někteří akademikové nesouhlasí, a patří k nim i děkan FF UK. „Osobně mi to nepřipadá jako relevantní důvod, respektive není úplně uchopitelný. Musím ho ale respektovat, s jistým povzdechem,“ citovaly Lidové noviny Stehlíka, jenž udělení Dr.h.c. autorovi Jména růže, Pražského hřbitova i stovek studií nadále považuje za dobrý nápad. A není sporu o tom, že by příjezd boloňského vzdělance Karolinum ozářil.

Případ nabídnuté medaile Karla IV.

Ale je tu ještě jeden háček. Ne úplně vyjasněná nabídka jiné pocty z minulosti. Asi před dekádou měla být tomuto Italovi udělena medaile Karla IV. – cena od univerzity a hlavního města Prahy. „Na to Eco vůbec nereagoval, vlastně se neví, zda to bylo pod jeho rozlišovací schopnost, nebo se k tomu nedostal,“ říká jiný zdroj z vědecké rady. A s týmž výkladem vystoupila na ČT24 slavná mikrobioložka Blanka Říhová: „Roli hrálo i to, že (Eco) nereagoval na udělení medaile Karla IV., což se považovalo za poněkud nezdvořilé.“

Mezi filozofy se objevily i (nepotvrzené) informace, že Eco údajně v archivním novinovém článku obhajoval sovětskou invazi do Československa.

Buď jak buď, jedním z hlavních důvodů, proč se Eco nejspíše nezařadí po bok nobelistů či společenskovědních velikánů typu Zygmunta Baumana, Miguela Léon-Portilly, Nathana Wachtela, Jacquese Le Goffa, Hanse Georga Gadamera či Ferdinanda Seibta, je asi obava o přílišnou rozvolněnost pravidel a možnost udílet čestný doktorát vlastně komukoliv světově výjimečnému – bez vztahu k ČR. „Kdyby v budoucnu některá ze sedmnácti fakult navrhla jakéhokoliv nositele Nobelovy ceny nebo politika, těžko bychom už vysvětlovali, že si titul Dr.h.c. nezaslouží. Jde tak trochu o precedens,“ říká zdroj ČESKÉ POZICE a připomíná pozapomenutý titul pro George W. Bushe z roku 1999.

Jestli je zachování tradic moudré, či ne, zůstává otázkou; Eco získal dle svého webu již 28 čestných doktorátů od Chicaga přes Lovaň až po Moskvu. Stejně tak si musíme počkat na odpověď, jak se ono krátké facebookové sdělení projeví na kariéře děkana Stehlíka – pomůže mu snad i v aktuální rektorské volbě, anebo mu na Univerzitě Karlově spíše přitíží?

Jak chutná miminkům pokračovací a batolecí mléko Beggs?
Jak chutná miminkům pokračovací a batolecí mléko Beggs?

30 rodin dostalo od nás zdarma pokračovací nebo batolecí mléko od prémiové značky Beggs. Co o něm ve svých recenzích napsali? Přečtěte si hodnocení...