Čtvrtek 18. dubna 2024, svátek má Valérie
130 let

Lidovky.cz

Baroko v Broumově. Klášter si můžete prohlídnout i za svitu svíček

Cestování

  6:57
Broumovský klášter, významná barokní památka v nejzazším výběžku severovýchodních Čech, je pro návštěvníky otevřen celoročně. Donedávna, ještě v typicky zimním čase, s redukovaným prohlídkovým okruhem. To se s přicházejícím jarem mění.

Broumovský klášter foto: ARCHIV

Štěstí přeje připraveným a návštěvníka poučeného historií může leccos z návštěvy oslovit hlouběji a srozumitelněji. Co je tedy dobré znát ještě předtím, než se do kláštera v Broumově vypravíte? Přemysl Otakar I. daroval řádu benediktinů břevnovského opatství území ležící severně od východočeské Police nad Metují.

S kolonizací se započalo roku 1213. Roku 1255 bylo založeno město Broumov, když již nedlouho předtím vzniklo proboštství na skalnatém vrchu nad městem. Klášter byl rozšiřován a na přelomu 13. a 14. století tvořil se svým opevněním výrazný mocenský subjekt a také krajinnou dominantu. Ve 14. století byla založena latinská škola, z níž později povstalo respektované broumovské klášterní gymnázium.

Vězení řádových sester

Významným momentem v historii broumovského kláštera se stal rok 1420. Husité dobyli a vydrancovali břevnovský klášter, a byl to právě Broumov, kde břevnovský opat a konvent nalezli útočiště – aby se od té doby nadlouho datovala historie benediktinského dvojklášteří Břevnov–Broumov (německy: Breunau–Braunau). Historie kláštera v Broumově je nesmírně bohatá na nespočet historických událostí a desítky vynikajících osobností.

Přelomový moment se odehrál na konci třicetileté války, kdy se zpustošený klášter dočkal zásadní přestavby, v barokním slohu. Stavitelé Kryštof Dientzenhofer a Martin Allio s ní započali na sklonku 17. století. Až budete klášterem procházet, neunikne vám velkorysost, s níž se tak dělo. Umělecká erudice uchvacuje podnes. Týká se to především ztvárnění dokončovacích prací – štukatur a maleb realizovaných ve 20. a 30. letech 18. století v rámci celkové přestavby pod vedením geniálního Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM BROUMOV – REVITALIZACE KLÁŠTERA

Historii broumovského kláštera významně zasáhly neblahé události konce třicátých let 20. století, nacistická správa a poválečné události - včetně let padesátých. Broumovsko bylo po Mnichovu odstoupeno Německu, tím klášteru zaniká dvojopatství s Břevnovem. Národně socialistický režim zabavuje klášterní gymnázium. Dva mniši jsou odvlečeni do koncentračního tábora v Dachau. Násilí se nezastaví ani s koncem války. Dva německé benediktiny zabijí Revoluční gardy. V roce 1946 opouštějí klášter všichni řádoví bratři německé národnosti - jdou do odsunu.

Padesátá léta jsou ve znamení zmaru. V proticírkevním tažení komunistické mocenské mašinérie se rozlehlý areál v odlehlém, vylidněném Broumovsku velmi dobře hodí k internaci řádových sester, soustředěných sem z mnoha dalších klášterů a vystavených nesmírným útrapám. Z kláštera se stalo politické vězení. Až změny, k nimž došlo v roce 1968, přinesly ulehčení jejich těžkému osudu. Definitivně se začala psát nová kapitola historie kláštera pro roce 1989.

Umění při svíčkách

Více prohlídkových okruhů tematicky líp rozprostírá návštěvnický zájem. Některé prohlídky se konají pouze občas. Atraktivní je mimořádná noční prohlídka za světla svíček, která je plánována na 17. března. Publiku se představí umění vrcholného baroka, od stavitelství až po konkrétní výzdobu, štuky, sochařská díla, malby. Součástí okruhu je refektář s kopií proslulého Turínského plátna. Přitažlivým místem zájmu návštěvníků je klášterní knihovna čítající 17 000 historických svazků. Právě zde byla po více než dvě staletí uložena největší rukopisná kniha na světě, Codex Gigas – Ďáblova bible –, přinesli ji sem břevnovští benediktini, poté co jim klášter vypálili husité. Knihovna v minulosti velmi utrpěla, mnoho svazků se ztratilo, bylo zničilo anebo rozkradeno.

Vynechat byste v Broumově neměli ani dřevěný hřbitovní kostel Panny Marie, jeden z nejstarších ve střední Evropě; po vypálení husity byl obnoven kolem roku 1450 a je pozoruhodný svou architekturou i výmalbou interiéru.

Ambice Broumovska jsou nemalé. Jen nemnoho míst u nás je ve své historii spjato s tak hlubokou duchovností. Je jen přirozené a odpovídá to logice věcí, budouli aspirace do budoucna směřovat k zápisu území s jeho pamětihodnostmi do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jeden z důvodů je velmi pádný: jsou jím nádherné barokní kostely Broumovska, opět převážně z dílny K. I. Dientzenhofera. Jde o nebývalou koncentraci unikátních vesnických chrámů z 18. století.

Foto autor| FOTO B. HLOUŠEK (2×)

Foto popis| Broumovský klášter je v současnosti bez komunity řeholního společenství, spadá pod benediktinské arciopatství v Praze-Břevnově

Foto popis| Přes dvě stě let byla v knihovně uložena Ďáblova bible

Foto popis| Součástí kláštera je Dům hostů, který nabízí kvalitní a zajímavé ubytování v renovovaných mnišských celách. Občerstvení naleznete v kavárně Dientzenhofer, návštěvníci si mohou projít klášterní zahradu, pořádají se zde výstavy či workshopy.

Foto popis| Kostel Panny Marie dokládá tesařské mistrovství, byl postaven bez hřebíků

Autor:

Pylová sezóna: Jak poznat alergii u svých dětí?
Pylová sezóna: Jak poznat alergii u svých dětí?

Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému na běžné, obecně neškodné látky v okolním prostředí. Taková látka, která vyvolává alergickou...