Úterý 29. listopadu 2022, svátek má Zina
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Covid 19

Autor knihy o dezinformacích: Že hoax o čipování lidí takto silně odnese zrovna Bill Gates, jsem neočekával

Bill Gates, spoluzakladatel a bývalý předseda představenstva společnosti Microsoft. Patří mezi nejbohatší lidi na světě. K lednu roku 2020 činil jeho majetek 108,8 miliard dolarů. Se svou ženou vede nadaci. foto: Reuters

Rozhovor
Praha - Pražský etnolog a folklorista Petr Janeček aktuálně vydává již čtvrtou knihu o dezinformacích, která reaguje i na současnou koronavirovou krizi. „Mytologie a podobná témata mne zajímala vždycky. Už v mládí mi přišlo škoda, že se studiu současných českých mýtů, legend a folkloru věnuje tak málo pozornosti,“ říká v rozhovoru.
  5:00

Lidovky.cz: Jak moc je koronavirová pandemie spojena s hoaxy?
Hoaxům a fámám ohledně současné koronavirové pandemie se příliš vyhnout nelze, stejně jako před pěti lety hoaxům a fámám ohledně takzvané evropské migrační krize a hrozby islamistického terorismu.

Hoax je zpráva, která se snaží šířit paniku. Jejím úkolem je především vystrašit příjemce, donutit ho k unáhleným a často iracionálním reakcím. Obsahem hoaxu bývá většinou varování před neexistujícím nebezpečím, nepravdivé a zkreslené informace, nebezpečné návody všeho druhu, ale také se může jednat o kanadské žerty, jejichž cílem je zejména pobavit uživatele internetu, nikoli jim přímo ublížit.

Lidovky.cz: Proč jsou pro hoaxy „výživná“ právě tato témata?
Moderní folklor vždy reaguje především na aktuální témata celospolečenského zájmu, která se objevují v masových komunikačních médiích, která jsou kontroverzní, a která vybízejí ke společenskému dialogu. To koronavirová pandemie a související vládní opatření nyní, během takzvané druhé vlny, splňují více než dostatečně.

‚Proti koronaviru pomáhá pobyt na slunci.‘ Mezi Čechy kolují falešné zprávy, část jim věří, ukázal průzkum

Lidovky.cz: Které hoaxy patří mezi nejrozšířenější?
To lze obecně jen těžko říct. Hoaxy a fámy se dynamicky mění v čase, v souvislosti s vývojem celospolečenských nálad a aktuálních událostí. V březnu 2020 byl nejrozšířenější poplašný řetězový e-mail o tom, jak rozpoznat příznaky nákazy koronavirem. Na dobový nedostatek oficiálních informací reagoval pak ten, který radil, jak se z koronaviru podomácku léčit.

Lidovky.cz: Během léta to pak jistě byly ty o fiktivních koronových párty, že?
Ano, podle nich měl „první cenu“ vyhrál ten, kdo se první nakazil. Se stoupající únavou z protikoronavirových opatření se pak objevily snahy vysvětlit původ nemoci ve spiknutí mocných, tedy konspirační teorie. Oblíbená byla například ta, podle které šlo o spiknutí ekonomických elit, jež chtějí „pod rouškou“ koronaviru zakrýt probíhající ekonomickou krizi.

Petr Janeček (1978)

  • Etnolog a folklorista
  • Působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, konkrétně pak jako zástupce ředitele Ústavu etnologie.
  • V roce 2006 publikoval první českou komentovanou sbírku současných pověstí Černá sanitka a jiné děsivé příběhy.
  • 2007 a 2008 byla sbírka následována dalšími sbírkami Černá sanitka: Druhá žeň a Černá sanitka: Třikrát a dost.
  • Aktuálně vydává čtvrté dílo této série - Černá sanitka: Znovu v akci, jež se z velké části zaměřuje právě na koronavirové hoaxy.

Etnolog a folklorista Petr Janeček.

Lidovky.cz: A nyní, během druhé vlny, se jedná o jaké hoaxy?
Od září 2020 jsou populární příběhy o tom, jak je systém testování nefunkční. Jejich poselstvím je diskreditovat snahy státu a expertů na tomto poli - ty mají většinu podobu takzvaných městských legend nebo současných pověstí a odrážejí aktuální despekt a negaci podstatné části populace k tomu, co právě probíhá. „Covidových“ hoaxů je dnes tolik, že jsem jim věnoval i podstatnou část své nové komentované sbírky moderního folkloru s názvem Černá sanitka: Znovu v akci.

Lidovky.cz: Můžete jmenovat ten aktuálně nejrozšířenější?
Jedná se o příběh lidí, kteří se jdou nechat otestovat na covid-19, ale těsně před testem to po několikahodinovém čekání vzdají a nenechají se otestovat. Přesto jim ale druhý den přijde informační SMS o tom, že jsou pozitivní. Tento fascinující příběh se začal masově šířit v polovině září a představuje zajímavou kolektivní reakci na společenskou únavu z „druhé vlny“ koronavirové pandemie a souvisejících chaotických vládních opatření.

Lidovky.cz: Je právě tento hoax ještě něčím zajímavý?
Pro mne jako folkloristu je nejzajímavější, že právě tento se stejně vydatně jako na internetu šíří i ústním podáním. Jde tak o nejrozšířenější novou městskou legendu či současnou pověst u nás od roku 2016.
Navíc se stal na konci října skutečností - zatím neznámí hackeři napadli systém pražské Všeobecné fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice Plzeň a odesílali z něj falešné informace o výsledcích testů i lidem, kteří testováni vůbec nebyli. Realita tak předstihla fikci. Nic to ale nemění na tom, že městská legenda tu byla první - a hackeři se jí, jak už to tak často bývá, pouze inspirovali.

Lidovky.cz: Který covidový hoax vás nejvíc překvapil?
Propojení testování na covid-19 s konspiračními teoriemi o úmyslném čipování lidí jsem očekával, ale že to takto silně odnese zrovna Bill Gates, který se v boji s koronavirovou pandemií angažuje velmi silně, jsem tedy neočekával. Někteří lidé právě jeho obvinili, že pod záminkou testování vpravuje lidem do těla sledovací čipy.
Tradiční kolektivní nedůvěra k elitám a novým technologiím se velmi ironicky propojila s klasickým moudrem „Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění“. V tomto případě je oním příslovečným čertem globální internetový „lid“.

Lidovky.cz: Jak moc „spolufungují“ covidové hoaxy s těmi dřívějšími nebo také konspiračními teoriemi?
Jde o recyklaci, kutilské znovunalézání starších a již mnohokráte použitých motivů, témat i celých příběhů – tak ostatně funguje folklor jako celek, i tradiční pohádky a legendy. První fáze covidových hoaxů na jaře pracovala s využíváním nových informací, ty další už spíše recyklovaly starší hoaxy, popřípadě se snažily najít smysl v informačním chaosu saháním ke konspiračním teoriím, tedy jakýmsi moderním mytologiím dneška.

Lidovky.cz: Za nejohroženější skupinu, která by mohla být hoaxy ovlivněna, bývají považováni důchodci. Platí to i co se týče covidových hoaxů nebo je tomu jinak?
Upřímně, nejsem si jistý, zda to platí i obecně. U internetových hoaxů do značné míry ano, ale ústně šířeným fámám podléhá každý z nás, nezávisle na věku, vzdělání či inteligenci. Témata jako lidské zdraví jsou samozřejmě pro starší lidi zajímavější než pro ty mladé a zdravé, takže se to očekávat dá. Na druhou stranu, stejně jako před pěti lety u hoaxů týkajících se evropské migrační krize, rozhodující motivací pro jejich šíření je často určitý specifický světonázor, ale třeba i snaha informovat a varovat své blízké, tedy pomoci, která je u starších lidí často rozvinutější než u méně altruistických a často více sebestředných mladých lidí.

Lidovky.cz: Jak proti takovým hoaxům bojovat při komunikaci v rodin či se známými?
Toto je spíše otázka na aplikovanou, angažovanou rovinu činnosti. V rámci svého akademického výzkumu i popularizace vědy tyto fenomény spíše pouze dokumentuji, respektive analyzuji a interpretuji. Existuje ale celá řada solidních internetových stránek, které lze doporučit každému, kdo si chce podobné věci ověřit - z těch nejlepších je myslím na místě zmínit www.hoax.cz, která se jako jedna z málo zabývá čistě informační, neideologickou rovinou této činnosti.

Lidovky.cz: Dají se zdroje hoaxů vystopovat?
U těch elektronických to většinou nebývá problém. Ve své nové knize uvádím příklady, kdy se to v souvislosti s koronavirovými hoaxy podařilo například slovenské policii. Obtížnější to bývá u ústně šířených fám, kde je to prakticky nemožné.

Lidovky.cz: Jaké mají zdroje hoaxů důvody k jejich vytváření?
Důvody jsou většinou ekonomické, tedy peníze za kliky, lajky, sdílení. Popřípadě pak ideologické či politické, tedy podpora určité ideologie, názorového postoje či světonázoru.

Lidovky.cz: A co třeba trolling?
Škodolibě humorné šíření falešných informací a sledování toho, zda mu ostatní lidé uvěří, je hned dalším nejčastějším důvodem. Lidé ale obecně sdílejí hoaxy z mnoha důvodů, často pozitivních, jako je výše zmíněná snaha informovat a varovat ostatní. Nezapomínejme ale ani na skutečnost, že obrovské množství lidí přeposílá a sdílí informace, které ani pořádně nečtou, ale jednoduše jen poskytují ostatním často nevyžádaný informační servis.

AURES Holdings a.s.
Pracovník podpory prodeje - Kladno

AURES Holdings a.s.
Středočeský kraj
nabízený plat: 28 000 - 28 000 Kč

Mohlo by vás zajímat