Neděle 23. června 2024, svátek má Zdeňka
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Česko

Děkan ostravské medicíny Martínek byl odvolán. Uvažuje, že se bude bránit soudní cestou

Akademický senát Ostravské univerzity (OU) odvolal 18. listopadu 2019 většinou jediného hlasu z funkce děkana Lékařské fakulty Arnošta Martínka. foto: ČTK

OSTRAVA - Akademický senát Ostravské univerzity (OU) v pondělí většinou jediného hlasu rozhodl o odvolání z funkce děkana Lékařské fakulty Arnošta Martínka. Vyhověl tak návrhu rektora Jana Laty, který odchod děkana z funkce požadoval v souvislosti s minulými pochybeními při přijímání studentů, které na univerzitě prověřoval i Národní akreditační úřad (NAÚ). Ke studiu byli přijímáni i uchazeči, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení. Martínek uvažuje, že se bude bránit soudně.
  17:02

Pro odchod děkana z čela fakulty se po bouřlivé asi tříhodinové diskusi vyslovilo 18 senátorů z 35 přítomných. Proti bylo 11, šest se zdrželo. Lata po jednání senátu uvedl, že nyní musí počkat na zápis z jednání, který se bude ještě kontrolovat. Univerzita se chce vyhnout případným procesním pochybením. Předpokládá, že se to vyřeší do dvou týdnů a následně rektor děkana odvolá. Rektora pak zřejmě ministerstvo školství pověří dočasným vedením fakulty a budou vyhlášeny nové volby. Nového děkana by tak fakulta zřejmě mohla mít počátkem roku.

Rektor UK Zima ukončil činnost Česko-čínského centra, nechce dále poškozovat aktivity fakult

„Děkan Lékařské fakulty samozřejmě plně respektuje rozhodnutí velkého Akademického senátu Ostravské univerzity. Nicméně nevylučuje to, že se bude proti tomuto rozhodnutí bránit soudní cestou, protože důvod svého odvolání opravdu vidí jako nepravdivý a bere to částečně jako útok na svou osobu,“ tlumočila děkanovo stanovisko mluvčí fakulty Hana Hanke.

Rada NAÚ na základě zjištění kontrolní skupiny koncem prázdnin rozhodla o zahájení správního řízení, a lékařské fakultě hrozí omezení akreditace oboru Všeobecné lékařství, na který by nemohla přijímat nové studenty.

Už v září se podnětem rektora na Martínkovo odvolání zabýval Akademický senát Lékařské fakulty OU, který ho však nepodpořil. Rektor v pondělí před senátory zopakoval, že Martínek neplnil své povinnosti, porušil vysokoškolský zákon a poškodil dobré jméno fakulty. Martínek naopak znovu řekl, že NAÚ poukazoval na systematickou chybu a dřívější kontroly na fakultě žádné pochybení neodhalily.

Univerzita žádá o novou akreditaci

Univerzita ale musí řešit i další problém. Současná akreditace pro studijní program všeobecné lékařství je totiž platná do roku 2024, ale přijímat nové studenty na jejím základě může Lékařská fakulta jen do května 2020. Žádá proto o novou akreditaci a tato žádost podle rektora nebyla dobře připravena a fakulta ji dodala pozdě. Není tak vyloučeno, že příští rok nebude přijímat studenty. Zastánci Martínka navíc poukazovali na to, že s odchodem děkana odejdou i někteří garanti oborů na fakultě a její budoucnost tak bude přímo ohrožena.

Prorektor pro strategii a rozvoj Roman Hájek uvedl, že aktuálně je fakulta na pokraji „klinické smrti“. Podle něj je třeba napnout síly pro její záchranu. „Pokud se tak nestane, skutečně se může stát, že jeden rok nebudeme přijímat studenty,“ varoval Hájek. Rektor dodal, že vedení univerzity je připraveno udělat vše, aby fakulta akreditaci získala.

Výběr událostí kolem ostravské lékařské fakulty:

9. listopadu 2016 - Rektor Ostravské univerzity (OU) Jan Lata odvolal na návrh akademického senátu lékařské fakulty jejího děkana Pavla Zonču. Senát návrh zdůvodnil jeho špatnou komunikací s vedením nemocnice v Ostravě a univerzitou a personální prací.

20. března 2017 - Akademický senát zvolil kandidátem na děkana lékařské fakulty Arnošta Martínka, který ostravskou medicínu vedl mezi roky 2008 a 2012.

11. července 2018 - Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí rektora, jímž na podzim 2016 odvolal tehdejšího děkana Zonču. Soud vrátil věc rektorovi k dalšímu řízení, fakulta tak měla dva děkany. Lata proto předběžným opatřením přikázal Zončovi, aby se dočasně zdržel výkonu funkce děkana, a fakultě, aby mu výkon funkce neumožnila.

26. září 2018 - Akademický senát lékařské fakulty schválil nový návrh na odvolání Zonči. Ten ale zůstal děkanem do konce října 2018, kdy mu vypršelo původní čtyřleté funkční období. Ke stejnému datu, tedy k 31. říjnu, rezignoval na funkci i děkan Martínek.

1. listopadu 2018 - Vedením lékařské fakulty byl dočasně pověřen rektor OU Lata. Rozhodlo o tom ministerstvo školství.

14. listopadu 2018 - Akademický senát znovu zvolil děkanem lékařské fakulty Arnošta Martínka.

20. listopadu 2018 - Rektor Lata oznámil, že odloží Martínkovo jmenování, protože chce nejprve prošetřit údajné machinace okolo přijímacího řízení, o kterých napsaly Lidové noviny. Fakulta odmítla, že by studenty přijímala nestandardně.

13. prosince 2018 - Martínek byl jmenován do čela lékařské fakulty. Rektor OU Lata ale řekl, že děkan odstoupí, prokáže-li se, že v minulosti při přijímání studentů pochybil. Podle Laty se tak stalo, vedení fakulty to ale odmítlo.

17. ledna 2019 - Lékařská fakulta podala kvůli úniku osobních dat svých studentů trestní oznámení na neznámého pachatele. Udělala to po zprávách v médiích o manipulacích při přijímacím řízení.

10. června 2019 - Lékařská fakulta dostala zprávu Národního akreditačního úřadu, který ji prověřoval v souvislosti se zprávami o možných manipulacích při přijímacím řízení. Ze zprávy komise vyplynulo, že při kontrole se objevila pochybení.

13. června 2019 - Děkan Martínek oznámil, že kvůli zjištění komise nehodlá rezignovat. Pochybení nepovažuje za osobní selhání.

19. června 2019 - Rektor Lata oznámil, že navrhne odvolání Martínka. Návrh, který podpořili děkani ostatních fakult, musí projednat senát lékařské fakulty a také schválit akademický senát OU.

29. srpna 2019 - Rada Národního akreditačního úřadu rozhodla, že kvůli pochybení v přijímacích zkouškách nebude moct ostravská lékařská fakulta přijímat studenty do oboru všeobecné lékařství. Rada v této věci zahájila správní řízení.

9. září 2019 - Akademický senát lékařské fakulty nepodpořil podnět rektora na odvolání děkana Martínka.

18. listopadu 2019 - Akademický senát OU rozhodl o odvolání Martínka z funkce z podnětu rektora Laty. Martínek uvažuje, že se bude proti rozhodnutí bránit soudně.

Autor: