Sobota 21. května 2022, svátek má Monika
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Gramotnosti: zkuste si sami IV

Česko

Na rozdíl od čtenářské gramotnosti dosahují čeští žáci velmi dobrých výsledků v gramotnostech exaktních. V případě dnešní úlohy, která v roce 2006 testovala přírodovědnou gramotnost, vysoká úspěšnost českých žáků (74,8 % správných odpovědí) významně přesáhla průměr OECD (66,7 %). Oč jde v této gramotnosti?

„Denně se setkáváme s výsledky či aplikacemi přírodovědného výzkumu a poznání nejen v podobě rozličných moderních technologií, ale také prakticky ve všech médiích v podobě různých (často i kontroverzních) informací. V této podobě se s nimi setkávají i naše děti a mladí lidé. Proto v jejich životech hraje stále větší roli kvalitní přírodovědné vzdělání. To jim umožní porozumět výsledkům či aplikacím přírodních věd a efektivně je využívat ve svém každodenním, školním i budoucím profesním životě. Umožní jim rovněž zapojovat se díky získaným přírodovědným vědomostem a dovednostem do veřejných diskusí o důležitých problémech zahrnujících přírodní vědy a technologie. V neposlední řadě jim poskytne i argumenty při kritickém hodnocení informací, s nimiž se často setkávají v médiích a které jsou v některých případech v přímém rozporu s dosaženými a nezpochybnitelně potvrzenými postuláty přírodních věd o našem materiálním světě,“ říká příručka Gramotnosti ve vzdělávání vydaná Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, z níž úlohu i komentář k ní čerpáme.

Úloha PISA 2006 Kyselý déšť Na fotografii jsou sochy, které se nazývají karyatidy. Byly postaveny na Akropoli v Aténách před více než 2500 lety. Sochy jsou vytesány z mramoru. Mramor je hornina tvořená uhličitanem vápenatým. V roce 1980 byly originály soch přesunuty do muzea Akropole a nahrazeny kopiemi. Originály soch rozežíral kyselý déšť.

Účinky kyselého deště na mramor se dají předvést na úlomcích mramoru, které přes noc ponoříme do octa. Ocet a kyselý déšť mají přibližně stejnou kyselost. Když ponoříme kousek mramoru do octa, začnou se tvořit bublinky plynu. Můžeme zjistit hmotnost suchého úlomku mramoru před pokusem a po pokusu.

Otázka: Předtím, než byl úlomek mramoru ponořen na noc do octa, měl hmotnost 2,0 gramu. Druhý den se úlomek vyndá a osuší. Jaká bude hmotnost osušeného úlomku mramoru?

a Méně než 2,0 gramu b Přesně 2,0 gramu c Mezi 2,0 a 2,4 gramu d Více než 2,4 gramu (správná odpověď = a) Vztah k definici přírodovědné gramotnosti – osvojení si a používání základních prvků pojmového systému přírodních věd – osvojení si a používání způsobů interakce přírodovědného poznání s ostatními segmenty lidského poznání či společnosti: zaujímání racionálních postojů k různým aplikacím přírodovědných poznatků v praxi a k důsledkům těchto aplikací pro člověka a jeho životní (přírodní a sociální) prostředí Cílové zaměření vzdělávací oblasti – porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí (Člověk a příroda) – zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých metod racionálního uvažování (Člověk a příroda) – využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech (odhad, porovnávání velikostí, Matematika a její aplikace) Očekávaný výstup podle RVP ZV – vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet (Chemie) Komentář Úloha je zasazena do reálné situace každodenního života a ověřuje vědomosti žáků z oboru chemie. Na příkladu z praxe ověřuje jejich schopnost posoudit důsledek emise kyselinotvorných oxidů a jejich reakcí s dalšími chemickými látkami. V tomto případě roztoku kyseliny octové a mramoru.

Popsaný pokus žáci mohou znát z výuky chemie. Jedná se o jeden z běžných důkazů uhličitanů. Žáci by ze zkušenosti měli vědět, že tvorba bublinek CO2. tedy vytváření plynné chemické látky, je spojena s úbytkem hmotnosti pevné látky.

Půst, občas večeře, čtyři kávy denně. Jak jíst podle výživového poradce Havlíčka

Premium Strava ovlivňuje nejen naši váhu či kondici, ale i náladu a zdravotní stav. Ostatně až dvě třetiny všech nemocí mají...

Vláda má 20 korun z každého litru benzinu, říká šéf sítě levných čerpacích stanic

Premium Nikoho nenechají na pochybách, že tohle je nízkonákladová firma, kde se nehýří. Okázalost tu nemá místo. Spolumajitel...

Všechno vymyslela Škrlová. Je to hlava manipulace, říká režisér Síbrt

Premium Před patnácti lety Česko šokovala kuřimská kauza. Týrání malých chlapců nejbližšími příbuznými i podivná role „Aničky“....