9. února 2009 9:06 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

LN: Rathova podivná atestace

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 675Diskuse
David Rath | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy David Rath | foto: Hynek Glos, Lidové noviny

PRAHA David Rath vydal sám sobě a svému dlouholetému příteli, prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi, lékařskou atestaci. To jim otevřelo cestu, aby si v daném oboru mohli otevřít soukromou ordinaci.

Ministerstvo zdravotnictví, tehdy vedené Rathem, vydalo osvědčení, že Rath má vzdělání a praxi potřebné k tomu, aby mohl dělat praktického lékaře, a Kubek může být samostatný angiolog.

Umožnila to změna pravidel v přechodném období, které má Česko na sjednocení postupu s Evropskou unií. Evropa zná totiž jen jednu atestaci po pěti letech práce v oboru, zatímco v Česku byly dvě – po dvou a půl roce a po pěti letech. Shodné je, že teprve po těchto pěti letech praxe si může lékař otevřít samostatnou ambulanci.

Rath a Kubek využili toho, že v přechodném období od roku 2004 do dubna 2009 dostali lékaři s jednou atestací možnost, aby jim druhou (místo zkoušky před komisí) potvrdilo ministerstvo. „Ve vzdělávacím programu pro daný obor je přesně popsané, jakou praxi a jaký počet výkonů musí lékař doložit,“ říká současná náměstkyně pro zdravotní péči Markéta Hellerová. „To, že opravdu vše zvládl, musí lékaři potvrdit jeho školitel.“ Doklady o tom by měly ležet v archivu ministerstva zdravotnictví, které osvědčení vydalo. To stanoví zákon.

Co to je atestace
*Atestace je zkouška, ve které musí lékař po určité době praxe prokázat teoretické znalosti a praktické dovednosti v daném oboru.
*Může ji dělat až po pro daný obor přesně dané praxi – pobytu na oddělení a počtu výkonů.
* Atestace lékaře opravňuje k samostatnému výkonu povolání, nemusí být pod dohledem zkušenějšího lékaře.
* Český systém se od evropského lišil tím, že Česko mělo dvě atestace, a Evropa jen jednu. Jednou atestovaný lékař mohl dělat sám jen některé činnosti. Lékař po druhé atestaci mohl dělat vše v oboru samostatně, mohl otevřít svou ambulanci.
* Atestaci osvědčuje alespoň tříčlenná komise, jmenovaná ministrem.
*V přechodném období 2004 – duben 2009 mohlo 2. atestaci dát také ministerstvo. Mělo to předejít situaci, kdy část lékařů skládá jednu zkoušku a část dvě.
* Právě dočasné ministerské pravomoci využili David Rath a Milan Kubek k tomu, aby si nechali 2. atestaci osvědčit.

Jenže neleží. Rath totiž zavedl na ministerstvu pojem „redukované spisy“. Lidsky řečeno to znamená, že jeho podřízení měli zakázáno vést jakékoliv složky. „Podklady, na jejichž základě osvědčení vydali, museli zničit nebo vrátit lékaři,“ říká náměstkyně Hellerová.
 
„Byli jsme zděšeni, v jakém stavu jsme agendu našli. Uznávání probíhalo divoce a svévolně,“ říká první náměstek Marek Šnajdr. „Máme důvodné pochyby, zda potvrzení spřáteleným osobám, že mohou provozovat soukromou činnost, byla vydána oprávněně.“
 
„Skutečně netuším, proč tam podklady nejsou,“ reaguje David Rath. „Žádnou praxi redukovaných spisů jsem nezavedl. To je obvyklá praxe, že si úřad nechává jen doklady, které potřebuje.“ Na námitku, jak tedy může doložit, že obor zvládl, Rath odpovídá: „Víte, že je mi docela jedno, jestli tomu věříte, nebo ne?“ A dodává: „Zkuste si zjistit, jak Šnajdr studoval vysokou školu, jak chodil na zkoušky.“

Ani prezident České lékařské komory Milan Kubek nevidí v okolnostech, za kterých získal osvědčení, že může pracovat jako samostatný angiolog, žádný problém. „Praxi jsem měl dostatečnou, pracoval jsem na interně ve Vysočanech,“ říká Kubek.

Ministerstvo má za to, že navzdory pochybnostem s tím teď už nemůže nic dělat. „Podle právníků je možné rozhodnutí přezkoumat do jednoho roku od jeho vydání. O jejich existenci jsme se kvůli redukovaným spisům dověděli až po této době,“ vysvětluje Hellerová.

Kubkova angiologie má ještě další háček. Na tuto specializaci se totiž přechodné období nevztahovalo. „Tuto specializaci mohl lékař získat jen složením atestace, nešlo to pouhým doplněním praxe jako u některých jiných oborů,“ říká Hellerová. Atestace organizoval a evidoval Institut postgraduálního vzdělávání. O tom, že by Kubek atestaci složil, však nic neví. Přesto je ministerstvo bezmocné. „Jakmile mu jednou stát vydal osvědčení, nemá povinnost nic dokládat,“ míní Hellerová. „Může ten obor umět, ale taky nemusí umět nic.“

Na dotaz, zda skutečně v případě angiologie stačilo potvrzení ministerstva, Milan Kubek reaguje: „No samozřejmě, jinak bych to přece nemohl dostat.“

Rath stejně jako Kubek si už ordinace pro daný obor otevřeli. Rath v Hostivici v domě, kde žije jeho manželka. Kubek v Lovosické ulici na Praze 9, a to rovnou dvakrát – jednou jako fyzická osoba a podruhé jako spolumajitel firmy Lékaři K+K. Angiologie přitom patří mezi dobře placené specializace, je to jeden z lukrativních oborů.

Další podrobnosti
o atestaci Davida Ratha
si přečtěte v pondělním vydání deníku

  • 675Diskuse