28. února 2017 7:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Nižší kauce za byt i úroky z výživného. Začíná platit novela občanského zákoníku

Pronájem bytu – ilustrační foto. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Pronájem bytu – ilustrační foto. | foto: Shutterstock

PRAHA Tři roky a dva měsíce vydržel nový občanský zákoník v panenském stavu. V úterý nabyla účinnosti jeho první novela. Podle ministerstva spravedlnosti řeší akutní problémy, s nimiž si praxe neví rady a u nichž není možné čekat, než pochybná ustanovení vyloží soudy.

Asi nejviditelnější změnou nového kodexu je snížení maximální výše kauce při nájmu bytu, a to ze šesti měsíců na tři. Dle poznatků ministerstva práce a sociálních věcí je šestinásobek měsíčního nájemného příliš vysoký a sociálně slabším lidem komplikuje získání standardního bydlení. „Nemohou si dovolit takto vysokou kauci složit, přičemž tuto částku nelze v plné výši kompenzovat ze systému sociálních dávek,“ odůvodnilo změnu ministerstvo spravedlnosti.

Bydlení se týká i další změna, která prodlužuje lhůtu pro vyklizení bytu zvláštního určení (byt určený pro ubytování handicapovaných nebo v domě s pečovatelskou službou – pozn. red.) spolubydlícím po úmrtí nájemce ze tří na šest měsíců. Pokud s nájemcem v bytě žila nejméně rok jiná zdravotně postižená osoba či člověk starší 70 let, nájem na ně automaticky přejde. „Je to velká změna proti dosavadní úpravě. Když nájemce takového bytu zemřel, ti, kdo s ním v něm žili, museli byt opustit do tří měsíců bez náhrady,“ říká šéf ústavně právního výboru Jeroným Tejc (ČSSD).

Novela v řadě věcí lidem ulehčí od zbytečné zátěže, kterou zavedl nový kodex. Například znovu povoluje, aby si nezletilí starší 15 let, kteří ještě neskončili povinnou školní docházku, mohli sjednat práci. Je však zachováno pravidlo, že do práce smí nastoupit až po absolvování školy.

Liberálnější bude i úprava některých plných mocí, třeba při zakládání firmy. K tomu je třeba formy notářského zápisu. Pokud podnikatel vyřízením formalit pověří například advokáta, plná moc už nemusí být sepsána u notáře, ale nově postačí jen úředně ověřené podpisy například na poště.

Dalším významným bodem novely je prodloužení lhůty pro soudy, které přezkoumávají důvodnost omezení svéprávnosti člověka, ze tří na pět let. „Hodně to pomůže soudům a znalcům, kteří by to ve tříleté lhůtě nestíhali,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Soudy dle něj nestihly přezkoumat třetinu ze 30 tisíc lidí s omezenou svéprávností.

Změny zasáhly i do rodinných záležitostí. Pokud člověk za trvání manželství nabude podílu ve firmě nebo družstvu, stává se součástí společného jmění manželů. To ale – s výjimkou účasti v bytovém družstvu – neznamená, že by druhý manžel nabyl účasti ve společnosti. Získá jen nárok na majetkový prospěch vyplývající z podílu. Rodiny jistě potěší i novinka, že již lze požadovat úroky z prodlení po rodičích, kteří mají dluhy na výživném.

Přísnější pravidla pro trusty

Podle ministra Pelikána je nejdůležitější změnou zavedení veřejné evidence svěřenských fondů, vedené rejstříkovými soudy. Dosud se musely jen hlásit na finančním úřadě. „Víme, že se jich registruje nepoměrně méně, než kolik jich je dle notářů zakládáno,“ uvedl Pelikán. Díky evidenci by nemělo být možné fondy zneužívat k ukrývání majetku. Nová pravidla budou účinná od ledna 2018.

Od začátku příštího roku se do kodexu vrátí i předkupní právo na podíl spoluvlastníka u nemovitostí. Podle nynější úpravy se totiž do spoluvlastněného domu může nastěhovat cizí člověk, aniž by to ostatní spoluvlastníci mohli ovlivnit, a uvolněný podíl koupit.

Kristián Léko

Autor

Kristián Lékokristian.leko@lidovky.czČlánky

Najdete na Lidovky.cz