18. ledna 2018 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Pacientka s rakovinou porazila VZP. Změní rozsudek praxi? Právníci se neshodli

Léky - ilustrační foto | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Léky - ilustrační foto | foto: Shutterstock

PRAHA  Před několika dny padl důležitý rozsudek, na kteří mnozí těžce nemocní pacienti netrpělivě čekali. Všeobecná zdravotní pojišťovna musí pacientce zaplatit speciální léčbu, jejíž uhrazení předtím odmítla. Rozhodnutí Městského soudu v Praze je ovšem pro právníky, kteří se zabývají zdravotnickým právem, poněkud náročné k posouzení. Zda může pacientům do budoucna otevřít cestu k proplácení dosud nehrazené léčby, se neshodli.

Spor s pojišťovnou se týká pacientky, které byl v těhotenství zjištěn karcinom prsu. Pojišťovna jí nejprve léčbu platila, pak ale žena podstoupila chirurgický zákrok a kvůli těhotenství byla ponechána bez onkologické péče. Krátce po porodu se její zdravotní stav zhoršil. Jenže další léčba už nespadala do péče, kterou měla platit pojišťovna. Žena se proto obrátila na soud.

Ve sporu šlo o výklad paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Toto ustanovení umožňuje žádat o úhradu léků nebo léčiv, které jsou jinak pojišťovnou nehrazené.

Ten mimo jiné říká, že: „příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce“. A dočkala se úspěchu. Městský soud jí dal za pravdu.

Právníci zabývající se zdravotním právem se nicméně nemohou shodnout, zda je rozhodnutí skutečně přelomové.

Advokát a místopředseda výboru odborné Společnosti medicínského práva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Jan Mach rozhodnutí za přelomové považuje.

„Rozhodně jde o důležitý přelomový rozsudek i poměrně nezvyklý soudní spor v České republice. Na rozdíl od zemí západní Evropy a USA,“ tvrdí. Žaloby pacientů-pojištěnců proti zdravotním pojišťovnám o úhradu potřebné léčby jsou na Západě běžné a pojištěnci často vyhrávají. „U nás se tyto spory často přenáší na poskytovatele zdravotních služeb, kteří v dobré víře zvolí nejúčinnější možnou léčbu (často hrazenou běžně, nikoli výjimečně) a pak jsou sankcionováni regulačními srážkami za překročení limitů preskripce,“ vysvětlit, proč v Česku praxe zaostává.

Léky (ilustrační foto)

Úhrada životně důležitých léků by podle něj rozhodně neměla být svévolí a libovůlí pracovníků zdravotních pojišťoven, kteří jsou motivováni dobrými hospodářskými výsledky. „Patrně by bylo vhodné, aby ve sporných případech rozhodoval o povinnosti léčbu uhradit nezávislý odborný orgán provádějící dohled nad zdravotními pojišťovnami, nejlépe prostřednictvím komise složené ze zástupců lékařské komory, odborných společností, pacientských organizací i zdravotních pojišťoven, jehož rozhodnutí by mohla být přezkoumatelná soudem, ale měla byla by ihned vykonatelná,“ sdělil Mach.

Mluvčí VZP Oldřich Tichý ve zmiňovaném případu sdělil, že pojišťovna ženě zaplatí léky i bez ohledu na výsledek soudu. Od února totiž bude lék z veřejného zdravotního pojištění hrazený každému pacientovi, kterému bude předepsaný.

Zato advokát Christian Choděra soudí, že spor neznamená velkou změnu. „Podle mého názoru se nejedná o nějaké přelomové či zásadní soudní rozhodnutí,“ míní. Zároveň ale říká, že pacienti v obdobné situaci mají také šanci na úspěch.

„Každý pacient, kterému není tato výjimka přiznána, má možnost podat žalobu k soudu, přičemž soud poté musí každý případ řešit zcela individuálně a nezávisle, neboť každý případ je něčím odlišný. Toto rozhodnutí tak může být motivací pro ostatní pacienty, aby se nevzdávali a žalobu podali, nicméně to ale nedává ostatním pacientům jistotu, že budou následně v soudním sporu úspěšní,“ dodal.

Právník Mach nicméně poukázal na údajně nebezpečný fenomén v českém zdravotnictví. „Zdravotní pojišťovna nasmlouvá s nemocnicí, nebo úhradová vyhláška určí určitý obnos na ‚drahé pojištěnce‘, pak pojišťovna klidně souhlasí s úhradou drahé léčby i ve smyslu dosavadního paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale ukáže-li se, že finanční obnos na léčbu drahých pojištěnců byl nedostatečný, jde o případné překročení na úkor nemocnice, která nemá šanci domoci se navýšení. Lékaři jsou z toho často zoufalí, rádi by poskytli svým pacientům to nejlepší co je k dispozici, ale pak na to doplácí jejich zaměstnavatel a někdy i oni sami,“ vylíčil praxi.

Podle něj měla existovat automatická povinnost zdravotní pojišťovny drahou léčbu uhradit. „Je to samozřejmě otázka měřítka hodnot naší společnosti, zda jsme ochotni investovat do záchrany životů a zdraví lidí, nebo raději do ‚důležitějších oblastí‘,“ uvedl Mach.

Jak se k věci staví prezident České lékařské komory Milan Kubek? „Rozhodnutí soudu samozřejmě vítáme a přejeme statečné pacientce, aby jí moderní a drahá léčba opravdu pomohla. Zároveň však musíme apelovat na politiky, aby zajistili pro naše chronicky podfinancované zdravotnictví dostatek peněz,“ uvedl šéf komory. 

Podle něj je potřeba více takových pacientů, kteří by se odhodlaně pustili do soudního sporu. „To abychom společně vysvětlili politikům, že zdravotnictví není perpetuum mobile a nemůže tedy do nekonečna fungovat na úkor zdravotníků, kteří pacientům péči zajišťují,“ dodal na závěr.

Server Lidovky.cz v prosinci podrobně zmapoval podobný příběh onkologicky nemocné pacientky. 

Šárka Kabátová

Autor

Šárka Kabátovásarka.kabatova@lidovky.czČlánky