15. září 2018 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Premiér Babiš je můj nadřízený, ale žádné tlaky necítím, avizuje nový šéf GIBS

Profesní kariéru začínal Radim Dragoun jako policista. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Profesní kariéru začínal Radim Dragoun jako policista. | foto:  David Neff, MAFRA

PRAHA  Generální inspekce bezpečnostních sborů patří mezi klíčové státní složky. Od 1. září má historicky třetího ředitele. Stal se jím Radim Dragoun, který dosud roky řídil státní zástupce v Lounech. Nový první muž GIBS v rozhovoru pro Lidovky.cz ujišťuje, že bude za každou cenu usilovat o dobré jméno inspekce.

GIBS vyšetřuje trestné činy policistů, celníků a členů vězeňské služby. Útvar přitom dlouhodobě trpí nepříliš lichotivou pověstí. Na ní se podepsaly i rozpory, jež provázely odchod předposledního ředitele Michala Murína. S premiérem Andrejem Babišem se dostal do ostrého střetu.

„Jsem služebník státu. A budu dělat všechno proto, abychom já ani celý útvar nezavdali žádným spekulacím,“ vypráví někdejší žalobce Dragoun v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: V jaké kondici jste převzal GIBS?
Na toto je ještě brzy, proces poznání je na delší dobu. Odhaduji to ještě na měsíc až dva. Bude potřeba vypracovat statistiky zatíženosti. Budu také hovořit se státními zástupci, kteří dozorují vyšetřování a vystavují nám účet. Na základě debaty s nimi si nastavím, co bych chtěl změnit.

Lidovky.cz: Chápu. Ale jistě už i v tuto chvíli máte představu, jak hodláte inspekci proměnit. Mohl byste přiblížit základní obrysy kroků, které byste chtěl podniknout v prvním roce vaší funkce, nebo alespoň do konce tohoto roku?
Zejména půjde o odstranění dvojkolejnosti v řízení jednotlivých teritoriálních pracovišť. Chci, aby byl na teritoriu jeden odpovědný pracovník za činnost svých podřízených, a nikoliv, aby odpovědnost byla rozmělňována mezi více funkcionářů. 

Lidovky.cz: Co je to dobré, na čem lze v inspekci stavět?
Chci věřit tomu, že drtivá většina příslušníků jsou lidé, kteří dělají svou práci poctivě. Nicméně je to drobná mravenčí práce, která není úplně vidět. Není medializována.

Lidovky.cz: Jakým útvarem by měla být GIBS pod Vaším vedením?
Profesionálním, sebevědomým a důvěryhodným sborem.

Ředitelem GIBS je Radim Dragoun od 1. září.

Ředitelem GIBS je Radim Dragoun od 1. září.

Lidovky.cz: Inspekci přitom dlouhodobě provází pověst, že mezi ní a dozorujícími státními zástupci nejsou příliš dobré vztahy. Máte recept, jak je zlepšit?
Otevřenou komunikací, společnými poradami a předáváním objektivních informací. Ale je potřeba říct, že vztahy mezi příslušníky GIBS a státními zástupci mohou být kraj od kraje různé. Zatímco v jednom kraje spolupráce může být bezvadná, v druhém může být špatná. Ale ještě se mi nepodařilo odjet do všech regionů, kde bych hovořil se státními zástupci a příslušníky GIBS a o jejich spolupráci si udělal obrázek. Nicméně chtěl bych to udělat v dohledné době.

Lidovky.cz: Hlava soustavy státního zastupitelství, nejvyšší žalobce Pavel Zeman, dokonce mluvil v tom smyslu, že GIBS se z větší části věnuje bagatelní trestné činnosti. Sdílíte tento pohled?
Vidím to podobně. Ale na druhou stranu má GIBS věcnou příslušnost vymezenou velmi široce, musí se zabývat všemi trestnými činy. Nemůže si říct, že jí něco nezajímá. Musí ji zajímat, když policista doma zfackuje manželku nebo řídil opilý stejně, jako když se policista dopouští sofistikované trestné činnosti jako třeba korupce či vynášení informací. GIBS zkrátka trpí tím, že ho není schopen nikdo odbřemenit od toho, že spektrum trestných činů je velmi široké.

Lidovky.cz: Z toho mi skoro vyplývá, že byste rád, aby se působnost inspekce zúžila. Chápu to správně?
Byla by to záležitost legislativní. A já si nejsem jistý, že by legislativa byla ochotná akceptovat, pokud bychom řekli, že do určité vážnosti trestných činů věříme policistům, kteří by vyšetřovali jiné policisty, a od určité vážnosti to bude dělat GIBS. To by nám asi neprošlo.

Lidovky.cz: Co tedy navrhujete?
Je to věc spíše toho, jestli si budeme schopni říct, že podání, která se od počátku jeví jako účelová, ukončíme dříve nebo ani nezahájíme šetření. Protože se obávám, že v některých případech se GIBS skutečně zabývá věcmi, u kterých je jisté, že z nich nic nebude.

‚Jsem služebník státu‘

Lidovky.cz: Pravdou je, že v posledních letech nejzávažnější trestnou činnost policistů, jako byly třeba úniky ze spisů, zpracovával dnes už neexistující ÚOOZ. To nebyla dobrá vizitka pro inspekci, souhlasíte?
Důvody pro to mohly být různé. Věc třeba mohla být ÚOOZ rozpracována už tak, že nemělo smysl ji v nějaké procesní fázi předávat. Nebo motivací policejního orgánu mohla být obava, aby nedošlo k úniku informací. V tomto ohledu se bavíme o důvěře. Pokud nám policejní orgán postoupí nějaký poznatek, je na nás, abychom se ho důstojně zhostili. Pouze kvalitně zpracované spisy budou naší vizitkou, která způsobí vyšší stupeň důvěry GIBS.

Lidovky.cz: Tady mě ale napadá otázka, jestli by právě GIBS neměla zlepšit vlastní vyhledávací činnost, aby se k té sofistikované trestné činnosti dostávala sama?
Nepochybně i zde cítím, že by bylo dobré přidat.

Z policisty žalobcem a ředitelem GIBS

Radim Dragoun (* 1973) začínal jako policista, v letech 1994 až 1997 vystudoval pražskou Policejní akademii, kde získal bakalářský titul. Později dokončil magisterské studium Právnické fakulty Západočeské univerzity, kde dosáhl na titul JUDr., a v roce 2011 dokončil doktorské studium. Vedoucí jeho disertační práce byla pozdější ministryně spravedlnosti Helena Válková.
Šéfem Okresního státního zastupitelství v Lounech byl od roku 2007. Jeho specializací byl dozor nad korupčními kauzami a trestnou činností ve věznicích.
Jako státní zástupce se zabýval několika známými případy, mezi nimi například případem korupce dvou litoměřických soudců Josefa Knotka a Ladislava Jelínka.
Ti podle obžaloby za úplatu ovlivňovali výsledek několika kauz, loni v prosinci oba obvinění odešli od soudu s pravomocnými podmíněnými tresty a pokutami. Dozoroval také kauzu chomutovského soudce Ivana Nováka, který měl vzít úplatek.

Lidovky.cz: Podívejme se jinam. Premiér Andrej Babiš tento týden uvedl, že jste spolu diskutovali o nutnosti zvýšení trestní sazby za trestný čin převaděčství. O kolik by se trest za základní skutkovou podstatu měl zvednout? A je to skutečně potřeba, když závažnější případy převaděčství mají vyšší trestní sazby? 
Srovnejme pro zjednodušení například trestní sazby ve dvou případech - když se někdo vloupá třeba do vozidla – zde vám hrozí trestní sazba až tři roky. V případě, že vás policie přistihne při převozu deseti migrantů, tak jste ohrožen trestní sazbou až dva roky, samozřejmě za předpokladu, že se neprokáže například majetkový prospěch nebo něco podobného. Policie je v tomto případě i v důkazní nouzi, neboť pokud si chce prověřit účelové tvrzení řidiče, že vezl migranty jen pár kilometrů po České republice, není možné, pokud se bavíme o základní skutkové podstatě, opatřit důkaz výpisem, kde se pohyboval telefon pachatele, protože k tomu je potřeba právě trestní sazba do tří let. Problém je i se samotnou skutkovou podstatou, která nepostihuje jednání pachatelů, kteří jedou jednou třeba z Maďarska přes Českou republiku do Německa a jednou jedou z Maďarska přes Rakousko do Německa, ve druhém případě není možný postih takových pachatelů v ČR.

Lidovky.cz: Je navýšení trestní sazby i otázkou „politickou“ - v tom smyslu, že okolní státy mají základní trestní sazbu vyšší, například Slovensko 8 let?
No každopádně naše tresty z mého hlediska příliš od páchání této trestné činnosti neodrazují – v porovnání se ziskem, kterého mohou kriminální skupiny dosáhnout.

Lidovky.cz: Do jaké míry si připouštíte, že jste obsadil mimořádně exponovanou funkci? Stačí se podívat, jak skončil váš předchůdce Michal Murín. Zatímco on mluvil o nevybíravém tlaku na svůj odchod od premiéra Babiše, ministerský předseda pro změnu připomínal jeho profesní pochybení. Jste na takovou situaci připravený?
Chtěl bych, aby tato významná veřejná funkce nebyla vnímána politicky. Jsem služebník státu. Mým nadřízeným je premiér, a to jakýkoliv premiér, který tu bude po dobu mého funkčního období. A budu dělat všechno proto, abychom já ani celý útvar nezavdali žádným spekulacím.

Lidovky.cz: Jak rozumíte tomu, že premiér je vaším nadřízeným, co z toho pro vás podle vašeho soudu vyplývá?
Premier je mým nadřízeným služebním funkcionářem, pokud jde o můj služební poměr, jeho vznik, průběh i zánik, schvaluje reorganizaci Generální inspekce, úřad vlády je odvolacím orgánem ve věcech služebních. A pro odlehčení mi například podepisuje i dovolenou

Kauzu Čapí hnízdo je těžké ovlivnit, říká Dragoun

Lidovky.cz: Ještě před výběrovým řízením se spekulovalo o tom, že nového šéfa GIBS bude chtít mít premiér Babiš kvůli svému stíhání pro možný dotační podvod v kauze Čapí hnízdo pod kontrolou. Dotýkalo se vás to?
Pokud usilujete o takovou funkci, musíte se naučit s tím žít. Pokud bych cítil, že zde jsou nebo budou tlaky, nebo mě bude chtít někdo směrovat, tak bych do konkurzu vůbec nešel.

Lidovky.cz: Premiér je vaším nadřízeným. Současně ho stíhá policie ve zmíněné kauze Čapí hnízdo. Vy zase řídíte útvar, který vyšetřuje policisty. Na takový stav lze nahlížet jako na střet zájmů. Je to pro vás komfortní pozice?
Kauza Čapí hnízdo má vlastního vyšetřovatele i dozorového státního zástupce, ovlivnit tuto kauzu by nebylo pro nikoho jednoduché a to z jakékoliv pozice.

Lidovky.cz: Mimochodem už vám premiér volal?
Nevolal. Pokud jde o vzájemnou komunikaci, zatím nemáme nastaveny parametry. Ale bude to předmětem naší schůzky. Pokud všechno půjde dobře, měl bych se s ním setkat v nejbližší době.

Lidovky.cz: Dosud se veřejnost nedozvěděla, kdo všechno se vedle vás o funkci ředitele GIBS ucházel. Nezavdává to zbytečně příčiny k pochybnostem o transparentnosti výběrového řízení?
Takto to bylo nastaveno. Pokud někdo z účastníků nedal souhlas ke zveřejnění jeho identity, tak asi je na místě nějaká právní opatrnost. Ale to jenom spekuluji. Pokud bych já v konkurzu neuspěl, se zveřejněním jména bych problém neměl. Ale dovedu si lidsky představit, že by to někomu vadilo. Každopádně si k tomu dovolím říci, že v tom nevidím nic politického ani tajnůstkářského.

Ředitelem GIBS je Radim Dragoun od 1. září.
Před nástupem na post ředitelem GIBS řídil Radim Dragoun 11 let lounské státní...

Lidovky.cz: Funkci ředitele GIBS jste obsadil 1. září, jak jste se zabydlel v nové pozici?
Seznamuji se s novým prostředím, lidmi a předpisy. A také s věcmi, které se týkají vnitřní bezpečnosti. Je to velmi náročné a hektické. Ale s tím člověk musí počítat, když nastupuje do nové funkce.

Lidovky.cz: Dosud jste léta řídil Okresní státní zastupitelství v Lounech, v čem byl přechod na post ředitele bezpečnostní složky nejsložitější?
Role ředitele GIBS je jiná než okresního státního zástupce. Pokud si to okresní státní zástupce vyhradí, tak je to člověk, který se přímo dotýká trestního řízení. A já jsem tak činil. Zájmové kauzy jsem si držel, abych je dozoroval, byl v obraze a nepřišel o svou dovednost. Ve funkci ředitele GIBS je tohle zcela nereálné. Je to funkce přísně manažerská. Jejím hlavním úkolem je reprezentovat útvar navenek, zajišťovat jeho finance, personálie a provozní záležitosti a také určovat jeho strategii.

Lidovky.cz: Čím aktuálně trávíte nejvíce času?
Hovořím s lidmi, kteří zde působí. To je věc, která mi zabírá hodiny času. V podstatě bych to mohl říct tak, že stále hovořím, čtu a seznamuji se. Navíc jde zde otázka navázání kontaktů na další představitele bezpečnostních sborů, s kterými spolupracuji. I toto jsou věci, které by měl ředitel v prvních týdnech zvládnout. Plánuji to.

Lidovky.cz: Jako čerstvý ředitel GIBS jste se byl minulý týden představit sněmovní kontrolní komisi GIBS, co z toho setkání vzešlo?
Jednalo se víceméně o pracovní schůzku, kde jsem se byl představit. Objasňoval jsem principy GIBS a státního zastupitelství. V krátkosti jsem představil svou vizi. Domlouvali jsme se také, jak bude probíhat kontrola GIBS. V tomto ohledu nabízím naprostou otevřenost. Debatovali jsme zhruba tři hodiny, byla to diskuse přátelská, otevřená a konstruktivní a to se všemi přítomnými. Měl jsem z ní velice dobrý pocit.

Jan Horák

Autor

Jan Horákjan.horak2@lidovky.czČlánky

Najdete na Lidovky.cz