Středa 26. ledna 2022, svátek má Zora
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Byla to šikana. Porady o Karlu IV. se konaly za mými zády, říká vyhozená památkářka Hradu

Česko

  16:48
PRAHA - Soustavné šikaně ze strany nadřízených čelila prý rok. Ivana Kyzourová, šéfka památkového odboru na Pražském hradě, tvrdí, že za jejím odchodem stojí bývalý šéf Jan Novák. „Zcela jistě to byl on,“ říká památkářka v exkluzivním rozhovoru pro server Lidovky.cz. Má prý dokonce zákaz vstupu na Hrad a nebude ani na zahájení výstavy o Karlu IV., kterou více než rok připravovala.

Kunsthistorička Ivana Kyzourová na výstavě Matka a syn v roce 2014. foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Její zodpovědností byla památková péče na Pražském hradě. Dohlížela na restaurátorské práce i stavební rekonstrukce. Veškeré zásahy do této národní kulturní památky prošly jejím posouzením. Ivana Kyzourová z Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky nyní po dvanácti letech končí. Dostala výpověď. A to jen krátce před zahájením výstavy k 700. výročí narození Karla IV., které je hlavní autorkou.

Jan Novák (vlevo).

Práci na Hradě popisuje jako zajímavou a akční. Po nástupu Jana Nováka na Pražský hrad, bývalého šéfa Úřadu vlády za Mirka Topolánka a šéfa prezidentské kampaně neúspěšného Jana Fischera, se prý ale poměry výrazně změnily a ona podle svých slov čelila z jeho strany šikaně.

„Když nemáte nic, co byste zaměstnanci vytkla, tak mluvíte o komunikaci. To je známá finta,“ říká Kyzourová v exkluzivním rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta republiky jste vedla 12 let. Co vše jste měla na starosti? O čem všem jste na Pražském hradě, coby národní kulturní památce, rozhodovala?
Vydávala jsem závazná stanoviska k jednotlivým stavebním rekonstrukcím a restaurátorským pracím, vyjadřovala jsem se například i k využití jednotlivých budov, k podobě předzahrádek kaváren či ke zcela běžným věcem údržby jako malování kanceláří. Dohlíželi jsme i na stav a péči o korunovační klenoty.

Lidovky.cz: Ptám se z toho důvodu, zdali došlo na situace, kdy mezi Vámi a Vašimi nadřízenými vznikly nějaké spory.
Samozřejmě pár sporných situací za těch dvanáct let nastalo. Někdy to bylo dáno odlišným chápáním památkové péče, kterou někteří považují, ať už právem, či nikoli, za obtěžující a zbytečnou, a někdy to bylo podmíněno účelovostí stavebního zásahu či využití objektu. Na dodržování zásad památkové péče a co nejšetrnějším zacházení s památkami jsem trvala i za cenu případných problémů. Byla to moje povinnost. Byla jsem tam právě od toho, abych ‚prudila’ a neuhnula, když na mě někdo houknul.

Lidovky.cz: A „prudila“ jste až tak, že jste na začátku dubna dostala výpověď? Dáváte to do souvislosti?
Nikoli, jsem přesvědčená, že tyto spory nebo spíše diskuze nebyly příčinou mého vyhození. Ta spočívala úplně někde jinde.

Lidovky.cz: A to?
V osobní, chvílemi až v iracionální rovině. Dokládá to podle mě i to, že mi k odvolání a k výpovědi nebyly sděleny žádné důvody. Věcné důvody totiž neexistovaly. Kdyby ano, dozvěděla bych se je jistě nejen já, ale i média. Ostatně i pan kancléř (Vratislav) Mynář do médií tvrdí, že jsem neplnila své povinnosti, ale v čem, to už neřekne.

Lidovky.cz: Sama jste uvedla, že poslední rok na Pražském hradě jste cítila, že vás chtějí vyhodit. Kdy a v čem to tedy začalo skřípat?
První dva roky prezidentování Miloše Zemana probíhaly naprosto hladce. Začal se připravovat projekt k 700. výročí narození Karla IV. Práce bylo hodně, ale šla od ruky. Pak v Kanceláři prezidenta republiky vznikla zcela nová funkce pro ředitele Sekce administrativní, které se ujal Jan Novák. A pracovní idyle byl konec.

Lidovky.cz: Můžete to nějak rozvést?
Pan Novák nastoupil 1. dubna loňského roku a téhož dne odpoledne mi dal najevo, že jsem snad nejhorší pracovník na světě a mnou řízený odbor je v naprostém rozkladu. A on je povolán k tomu, aby to dal všechno do pořádku.

Lidovky.cz: Jaké výtky měl pan Novák k vaší práci? Bavili jste se o tom?
Žádnou konkrétní výtku nevyřkl. Ale domnívám se, že celou tu dobu, co byl mým nadřízeným, nějakou usilovně hledal. A byť neúspěšně, už v listopadu loňského roku mi poslal sáhodlouhý e-mail, ve kterém mne informoval, že pokud se nepolepším, nechá mne odvolat z funkce. Tento e-mail vyzněl tak, že má práce není v pořádku. Samozřejmě už tehdy uvedl, že mezi pracovní předpoklady nepatří jen odbornost, ale i schopnost komunikace, která mně údajně chybí. Když totiž nemáte nic, ale vůbec nic, co byste zaměstnanci vytkla, tak mluvíte o komunikaci. To je známá finta.

Kdo je Ivana Kyzourová

 • 12 let vedla Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, který vykonává státní památkovou péči v areálu národní kulturní památky Pražský hrad
 • vystudovala dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • působila například v Ústavu dějin umění ČSAV, v Národní galerii měla na starosti staré české umění
 • stála za obnovou uměleckých sbírek Strahovského kláštera, zasadila se o restaurování Přemyslovského krucifixu
 • v roce 2004 nastoupila do Kanceláře prezidenta republiky
 • na Pražském hradě dozorovala například restaurování výzdoby a architektury Královského letohrádku, Starého královského paláce, kaple sv. Václava nebo úpravu interiéru Císařské konírny
 • připravila stálou expozici Svatovítského pokladu v kapli sv. Kříže na druhém nádvoří Pražského hradu

Lidovky.cz: To ale jako argument uvedl i hradní mluvčí Jiří Ovčáček, že jedním z důvodů pro Vaši výpověď byla komunikace, respektive z Vaší strany nekomunikace.
V prvé řadě chci panu Ovčáčkovi poděkovat za to, že jsem se konečně dozvěděla, proč jsem byla vyhozena. Je to poprvé, kdo mi k tomu někdo něco řekl, tedy přesněji vzkázal přes média. Nicméně nevím nic o tom, že bych například neodpovídala na e-maily. Moji nadřízení na mé e-maily neodpovídali zásadně. Dále, že bych za zády svých nadřízených či kohokoli jiného organizovala akce zasahující do jiných kompetencí než mých, že bych neuposlechla nějaký pokyn, nepodala vysvětlení či informaci, když jsem o ně byla požádána, nedostavila se k nadřízenému obratem na zavolání.

Lidovky.cz: Poslední rok práce na Hradě jste dokonce popsala jako soustavnou šikanu. Jak konkrétně se projevovala?
Když se proti vám první den, kdy se stane (Jan Novák) Vaším nadřízeným, dotyčný posadí, a čte vám z tabletu asi 15 pokynů, co smíte, musíte, nesmíte, co se vám zakazuje, přikazuje apod. a vy jenom na něj koukáte s otevřenou pusou a ptáte se, co to má znamenat, zda se snad dotyčný domnívá, že je něco ve vaší práci v nepořádku, a když nedostanete na své otázky vůbec žádnou odpověď, tak to asi nebudete pokládat za standardní. Nepokládáte za standardní ani to, když kromě své agendy odvádíte ohromný kus práce na velkém projektu ke Karlu IV. a za odměnu jsou vám sebrány odměny, které, stejně jako všichni ostatní zaměstnanci Hradu, jste dostávala předchozích jedenáct let. Za přímo sprosté byste pokládala, že v poslední fázi jsou na odměnách postihováni i vaši podřízení, aby i jim bylo zřejmé, jak strašně pod vaším vedením odbor pracuje.

Lidovky.cz: Ptala jste se, proč jste odměny nedostala?
Samozřejmě. Pan Novák mi nijak věcně neodpověděl, vyjma zcela obecného konstatování, že odměny nejsou nárokové. Dále konstatoval, že neví nic o mimořádném pracovním nasazení z mé strany a že ignoruji jeho písemný úkol informovat ho v týdenním intervalu o práci odboru.

Lidovky.cz: A dále?
Když byste jako jediný ředitel odboru Kanceláře prezidenta musela pro pana Nováka jako nějaký nesvéprávný jedinec sepisovat nesmyslné přehledy týdenní činnosti, které by Vás jen zdržovaly od skutečné práce, jež se mimochodem dá snadno evidovat podle vyřízené agendy, tak by se to myslím taky dalo nazvat šikanou. Když byste byla autorkou výstavy Žezlo a koruna a pan Novák a pan Mužák (Mynářův zástupce Kyzourové přímý nadřízený) a by organizovali k této výstavě porady, které by byly před vámi přísně utajené a na které byste nesměla, tak byste byla u vytržení asi stejně jako já. Když byste chtěla o výstavě hovořit s pane prezidentem a bylo vám to znemožněno, protože informace o tom, že s ním chcete mluvit, by se k němu vůbec nedostala, asi byste se taky cítila poněkud bezmocně.

Lidovky.cz: Porady ohledně výstavy Žezlo a koruna, které jste hlavní autorkou, se konaly bez Vás? Z jakého důvodu?
Ano, ty na přelomu loňského listopadu a prosince ohledně změny koncepce výstavy se konaly beze mne. O změně jsem se dověděla, stejně jako média, v první dekádě prosince. Proč jsem se těchto porad nemohla zúčastnit, se musíte zeptat jejich organizátorů. Sama si to vysvětluji tak, že bych tyto porady ‚narušovala‘ oponentními argumenty. Pokud pan kancléř nyní říká, že příprava výstavy Žezlo a koruna byla zmatená, tak má naprostou pravdu. Pouze neukazuje na správného viníka.

Lidovky.cz: A pokud jde o zmíněné přehledy činnosti? To jste si plnila?
Přehledy činnosti jsem sepisovala od května do října. Když jsem ani napotřetí nedostala odpověď na otázku, zda přehledy sepisují i ostatní ředitelé odborů, tak jsem to odmítla dál dělat. Bylo to v době, kdy vrcholily práce na katalogu k výstavě Žezlo a koruna, na sepisování mi opravdu nezbýval čas, což jsem panu Novákovi s omluvou sdělila.

Lidovky.cz: Souvisí s vaší výpovědí fakt, že jste zabránila úpravě kanceláře jednoho ze zaměstnanců Hradu?
Pokud jde o úpravu jedné z hradních kanceláří, debatovali jsme o ní. Jsem ale přesvědčena, že toto za mým odchodem nestojí. Šlo o standardní pracovní záležitost, kolem které se sice strhla určitá diskuze, ale všechno se úspěšně vyřešilo. Víc se k tomu nechci vyjadřovat, neboť ctím zásadu, že co se doma uvaří, má se doma i sníst.

 • Hradní mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že základním faktorem pro výpověď Kyzourové byly "závažné problémy v komunikaci", dále neshody na pracovišti s nadřízenými a neplnění si základních povinnosti. Že by ze strany Kanceláře prezidenta republiky došlo k šikaně, podle svých slov tvrdě odmítá.
 • "Obecně platí, a to na jakémkoliv pracovišti, že vedoucí pozice není pašalíkem nebo samoděržavím a každý se ze své práce musí zodpovídat a informovat o ní. Památková péče na Hradě skutečně není a nemůže být postavena na jednom jediném neměnitelném jméně. Pokud nefunguje komunikace a chybí racionální spolupráce, je třeba přistoupit ke změně," uvedl mluvčí Ovčáček.
 • Server Lidovky.cz požádal o komentář i samotného Jana Nováka. "Nad rámec odpovědí pana Ovčáčka se vyjadřovat nebudu, jsou pro mě v této fázi dostačující," uvedl pouze Novák v telefonu.
Hradčany, Pražský hrad

Lidovky.cz: Jestli tomu rozumím dobře, vnímáte to tak, že to byl pan Novák, kdo chtěl, abyste odešla? Stojí za Vaší výpovědí on?
Zcela jistě to byl on. Ovšem pravdou je, že si posléze dokázal získat spojence, jako byli především Petr Mužák a Vratislav Mynář.

Lidovky.cz: S kým jste tedy zmíněnou šikanu řešila? Upozornila jste na ni někoho? Například pana kancléře Mynáře? Jaká byla jeho reakce?
Ano, s panem kancléřem Mynářem jsem o ní mluvila poprvé v červnu loňského roku, pak znovu v listopadu, prosinci a naposledy v lednu. Jeho reakci jsem si interpretovala jako chápavou, korektní a vcelku vstřícnou. Ale zjevně jsem se mýlila.

Lidovky.cz: V jakém smyslu? Říkáte, že jeho reakce byla chápavá. Udělal pan kancléř něco v této věci?
Změnil mi nadřízeného. Od prvního února nebyl mým nadřízeným již pan Novák, ale Petr Mužák. Ten mi také 31. března předal odvolání z funkce a posléze výpověď. Nyní pan kancléř uvádí, že se mnou byl nespokojen i Petr Mužák, že jsem s ním prý nekomunikovala a i s ním měla neshody a neplnila si své povinnosti. Zajímavé je, že za ty dva měsíce, co mi pan Mužák dělal nadřízeného, mi nic z toho nevytkl. Pokud chce tvrdit opak, měl by to doložit.

Lidovky.cz: Měla jste pocit, že se do Vaší práce snaží mluvit někdo, kdo tomu nerozumí?
Nevím, jestli pan Novák měl ambice mluvit do obsahu mých odborných rozhodnutí v oblasti památkové péče. Rozhodně ale měl ambice moji agendu posuzovat jako jakýsi supervizor. Jelikož to byla agenda ryze odborná, za niž navíc nenesl odpovědnost on, ale já, tak jsem to nesla nelibě. Chápu, že vedoucí KPR má plné právo vybrat si své spolupracovníky. Mohl mi normálně říct, že já mu nevyhovuji, ostatně sama jsem mu podobnou debatu nabídla. A pak se měl se mnou dohodnout na odchodu za důstojných podmínek. To, že mě jakýmsi ‚blitzkriegem‘ vyhodili ze dne na den způsobem, jako kdybych byla nějaký zločinec, se mne velice dotklo. Jsem si vědoma svých odborných kvalit a letitých zkušeností, i toho, že prací na Hradě jsem žila a podle toho vypadaly její výsledky. Navíc jsem byla k Hradu i jeho reprezentantům vždycky naprosto loajální.

Lidovky.cz: A načasování samotné výpovědi? Přišlo krátce před zahájením výstavy o Karlu IV.
Překvapilo mne. S tím, že mě vyhodili před zahájením výstav ke Karlu IV., jsem opravdu nepočítala. Nechat mě udělat na karlovském projektu takový obrovský kus práce a hned po jejím dokončení mě vyhodit, je opravdu zvláštní. A ač jsem ve výpovědní lhůtě, tedy stále zaměstnancem Hradu, na začátku dubna jsem dostala od pana Nováka dopis na hlavičkovém papíře, že od následujícího dne nesmím jako zaměstnanec na Hrad. Prostě mi zakázal vstup. S tímto papírem v kapse tam už samozřejmě nevkročím.

Lidovky.cz: Takže nebudete ani při otevření výstavy Žezlo a koruna? Mrzí vás to?
Ne. Nebudu chodit někam, kde jsem 12 let s plným nasazením pracovala a kam mi zakázali vstup, aniž by mi řekli proč. Neuvidím svou výstavu, protože hrdost mi nedovolí tam jít. Tak to je mi líto.

Lidovky.cz: Počítala jste s tím, že Vás vyhodí až po výstavě? Tedy že Váš odchod zkrátka přijde?
Když jsem dostala od pana Nováka přidělen mrňavý obnos pro rozdělení odměn mým podřízeným s formulací, že částka byla stanovena na základě zhodnocení práce mého odboru, tak mi bylo jasné, že věc jde do finále.

Ivana Kyzourová na archivním snímku.
Ivana Kyzourová na výstavě Matka a syn (2014).

ANALÝZA: Tři důvody, proč Rusko vpadne na Ukrajinu. A tři další, proč ne

Premium Copak se asi odehrává v hlavě Vladimira Putina? To je otázka, kterou dnes řeší celý svět. Ruský prezident rozehrál...

Velký test samotestů na covid: lépe fungují výtěrové, některé neodhalí nic

Premium Ještě před dvěma lety znamenaly dvě čárky na testu, že se budou chystat křtiny, delta byly americké aerolinky, gama...

Nevěra dříve či později vztah zničí. A není cesty zpět, říká filmařka Sedláčková

Premium Vede doslova dvojí život ve dvou zemích. Ve Francii pracuje Andrea Sedláčková především jako střihačka filmů, u nás...

Mohlo by vás zajímat