Pondělí 15. dubna 2024, svátek má Anastázie
130 let

Lidovky.cz

Smutná bilance. Než vláda rozhodla o unikátním projektu, zemřelo 23 stoletých pamětníků

Česko

  5:00
PRAHA - Projekt s názvem Narozeni 1918 měl vedle řady „osmičkových“ oslav stoletého výročí založení republiky jasně vyčnívat. Autor unikátního díla jej zamýšlel jako velkou mozaiku příběhů pamětníků vyzpovídaných výraznými postavami české dokumentární a filmové tvorby. Od května loňského roku marně čeká, jestli mu vláda přidělí finanční podporu. Čekání ovšem nesou smutnou bilanci: 23 ze 73 seniorů zapojených do projektu během čekání na jasný krok vlády již zemřelo.

Projekt Narozeni 1918. Vlastimila Šrůtková s dcerou Vlastou a autorem projektu Pavlem Chalupou. foto: Martina Storek

Autor projektu třímající v rukou tři silné šanony s podrobným scénářem projektu či ručně psanými dopisy od stoletých lidí hovoří o ostudě. 

Vláda, která sestavila pracovní skupinu složenou ze zástupců několika ministerstev, totiž měsíce odkládala jednání o projektu. Po dlouhém čekání nakonec prostřednictvím ministerstva kultury, které tuto skupinu vedlo, vyslovila verdikt: spolufinancování projektu, jehož přípravy zabraly autorovi Pavlu Chalupovi - stojícím například za unikátním počinem Vlak Lustig či plánovanou záchranou terezínských kasáren - pět let, se zamítá. 

Projekt Narozeni 1918. Zdeněk Koníček
Projekt Narozeni 1918. Jaroslav Novák s partnerkou paní Danou Němečkovou Pan...

Jeho projekt nesoucí název Narozeni 1918, jehož osud je momentálně dosti nejasný, si přitom klade ušlechtilý cíl - v dokumentárním cyklu o dvanácti dílech chce zmapovat osudy stoletých lidí na pozadí dějinných událostí. 

„Hlavním uměleckým i společenským cílem tohoto projektu by měl být pokus nalézt a oslovit všechny dosud žijící občany narozené v roce 1918 na území československého státu, získat je v rámci tohoto projektu pro jakoukoliv formu spolupráce a pokusit se tak zdokumentovat nejen jejich životní osudy, prolínající se s osudy Československého státu, ale i pokusit se definovat ideály generace 1918, vstupující do neklidných dějin Evropy a zároveň i prozkoumat fenomén jejich vysokého věku,“ uvedl autor projektu Chalupa. 

Více o projektu:

Od ledna 2014 se realizátorem projektu stala společnost Old Way Production, která do začátku prosince prováděla předvýrobní průzkum, přípravu řízení projektu a zahájila fázi vyhledávání seniorů narozených 1918. Nakonec se ale společnost začala věnovat jiným projektům. Nově pro účely Narozených 1918 vznikla produkční společnost Retrofilm Jana Kynčla. 

Hlavním garantem projektu „Narozeni 1918“ se v roce 2014 stalo ministerstvo práce a sociálních věcí.

web: narozen1918.cz

Osudy všech sledovaných osob mají být rovněž doplněny o osudy rodinných příslušníků – sourozenců, dětí a vnoučat. Umělecký dokument, který se měl začít natáčet už v listopadu tohoto roku, by tedy měl být komplexní z hlediska rodinného zázemí každého z mapovaných občanů.

Kromě toho touží autoři přinést v průběhu příštího roku desítky rozhlasových portrétů, čtyřsvazkovou publikaci, fotografickou výstavu a dva koncerty za účasti stoletých pamětníků, přičemž jeden z nich je zamýšlený jako benefiční akce.

Od tohoto velkého plánu ale jeho tvůrce bude muset pravděpodobně částečně ustoupit - plánovaná podoba projektu nyní počítá „jen“ s šesti až osmidílným dokumentárním cyklem a nižším počtem audioportrétů. Osud koncertu, výstavy a knižní publikace je kvůli financím dost nejistý. Ztráta dvaceti milionů korun bude v plánovaném rozpočtu  znatelná. 

Důvod zamítavého stanoviska? I přes původní podporu resort rozhodl o tom, že peněžní injekci dostanou na události spojené s „osmičkovými“ výročími jen příspěvkové organizace. Tou ale produkční společnost spolupracující s Chalupou (původně Old Way Production, nyní pro účely projektu zřízená firma Retrofilm  - pozn. red.) není, a tak nedosáhne na dvacetimilionovou sumu. Podobný osud mimochodem stíhá desítky dalších „osmičkových“ projektů v obdobné situaci, s nimiž vládní koncepce oslav stého výročí vzniku Československé republiky jako jednou ze svých priorit počítala.

„Vláda rozhodla, že v do plánu oslav významných výročí v roce 2018 budou zahrnuty akce, které by byly garantovány státními institucemi – tedy ty s přímou vazbou na státní rozpočet, a nikoli akce soukromých subjektů,“ vysvětlila náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková.

Autoři projektu kvůli zamítavému hlasu ministerstva nově přišli s jiným rozpočtovým schématem, s nímž chtějí v dalších týdnech oslovit o pomoc podnikatele a filantropy. Společnost žádá od státu „pouze“ deset milionů, celkový rozpočet se pak snížil ze čtyřiceti milionů korun na dvacet až pětadvacet milionů. 

Prezidentova záštita

Narozeni 1918 přitom měli, a stále mají, u mnohých, včetně České televize a Českého rozhlasu, kteří měli podle původního plánu výsledný produkt uvést, velkou podporu. Záštitu udělil i prezident Miloš Zeman a společnosti pomáhá také nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci. „Náš tým byl neustále ubezpečován o tom, že tento unikátní projekt je jednou z priorit vlády, schválený vládní materiál však financování našeho projektu nakonec vůbec neobsahoval,“ stěžuje si Chalupa.

Zpovědi stoletých se měly koncepcí výrazně lišit od „běžných“ výstav či audiovizuálních projektů v rámci „osmičkových“ oslav. V mnoha případech se už ale pamětníky nepodaří vyzpovídat. Odkládání řešení finanční stránky projektu přineslo smutnou bilanci: z vybraných 73 respondentů slavících tříciferné výročí jich už 23 zemřelo. A autor projektu se bojí, že než vláda rozhodne o případných dalších krocích, přijde o další pamětníky, s nimiž se dlouhodobě připravuje na natáčení.

Postupně ale přichází také o sponzory, kteří mu přislíbili podporu finančně náročného projektu. Když se dozvěděli o tom, že stát není schopen Narozené 1918 zafinancovat, svou štědrost se rozhodli vzít nazpět. K podpisu smluv tedy nedošlo. A od projektu odchází také některá významná jména z filmové tvorby, kteří měli projekt vytvářet. V původním scénáři se počítalo s Jurajem Herzem, Jan Kačerem, Radimem Špačkem, Pavlínou Moskalykovou, Viktorem Polesným či Theodorou Remundovou. Nyní se autorský tým zmenšil. 

Odcházející šéf ministerstva kultury Daniel Herman (KDÚ-ČSL) finanční injekci nepodpořil. Vůle nebyla nijak zvlášť patrná ani od dosluhujícího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), s nímž se Chalupa na vlastní žádost sešel. I k tomuto projednávání ovšem došlo se značným zpožděním. 

Výsledek nicméně nebyl příliš valný – předseda vlády doporučil jednat znovu s ministerstvem kultury, které údajně mělo pro mimopříspěvkové organizace vypsat granty, či jednat s novou vládou. To se ale Chalupovi nezdá jako vhodné řešení – obává se dalších průtahů a toho, že zemřou další senioři. Z toho důvodu hledá podporu u jiných ministrů a zároveň žádá sponzory o přehodnocení postoje.

Projekt Narozeni 1918. Vlastimila Šrůtková

„My všichni, co na tom dlouhodobě pracujeme, si myslíme, že projekt je v podobě, kterou vám předkládám, realizovatelný, potřebný a jedinečný. Všem našim respondentům bylo, je a bude v tomto roce 99 let a každý den jejich života je zázrak, který chceme zaznamenat. A vzdát tak čest celé generaci stoletých, která si toho tolik prožila. Státní byrokracie nás všechny zradila. Nesmíme to vzdát,“ píše podnikatelům a filantropům s prosbou o záchranu projektu Narozeni 1918.

O tomto tématu jednal například i s odcházející ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou, která brzy usedne na ministerstvu obrany. „S projektem jsem byla seznámena teprve minulý týden. Bohužel se domnívám, že nebyla žádná politická vůle jej podporovat. Panu Chalupovi jsem doporučila hned oslovit budoucího ministra kultury. Samozřejmě jsem nabídla záštitu i osobní účast a zájem se s lidmi narozenými v 1918 se sejít. Projekt je velmi zajímavý. Chci pomoci jej prosadit,“ napsala v krátkosti v sms zprávě ministryně za hnutí ANO.