Čtvrtek 18. dubna 2024, svátek má Valérie
130 let

Lidovky.cz

Vráto se změní v jedno velké staveniště

Starostové píší

  1:51
VRÁTO (Jihočeský kraj) - V novém roce bych si velice přál, aby se obci Vráto podařilo získat dotace, o které jsme zažádali. Pomocí takto získaných finančních prostředků by se zrealizovaly stavby, které jsou v naší obci nejvíce zapotřebí, a to výstavba nového úseku chodníku, rekonstrukce vodovodního řadu a oprava asfaltových povrchů místních komunikací.

Obecní úřad Vráto foto: ARCHIV RADNICE

Také bychom chtěli zateplit budovu obecního úřadu, což by přispělo ke snížení nákladů na vytápění a zlepšilo by se mikroklima uvnitř budovy. A poněvadž se nám v roce 2018 podařilo bezplatně získat od Státního pozemkového úřadu nevyužívané pozemky v katastru naší obce, bylo by třešničkou na dortu našeho snažení zahájení výstavby obecního parku, kde se do budoucna počítá s umístěním malého amfiteátru, místa pasivního odpočinku a dětského hřiště. Taková klidová relaxační zóna v naší obci schází a z důvodu nové výstavby rodinných domů a zvyšováním počtu obyvatel je zapotřebí.

I v novém roce bychom chtěli uspořádat již tradiční akce. Červnové Vrátecké slavnosti spojené s Dětským dnem a oslavy zahájení Adventu spjaté s rozsvícením vánočního stromečku. Již nyní v lednu přivítáme nové občánků naší obce, což je milá akce, která bude mít premiéru.

To je tedy výčet nejdůležitějších příjemných událostí, ty následující jsou bohužel už méně příjemné, a tou je zejména plánovaná výstavba dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, která radikálně změní mapu naší obce a nově přetne katastr Vráta od severu na jih, takže ke krajské komunikaci II/634, která historicky prochází středem Vráta, přibude další liniová stavba. Vzhledem k dodatečným změnám v rozsahu výstavby plánované dálnice. Kvůli vypuštění Hlineckého přivaděče v naší obci vyroste nově i kruhový objezd, protože obyčejná křižovatku není možné postavit z důvodu směrových a výškových rozhledových poměrů. Na místo bude navazovat nová krajské komunikace. Doufáme, že tento kruhový objezd nebude znamenat zhuštění dopravy ve středu obce, ale naopak, přinese zpomalení a zklidnění průjezdu Vrátem.

Naštěstí se podařilo dojednat s investorem stavby – Ředitelstvím silnic a dálnic - posunutí protihlukových stěn až za nově budovanou krajskou komunikaci, která povede souběžně s trasou D3. Doufáme, že alespoň tato maličkost zajistí vhodné podmínky pro život našich spoluobčanům. Samozřejmě nás čeká několik let, kdy Vráto bude jedno velké staveniště, což se projeví ve zvýšené prašnosti a hlučnosti, nehledě na další zátěže, které budou muset vstřebat místní komunikace. Věřím však, že s vybranou stavební společností, která bude realizovat výstavbu D3 v našem katastru, se již na začátku dohodneme na podmínkách, které budou v rámci možností příznivé pro obě strany. Za ideální bych pak považoval stav, kdy by obyvatelé naší obce po skončení všech prací nepoznali, že se okolo nich něco dělo.

Martin Muchka, starosta obce Vráto, ODA

Autor: