31. května 2018 1:22 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Učíme lidi plnit nádoby, abychom nevyváželi vzduch

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 0Diskuse
Letním návštěvníkům obce a občanům slouží také odpadové hnízdo, kde najdou... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Letním návštěvníkům obce a občanům slouží také odpadové hnízdo, kde najdou... | foto: ARCHIV RADNICE

JEVIŠOVKA (Jihomoravský kraj)  Již od roku 2009 se naše obec spolu s obcemi Mikulovska, městem Mikulovem a jimi vlastněnou svozovou firmou STKO Mikulov s.r.o. zabýváme tříděním a snižováním množství odpadů.

Prvním impulsem byla možnost získání dotace na nákup nádob na tříděný bioodpad přímo v domácnostech. Vybavili jsme všechny domácnosti v obci nádobami s obsahem 110 litrů bezplatně a tříděním se snížilo množství netříděného komunálního odpadu. Svozová firma zajistila svozová vozidla a kompostárnu, kam se bioodpad ukládá.
Dalším krokem bylo zajištění nádob na třídění papíru a plastů v domácnostech. Opět občané obdrželi do každé domácnosti nádobu 240 litrů na papír a další nádobu 240 litrů na plast. Tímto krokem jsme měli možnost spustit nabízený Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO). Tento systém nabízí občanům získání slevy na poplatku za odpady, pokud třídí odpady, aktualizují si změny v systému a provádí pravidelnou inventuru. Již ve druhém roce po spuštění několik občanů získalo velmi výraznou slevu na poplatku a každým rokem se přidávají další a další. Základní poplatek za odpady v současné době je 420 Kč na občana za rok a účastník sytému ISNO může získat slevu až 294 Kč. 

Všechno má své plusy a také mínusy. Každoročně máme odsouhlasený svozový kalendář a tento všechny domácnosti obdrží, aby občané přesně věděli, kdy se který odpad vyváží. Nejdříve jsme učili občany třídit odpady a nyní je učíme nádoby naplnit, abychom „nevyváželi pouze vzduch“. Výsyp každé nádoby je zpoplatněn a mnohdy je vyšší platba za výsypy než za samotný odpad.
Pro návštěvníky obce (hlavně v letních měsících ) a občany máme také odpadové hnízdo, kde najdou kontejnery na papír, plast, sklo, elektroodpad a také textil. Samostatně řešíme odpad na hřbitově, kde je taktéž možnost třídění plastů, bioodpadu a komunálního odpadu.
Pro velký zájem o ukládání velkého bioodpadu (větve, odpad z keřů, velké množství listí apod. ) jsme v letošním roce vybudovali biodvůr, kde bude umístěn velký kontejner a odpad budeme pravidelně drtit a odvážet.
V současné době řešíme s firmou poskytující ISNO zjednodušení motivačního systému. Nástupcem je systém MESOH, který by měl být jednodušší pro získání odměn, má podporovat kompostování, zvýhodnit ekologické vytápění domácností, zvýhodnit snižování množství vyprodukovaných odpadů apod.
Mám za to, že naše obec se připravuje i na změnu zákona o odpadech dostatečně a nabídne občanům chovat se ekologicky a platit za odpad méně anebo si za pohodlnost připlatit.

Božena Bošiaková, starostka obce Jevišovka, SNK 2014

Božena Bošiaková, starostka obce Jevišovka, SNK 2014

BOŽENA BOŠIAKOVÁ, starostka obce Jevišovka, SNK 2014
  • 0Diskuse