Pondělí 19. dubna 2021svátek má Rostislav 10 °C občasný déšť Předplatné LN
Lidovky.cz > Relax > Věda

Vyzkoušejte si přijímací zkoušky na VŠ

Ilustrační foto | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Ilustrační foto | foto: ČTK

Úlohy jsou součástí Národních srovnávacích zkoušek pořádaných společností Scio, jejichž výsledky využívají jako kritéria při přijímání studentů desítky fakult českých vysokých škol. Letos takto postupuje na 40 fakult (seznam najdete na stránkách www.scio.cz/fakulty). Konkrétně přinášíme ukázku všech oddílů z testu Obecných studijních předpokladů, který patří k nejrozšířenějším.

Ukázka obsahuje vždy po dvou úlohách ze všech pěti oddílů testu, přičemž jedna úloha z každého oddílu je doplněna návodem k řešení.

Verbální oddíl
Úloha 1
Jiný specifický rys při _____ lidského jednání ve středověkých kronikách spočívá v tom, že činy se nepřipisují lidem samým, nýbrž jejich _____ vlastnostem.
(A) zkoumání – slavným
(B) rekonstrukci – skrytým
(C) návrhu – odlišným
(D) zobrazování – rozmanitým
(E) popisu – skupinovým

Úloha 2
DŘINA : LOPOTA
(A) tlačenka : ocet
(B) těstovina : špageta
(C) střelba : palba
(D) buňka : tkáň
(E) topol : olše

Další úlohy

Otištěné úlohy pocházejí z přípravného materiálu společnosti Scio Cvičebnice OSP. Více najdete na scio.cz

Analytický oddíl
Úloha 3
Hudson Stuck byl duchovním, dobrodruhem a pokořitelem nejvyšší hory severoamerického kontinentu. V roce 1913, nedlouho před padesátými narozeninami, dokázal vystoupat na Mount McKinley bez kyslíkového přístroje, kvalitní výstroje a bez zkušeností s horolezectvím.

Které/á z následujících tvrzení nevyplývá/jí z uvedeného textu?
I. Mount McKinley je nejvyšší hora USA.
II. Hudson Stuck se narodil před rokem 1863.
III. Hudson Stuck vylezl na Mount McKinley bez zkušeností s horolezectvím.
(A) jen tvrzení I
(B) jen tvrzení II
(C) jen tvrzení III
(D) jen tvrzení I a II
(E) jen tvrzení I a III

Úloha 4
Když si Josef vyzvedl úřední neprůhlednou obálku se sdělením o vystavení karty a výzvou, aby se co nejdříve dostavil na pobočku, která mu vede účet, nabyl dojmu, že jedna ze dvou jeho platebních karet ztratila platnost a hodná banka mu vystaví novou.

Z textu jednoznačně vyplývá:
(A) Sdělení o vystavení karty se vždy posílají v neprůhledných obálkách.
(B) Josef má účet ve dvou bankách.
(C) Banka automaticky vystavuje nové platební karty při ukončení platnosti.
(D) Josef si šel na pobočku pro novou platební kartu.
(E) Josef má dvě platební karty.

Vyzkoušejte si maturitu!

Kvantitativní oddíl
Úloha 5
Jako zvláštní je označeno číslo, jehož zápis obsahuje sudý počet lichých číslic, lichý počet sudých číslic a součet lichých číslic v jeho zápisu je roven součtu sudých číslic v jeho zápisu (pojem lichá, resp. sudá číslice značí její hodnotu, nikoli pozici). Které z následujících čísel je podle této definice zvláštním číslem?
(A) 1 356 821
(B) 972 468
(C) 58 961
(D) 7 236 185
(E) 13 254 165

Úloha 6
Spotřební daň z lihu činí 200 Kč za litr čistého alkoholu.
I. Výše spotřební daně, kterou zaplatím za 0,5 litru 40% rumu.
II. 40 Kč
(A) Hodnota I. je větší než hodnota II.
(B) Hodnota II je větší než hodnota I.
(C) Hodnota II. je stejná jako hodnota I.
(D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší.

Kritické myšlení
Úloha 7
Výše školného podle oborů a jejich výnosnosti má svou logiku, ale je třeba si uvědomit, že by se tím některé obory zřejmě výrazně uzavřely. Právo či medicína by byly jen pro lidi, kteří už peníze mají a pro které by školné nepředstavovalo další z dluhů a výdajů vedle hypotéky na bydlení, důchodového připojištění, finanční pomoci rodičům, kteří nevyjdou s důchodem. Šlo by jen o lidi, kteří si ke všem dalším dluhům nemusejí vytvářet ještě dluh na školném. Docházelo by tak pravděpodobně k silnější reprodukci mocensko-politické elity, než je tomu doposud. Nesmíme si zastírat, že zavedení školného by v každém případě bylo velkým sociálním experimentem.

Který z následujících argumentů jde proti celkové argumentační linii ukázky?
(A) Ze zavedení školného budou profitovat současné elity, jimž se v oblasti vzdělání sníží konkurence ze strany méně privilegovaných skupin obyvatel.
(B) Ruku v ruce se zavedením školného jde snaha o podřízení vzdělání potřebám soukromých firem a jejich ziskům.
(C) Hrozba zadlužení u oborů s vysokým školným by od jejich studia odradila ty, kteří nemají dostatečné finanční zabezpečení.
(D) Již v současné době jsou náklady na studium značné, uvažovaná výše školného by celkové náklady výrazně nezměnila.
(E) Již v současné době jsou náklady na studium značné, zavedení školného by ještě více zkomplikovalo situaci nízkopříjmovým skupinám.

Úloha 8
Neurologové z americké univerzity státu Minnesota navázali na předchozí studie, podle nichž klíčovou roli při svědění hraje část míchy, tzv. spinothalamický trakt. Jeho nervové buňky jsou aktivní, jestliže pacient cítí svědění, ať už vdůsledku vlastní nemoci nebo uměle vyvolaného podráždění. Američané na pokusech s primáty ukázali, že škrábání aktivitu buněk spinothalamického traktu blokuje, což má za následek přerušení dráhy nervového vzruchu s touto informací do mozku a vymizení pocitu svědění.

Ke kterému z následujících tvrzení lze dospět na základě uvedeného textu?
(A) Škrábání nemá na svědění žádný vliv, je třeba přerušit spinothalamický trakt.
(B) Stavba míchy a mozku primátů je shodná se stavbou míchy a mozku u lidí.
(C) Škrábání ovlivňuje aktivitu té části míchy, která souvisí s pocitem svědění.
(D) Intenzivní škrábání může vést k narušení aktivity spinothalamického traktu.
(E) Pocity svědění nesouvisejí s podrážděním kůže, ale s ději uvnitř míchy.

Abstraktní uvažování
Úloha 9
Jaký je obsah trojúhelníku ABC?
1) ABC je rovnostranný trojúhelník s délkou strany 6 cm.
2) Všechny vnitřní úhly trojúhelníku ABC mají velikost 60°.
(A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné není dostačující.
(B) Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale tvrzení (1) samotné není dostačující.
(C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno tvrzení samotné není dostačující.
(D) Každé tvrzení samotné je dostačující.
(E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující.

Úloha 10
Franta má o víkendu 8 hodin volno a rozhodl se, že si přivydělá leštěním podlah. Může použít dvě leštičky – Hobby a Profi. Leštička Hobby vyleští za hodinu 5 m, leštička Profi dvakrát víc. Za každý vyleštěný metr čtvereční dostane Franta 80 Kč. Musí si ovšem sám koupit náplně do leštiček. Ta do leštičky Hobby stojí 400 Kč a vydrží na 2 hodiny práce, do leštičky Profi je za 1 200 Kč, ale vydrží na 5 hodin práce. Jak dlouho kterou leštičkou má Franta pracovat, aby jeho výdělek za víkend byl co nejvyšší?
(A) 8 hodin leštičkou Hobby
(B) 8 hodin leštičkou Profi
(C) 5 hodiny leštičkou Profi a 3 hodiny leštičkou Hobby
(D) 5 hodiny leštičkou Hobby a 3 hodiny leštičkou Profi
(E) 4 hodiny leštičkou Hobby a 4 hodiny leštičkou Profi

Řešení ukázkových úloh a návod, jak postupovat

Verbální oddíl
Úloha 1
Při řešení úlohy můžete postupovat vylučovací metodou. Zaměřte se na to, jak jsou zkombinována slova v nabízených dvojicích. Můžete vyloučit možnost (A) – "zkoumání" lidského jednání sice může být v souladu s uvedenou větou, těžko ale řeknete, že jsou některé vlastnosti "slavné". Stejně tak není přijatelné spojení "návrh lidského jednání", můžete tedy vyloučit i možnost (C). Možnost (B) se také vylučuje – "skrytá" vlastnost i "rekonstrukce" jednání nejsou zcela určitě pojmy, které by se na vynechaná místa hodily nejlépe. V možnosti (E) není pro doplnění vhodné slovo "skupinovým", zbývá tedy možnost (D), která je jediná správná. V kronikách nepochybně k "zobrazování" lidského jednání různými prostředky docházelo a zároveň lze tvrdit, že jsou lidské vlastnosti "rozmanité". Správná odpověď je tedy (D).

Úloha 2
Správná odpověď: (C)

Analytický oddíl
Úloha 3
V případě této úlohy se zajímáte o tvrzení, které z textu nevyplývá. V textu nikde nedojde ke ztotožnění nejvyšší hory severoamerického kontinentu a Mount McKinley – připouští se tedy, že se může jednat o dvě různé hory. Nejvyšší severoamerická hora nemusí být nejvyšší horou USA. Tvrzení I tedy z textu nevyplývá. Stejně je tomu i v případě II: z textu totiž plyne negace (opak) tvrzení II. (Vzhledem k tomu, že Hudson Stuck byl v době, kdy vystoupal na Mount McKinley, před svými padesátými narozeninami, musel se podle textu narodit až v roce 1863 nebo později.) Poslední věta ze zadání ovšem zaručuje platnost věty III, toto tvrzení z textu vyplývá. Správná odpověď je tedy (D).

Úloha 4
Správná odpověď: (E)

Kvantitativní oddíl
Úloha 5
Při řešení budete postupovat vylučovací metodou. Uvědomte si, že všechny podmínky kladené na zvláštní číslo musejí být splněny současně. Nejprve proveďte úvahu, která se týká počtu cifer zvláštních čísel. Vzhledem k tomu, že zvláštní číslo musí obsahovat sudý počet lichých číslic a lichý počet sudých číslic, musí celkový počet všech číslic v zápisu zvláštního čísla být lichý (neboť sudé plus liché číslo dávají dohromady liché). Můžete proto okamžitě vyloučit možnosti (B) a (E), které mají sudý počet číslic. Správnou odpověď tedy budete vybírat mezi možnostmi (A), (C) a (D).

Varianta (A) sice obsahuje sudý počet lichých číslic (po řadě: 1, 3, 5, 1) a lichý počet sudých číslic (6, 8, 2), nicméně součet lichých číslic není roven součtu sudých číslic. Tuto variantu proto vyřaďte. U možnosti (C) je sudých číslic sudý počet, podmínka ze zadání tedy není splněna. Zbývá možnost (D). Lichých číslic je skutečně sudý počet (7, 3, 1, 5), sudých čísel je lichý počet (2, 6, 8) a podmínka na součty je rovněž splněna (7 + 3 + 1 + 5 = 2 + 6 + 8).

Pozn.: Při řešení testu naostro byste již po vyloučení všech ostatních variant nemuseli prověřovat splnění podmínek ze zadání v možnosti (D). Zde je tak učiněno čistě z didaktických důvodů. Správná odpověď je (D).

Úloha 6
Správná odpověď: (C)

Kritické myšlení
Úloha 7
Proberte postupně všechny možnosti.

(A) Toto tvrzení argumentační linii podporuje. Autor textu vyjadřuje obavy z negativních důsledků zavedení školného, hlavní obavou ukázky je vytvoření finanční bariéry v přístupu ke studiu určitých oborů v závislosti na finančním zabezpečení. V tomto smyslu současné elity s lepší finanční situací budou mít situaci usnadněnou, protože kvůli finančním obtížím studentů z nízkopříjmových skupin ubude, a nebudou tak tvořit konkurenci.
(B) O podřízení vzdělání zájmům soukromých firem se v textu nehovoří. Zda by autor s tímto tvrzením souhlasil, nelze na základě ukázky určit. Nicméně toto tvrzení přináší do argumentace nový rozměr, ale rozhodně se nestaví proti argumentaci v ukázce obsažené.
(C) Toto tvrzení je v zásadě pouze jinými slovy přeříkaný hlavní argument ukázky.
(D) Pokud by zavedení školného výrazně nezměnilo celkové náklady na studium, byl by tím argument o školném jako o nové finanční bariéře značně oslaben. Současný stav by se příliš nezměnil a nemělo by dobrý smysl hovořit o sociálním experimentu, šlo by jen o drobnou změnu. Uvedený argument se proto skutečně staví proti argumentační linii ukázky.
(E) O současných nákladech na studium se v ukázce nehovoří. Nicméně komplikace situace v přístupu ke vzdělání pro nízkopříjmové skupiny je argumentem uvedené ukázky. Toto tvrzení by tedy argumentaci jen podpořilo. Správná odpověď je tedy (D).

Úloha 8
Správná odpověď: (C)

Abstraktní uvažování

Úloha 9
Proveďte analýzu jednotlivých možností.

Předpokládejte, že platí tvrzení 1). Výpočet obsahu trojúhelníku by byl relativně jednoduchou úlohou – mohli byste např. pomocí Pythagorovy věty určit výšku na konkrétní stranu a dále pokračovat ve výpočtu. Je dobré si uvědomit, že samotný výpočet není potřeba provádět, pouze stačí zdůvodnit (třeba i neformálně), že by vedl ke konkrétnímu jednoznačnému číselnému výsledku.

Samostatné tvrzení 2) vám neříká nic jiného, než že trojúhelník ABC je rovnostranný. Může mít ale délku strany 1 cm, 10 cm nebo např. 1 m. V každém z těchto případů bude ale obsah trojúhelníku jiný čili odpověď na otázku v zadání by nebyla jednoznačná.
Správnou odpovědí je tedy (A) – postačuje samotné tvrzení 1), ale nikoli samotné tvrzení 2).

Úloha 8
Správná odpověď: (B)

Exploze viru: v domově důchodců ve Vrchlabí zabil polovinu seniorů

ilustrační snímek | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Tragédie v domově seniorů varuje, jak rychle se šíří nákaza koronavirem a jak smrtelná může být. Celorepublikově pak...

Randění pod rouškou. Reportérka absolvovala sedm pokusů o seznámení

Reportérka Julie Mahlerová | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium „Jestli si někoho nenajdeš, než ti bude třicet, nainstaluju ti seznamku,“ oznámila mi moje nejlepší kamarádka. Patřím...

Zavřené nezavřené restaurace. Jak vypadá zapovězený společenský život?

Rozhánění nelegální párty. Policie v lednu zasahovala na večírku v domě v... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Zaplněné stoly, skupinky lidí se sklenicemi vína a smích nesoucí se až na ulici. Nejde o výjev starý víc než rok, ale o...