Neděle 14. července 2024, svátek má Karolína
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Jak probíhá distanční pomoc rodinám se zrakově postiženými dětmi? Fungujeme, což je hlavní, říká ředitelka centra Lira

Lidé

  6:19
Centrum Lira pomáhá rodinám s malými dětmi, které trpí poruchou autistického spektra a zrakovým postižením, často v kombinaci s jinými typy zdravotního znevýhodnění. „S vyhlášením nouzového stavu 16. března souviselo, že služba byla poskytována pouze distančně. Rodiny musely s poradkyní komunikovat přes telefon či online, všechny poradkyně si proto zřídily pracovní účty,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz ředitelka centra Alexandra Bečvářová.

Raná péče je terénní sociální služba, to znamená, že se převážně odehrává v přirozeném prostředí dítěte, doma. Je určena rodinám dětí s postižením nebo ohrožením vývoje od narození do 7 let. foto: Centrum Lira

Lidovky.cz: Centrum Lira nabízí dvě služby. Sociálně aktivizační služby a služby Rané péče. Jaký je mezi těmito službami rozdíl?
Raná péče je terénní sociální služba, to znamená, že se převážně odehrává v přirozeném prostředí dítěte, doma. Je určena rodinám dětí s postižením nebo ohrožením vývoje od narození do 7 let. Pro přijetí není rozhodující diagnóza dítěte, ale situace rodiny, která je nepříznivá z důvodu ohrožení vývoje dítěte. Terénní služby jsou doplněny o ambulantní programy. Sociálně aktivizační služba je převážně ambulantní a rodiny s dětmi dochází na programy k nám do centra. Sociálně aktivizační služba Centra Lira je určena rodinám dětí s poruchou autistického spektra do 10 let dítěte.

Lidovky.cz: Kde se rodiče o vašich službách dozví? Informují o možnosti obrátit se na vás již přímo pediatři, případně spolupracuje raná péče s neonatologickými odděleními v nemocnicích?
Rodiče se o nás převážně dovídají u lékaře, který jim na naše pracoviště dá kontakt. Jsou jimi pediatr, neurolog, oftalmolog, neonatolog, ale i jiní. Je také možné, že kontakt na nás předá školka nebo stacionář, kam dítě už dochází. Vzhledem k tomu, že se náš tým věnuje depistáži, je pro nás klíčové udržovat kontakty s odborníky. Věnujeme se proto osvětové činnosti, a proto pořádáme akce pro odborníky, veřejnost a školy.

Lidovky.cz: Kolika rodinám Centrum Lira pomáhá a s jakým typem postižení se u dětí nejčastěji setkáváte?
Během roku 2020 byla služba raná péče poskytovaná 335 rodinám. Z celkového počtu mělo 182 dětí zrakové postižení, velmi často v kombinaci s jinými typy zdravotního znevýhodnění. U 183 dětí byla diagnostikována porucha autistického spektra, nebo bylo vysloveno závažné podezření na tuto poruchu (vzhledem k velmi nízkému věku dětí nemusí být ještě diagnostika uzavřena). Pomáháme i rodinám dětí, u kterých vývoj probíhá pomaleji nebo nevyrovnaně, a rodiče zatím neabsolvovali všechna potřebná vyšetření, která by zodpověděla otázku, co stojí za jejich potížemi. Naším cílem je pomáhat rodičům v jejich kompetencích, předcházet dalšímu ohrožení vývoje dítěte, rodiče nasměrovat a podpořit je v rozvoji dítěte.

Lidovky.cz: Jakým způsobem spolupracujete s rodiči dětí? Rozdělujete aktivity, které mohou dělat rodiče s dětmi doma sami a vy sami se věnujete náročnějším procesům, nebo se naopak s rodiči učíte všemu, co je potřeba a co si do budoucna budou moci k adekvátní péči o dítě osvojit sami?
Cílem rané péče je posílení rodičovských kompetencí a nácviku dovedností, tedy aby si rodiče byli péčí a výchovou dítěte jistí. Na konzultacích v rodinách můžeme tedy rodičům nabídnout instruktáž, jak pracovat s danou pomůckou nebo metodou, jak dítě správně polohovat, jak upravit prostředí a podobně. Činnosti se věnuje poradkyně rané péče s dítětem, ale zásadní je, aby si vše vyzkoušel i rodič. Míra zásahu poradkyně se také liší podle věku a diagnózy dítěte, je to velmi individuální. Kromě toho můžeme rodinu doprovázet, jednat s jinými odborníky, pokud si to rodina přeje. Podstatnou součástí je předávání kontaktů a zjišťování informací z oblasti, sociální zdravotní a školské.

Lidovky.cz: Mají rodiče skrze vaši organizaci možnost se nějak vzájemně propojit a sdílet své problémy a zkušenosti i s dalšími rodiči, kteří o postižené dítě pečují?
Ano, i to je cílem. Pořádáme společné Kluby rodičů, které mají většinou podobu přednášky, besedy na konkrétní téma. Zároveň myslíme na důležitost každého člena rodiny dítěte s postižením, proto pořádáme setkání, kde je program volnočasový, zábavný program pro děti v péči, ale i pro sourozence dětí, kreativní aktivity, kde mohou tvořit buď děti, nebo rodiče. S pomocí nadačního fondu Světluška pořádáme jednou ročně pobytový kurz pro celé rodiny dětí s postižením. Předáváme také kontakt na jiné rodiny v podobné životní situaci, pokud takový zájem rodiny projeví.

Lidovky.cz: Jak se může rodič věnovat svému dítěti s těžkým zrakovým postižením doma, v běžném prostředí? Jsou potřeba speciální kompenzační pomůcky nebo i doma může rodič najít efektivní pomůcky?
Nejlepší je využít obou možností. Některé stimulační, nebo diagnostické pomůcky jsou zkrátka nenahraditelné a těžko bychom se bez nich obešli. Zároveň se snažíme, abychom spolu s rodiči přemýšleli nad tím, co lze použít pro stimulaci smyslů či aktivizaci dítěte z toho, co již doma mají, případně jsou schopni zhotovit. Někteří naši klienti vyrábí neskutečně nádherné pomůcky a jsou ochotni podělit se s ostatními. Je to vlastně další způsob navazování kontaktu a sdílení s dalšími rodinami.

Lidovky.cz: Jak se poskytování rané péče dotkla bezpečnostní opatření spojená s koronavirem?
S vyhlášením nouzového stavu 16. března souviselo, že služba byla poskytována pouze distančně, tedy jsme nejezdili jsme do terénu a službu poskytovali na dálku. Rodiny mohly být s poradkyní v kontaktu přes telefon či online, všechny poradkyně si proto zřídily pracovní účty. Od června jsme obnovili poskytování služeb face to face, jak konzultace v rodině, tak ambulantní programy. Samozřejmě jsme respektovali přání rodin, jejich obavy a specifické potřeby, a pokud si rodina přála pokračovat v komunikaci s poradkyní na dálku, tak jsme její přání respektovali. Vzhledem k tomu, že pracujeme s rodinami, které mnohdy spadají do ohrožených skupin, je pro nás dodržování všech opatření zásadní. Proto byly pořízeny germicidní lampy, které i nadále využíváme k dezinfekci prostor a pomůcek. Poradkyně používají při kontaktu s rodinami a dětmi respirátory. Díky tomu jsme i nyní schopni v plné míře zajistit průběh ambulantních programů i konzultací v rodině.

Lidovky.cz: Pomáháte mimo jiné i rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením, které finančně podporuje i projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, s níž rovněž spolupracujete. Jak vypadá vzájemná kooperace takových dvou organizací?
Spolupráce se Světluškou a naší organizace trvá od doby vzniku tohoto nadačního fondu. Světluška podporuje program rané péče, rozvoj zrakového vnímání dětí se zrakovým postižením. Spolupráce je tedy založena na dlouhodobé podpoře kvality diagnostiky rozvoje zrakového vnímání, stimulace zraku, zrakového tréninku, podporu a rozvoj všech postupů, které mohou zmírnit dopad zrakového postižení dítěte na jeho vývoj, jeho život mezi vidícími vrstevníky, podpořit využívání zbylého zraku k poznávání světa kolem sebe. Světluška dlouhodobě podporuje i pořádání pobytového kurzu pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením, který sleduje nejen pozitivní dopad na vývoj dítěte, ale i na situaci celé rodiny včetně sourozenců. V minulém roce jsme také získali příspěvek na nájemné a energie ambulantních prostor v Liberci a Hradci Králové, pořízení zmíněných germicidních lamp na dezinfekci a ochranné pomůcky pro poradkyně rané péče, a to díky novému Fondu Kaufland, který vznikl po první vánoční sbírce společnosti Kaufland v roce 2020 pro Světlušku.

Lidovky.cz: Na vás se mohou obracet rodiny z Libereckého, Královehradeckého a Ústeckého kraje. Na jaké organizace se mohou obrátit rodiny se stejným problémem ve zbytku republiky?
Raná péče je poskytovaná na území celého Česka. Kontakt na poskytovatele rané péče v konkrétní oblasti lze najít na mapě. Pokud rodina zavolá k nám a dozvíme se, že jsou z jiného území, jsme schopni je na vhodnou službu rané péče na jejich území.

Autor:

Každý pátý člověk na planetě řeší neplodnost. V Čechách to může být i 15 %
Každý pátý člověk na planetě řeší neplodnost. V Čechách to může být i 15 %

O někoho se opřít a nebýt v tom sama… To byl hlavní impuls, proč Anna Sedláková a Karolína Krejčová založily projekt Indiánky. Obě dvě slyšely ve...