Pondělí 17. června 2024, svátek má Adolf
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Magazín

Každé dítě má jiné potřeby a nadaní. Snažíme se posílit silné stránky žáků, říká zakladatel speciálního projektu

My se zabýváme rozvojem potenciálu všech dětí bez rozdílu. V tomto projektu, který je podpořen Active citizens fund, pod záštitou Výboru dobré vůle Olgy Havlové, však cílíme na znevýhodněné žáky. foto: Projekt Budoucnost

Rozhovor
Zabývají se rozvojem potenciálu dětí a odhalují jejich nadání. Jejich Projekt Budoucnost se zaměřuje také na znevýhodněné žáky. „ Odhalení a rozvoj silných stránek výrazně zvyšuje odolnost jedince. Už jen vědomí o svých silných stránkách výrazně zvyšuje pozitivní vnímání světa,“ říkají v rozhovoru jeden ze zakladatelů projektu Václav Flíček.
  5:00

Lidovky.cz: Zabývátre identifikováním vrozeného potenciálu u dětí. Od jakého věku se dá vůbec jejich potenciál objevovat?
Od narození. K dítěti přistupujeme se zvídavostí. Už u půlročního dítěte můžete sledovat jeho specifické potřeby a projevy. Každý je jedinečný, proto nám přijde nepatřičné stále se snažit děti ve školách normalizovat. To vede jen k průměrnosti, soutěživosti, nepochopení a mnohým psychickým újmám.

Lidovky.cz: Co se v tomto případě pod slovem potenciál skrývá? Jedná se o sportovní nebo umělecké nadání? Nebo o umění komunikovat s druhými? Nebo odkrýváte i silné stránky, jako je například fantazie, empatie, tolerance?
Co vám řekne, když se dozvíte, že máte sportovní talent? Nic moc, že? Je to moc všeobecné, nic konkrétního. Pro mě osobně je výzvou odkrývat méně obvyklé silné stránky. To je naší skutečnou vizí spolku: „Svět, ve kterém má každý prostor rozvíjet svůj vlastní potenciál.“ Někdy se jedná o empatii, jindy o schopnost umět si představit budoucí situace v souvislostech. Někdy jde „jen“o vytříbené chuťové buňky, a protože jsou nám tyto stránky vlastní, velmi těžko je na sobě pozorujeme. Je to pro nás standard (nic jiného neznáme) a mylně se domníváme, že ostatní to mají stejně. Nemají, je to naše silná stránka (náš potenciál), i kdyby jen nepatrný.

Lidovky.cz: Pro identifikaci a zlepšení vrozeného potenciálu používáte tři hlavní metody. Mohli byste nám je stručně popsat?
Použitými metodami jsou MBTI, VIA a Tygří svět. MBTI je psychologický nástroj, který byl vytvořen na základě teorií Carl Junga a je používán k určení osobnostních typů u lidí různého věku. Metoda umožňuje pedagogům lépe pochopit své studenty a přizpůsobit své učební metody jejich potřebám. Metoda VIA vychází z pozitivní psychologie za jejíž zakladatele, alespoň té moderní, se považuje Martin Seligman. VIA přináší pohled na lidské ctnosti, jakými jsou například empatie, odvaha, láska a ty vhodně rozvíjí. Nabízí možnost testování formou dotazníku.

Ten je jak pro dospělé, tak pro děti od 8 let. Díky dotazníku máte jednoduchý přístup k výsledkům, jaké ctnosti jsou u vás nejsilnější. Trojici metod nám uzavírá Tygří svět. Jednoduchá a ryze česká komunikační metoda, která je velice úspěšná a oblíbená nejen mezi dětmi, ale i mezi rodiči, pedagogy a dalšími profesionály v oblasti vzdělávání a rozvoje osobnosti. Zaměřuje se na proces poznávání, přebírání odpovědnosti a komunikační interakce dítěte sama se sebou a s okolím, což má přímý a velmi příznivý vliv na jedince a celý kolektiv.

Zdeněk Sklenář a Václav Flíček

Lidovky.cz: Proč je podle vás důležité se rozvoji věnovat?
Protože to přináší benefity nejen pro jedince, ale i společnost. Co může být víc, než člověk, který ví o svých silných stránkách a má možnost je jak v soukromém, tak profesním životě uplatňovat a rozvíjet?

U dítěte kolem třetího roku života vrcholí tvorba osobnosti. Právě nyní se ukazují jeho nejpřirozenější vrozené vlastnosti (pokud jim dáme prostor). Když dítě naučíme říkat si o „věci“, budujeme vzájemný vztah plný důvěry a respektu. Tedy budujeme hlubší vztahy. Vědět o svých silných stránkách a umět si vykomunikovat svoje potřeby zase výrazně zvyšuje psychickou odolnost. Pokud víme o silných stránkách ostatních, můžeme lépe spolupracovat v týmu. Třešničkou na dortu může být větší odolnost vůči manipulaci, a tím bych výčet ukončil, abych vás neunudil.

Lidovky.cz: Zaměřujete se především na skupinu znevýhodněných žáků základních škol, a to především studentů z etnických menšin. Jak vše probíhá v praxi, kdy jsou všechny děti ve třídě pohromadě?
My se zabýváme rozvojem potenciálu všech dětí bez rozdílu. V tomto projektu, který je podpořen Active citizens fund, pod záštitou Výboru dobré vůle Olgy Havlové, však cílíme na znevýhodněné žáky. To, že jsou děti ve třídě pohromadě nám hraje do karet. Důležité je propojení, vyčleňování ze skupiny právě zapříčinilo to, že můžeme někoho považovat za znevýhodněného. V praxi to tedy vypadá tak, že děti získávají vědomosti bez rozdílu.

Každé dítě se během školního roku dozvědělo něco o svých silných stránkách, pochopilo jak může být pánem svého chování a naučilo se lépe si říkat o své potřeby. To vede k vzájemnému respektu ve skupině. „Já chci, abys respektoval moje potřeby, a na oplátku budu respektovat ty tvoje, pokud nás to ve skupině výrazně neomezí.“ Vzájemný respekt, pochopení a otevřenost jsou stěžejní k tomu, abychom se vzájemně přestali znevýhodňovat. Je to naděje na život bez předsudků.

Lidovky.cz: Spolupracujete se čtyřmi základními školami Jihočeského kraje. Jaká je zpětná vazba nejen od žáků, ale i od učitelů a rodičů?
Zpětná vazba je úžasná. Od dětí mají zpětnou vazbu převážně paní učitelky, protože ty jsou s dětmi každý den a každý den mohou sledovat, jak se kolektiv či jednotlivci mění. Od učitelek víme, že se v mnoha případech razantně zlepšilo třídní klima. Děti jsou k sobě více všímavé a schopné přijímat jinakosti. My měli možnost vidět děti při několika aktivitách, při kterých se zapojovaly metody výše popsané a bylo vidět, jak jsou na sebe navzájem hrdí. Učitelky nám na pravidelných setkáních podávají zpětnou vazbu, která je více než pozitivní.

Dobrou zprávou je, že nemusely nikterak upravovat své rámcové vzdělávací plány. Jednoduše metody přibraly do běžné výuky. V tom vidíme udržitelnost našeho snažení. Nikdo nemá rád, když mu nakazujete co a jak má dělat. V našem případě si učitelky jen více všímají odlišností u jednotlivých dětí a výuku více přizpůsobují jejich potřebám. Zpětnou vazbu od rodičů sbíráme nyní. Chceme vědět, jestli se do přístupů dětí ke škole něco změnilo, nebo jestli rodiče vnímají změnu chování dítěte a to chtělo více času na hodnotnou zpětnou vazbu.

Lidovky.cz: Plánujete spolupráci rozšířit i do dalších krajů?
Jihočeský kraj jsme si vybrali vzhledem k místu, ve kterém žijeme. Chtěli jsme provádět akční výzkum, který vyžadoval naše maximální zapojení. Vše, na co přijdeme, máme v plánu předat dál, i mimo Jihočeský kraj. A jak to uděláme? V průběhu celého projektu probíhá výzkum, ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou na téma, jak si použité metody stojí v praxi, a jak jsou pro práci na základních školách použitelné. Tento výzkum je hlavní oporou vznikající příručce Best practice.

Dalším důležitým obsahem je osobní zkušenost učitelek a školitelů. Chceme vytvořit příručku, která bude inspirovat další skvělé pedagogy napříč republikou. Pokud má kdokoli ze čtenářů zájem, už nyní je možné si na našem webu příručku zamluvit.

Lidovky.cz: Oba dva máte děti, aplikujete nějaké z výše popsaných metod i doma?
Bez toho by to asi ani nešlo. Celý ten rok, který máme za sebou, je natolik aktivní a pohlcující, že chtě nechtě nám metody do domácností prosáknou. Ono ta aplikace totiž není nic složitého. Jednotlivé metody nám dali nahlédnout do vzájemné komunikace, osobnosti jedince a přinesly i pohled na silné stránky každého z nás. Nejde tak tedy o to, abychom si každou středu doma sedli a prováděli cvičení s tou kterou metodou. Jde o běžné fungování rodiny s tím, že dokážeme popsat nebo pochopit jak se ten druhý asi cítí, co potřebuje a co ho může posunout dále. Navíc nejde jen o vztah nás rodičů a dětí, ale i vztah partnerský.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!