Sobota 2. března 2024, svátek má Anežka
130 let

Lidovky.cz

Magazín

Včely pomáhají i jinak. Unikátního projektu Dobrá (v)úle se zúčastňují vězňové

Hmyz, přítel člověka foto: Shutterstock

Doporučujeme
O tom, jak jsou včely užitečné, zejména svou opylovací činností, že nám dávají med, pyl, propolis, mateří kašičku a jed, a že i jejich blízkost je pro nás přínosná, již bylo i v rámci této rubriky LN napsáno mnoho. Málokdo ale ví, že chov včel může pomáhat i jinak. Důkazem toho je spolupráce, kterou navázal Český svaz včelařů se státní společností Vojenské lesy a statky a Vězeňskou službou České republiky.
  5:00

Je to již více než rok, kdy Český svaz včelařů a Vojenské lesy a statky ČR (VLS), s vědomím významu včely medonosné pro ekologickou stabilitu krajiny, s cílem chránit přírodu a krajinu naší republiky, její biodiverzitu a biologickou rovnováhu, ve snaze podporovat včelařství, jeho tradice a spolkovou činnost včelařů, uzavřely memorandum o dlouhodobé spolupráci.

Vojenské lesy a statky prostřednictvím svých divizí nabídly vytipované pozemky našim členům k umístění včelstev. Stanoviště včelstev musí být od sebe vzdálena minimálně dva km, na stanovišti nesmí být více než 20 včelstev, nájemní smlouva mezi chovatelem a zástupcem dané divize je uzavřena maximálně na čtyři roky za symbolický nájem. Lesníci včelařům zajistí možnost příjezdu na stanoviště po lesních cestách.

Lokality, které byly dány k dispozici včelařům, jsou unikátní přírodní oblasti, kterým se po desetiletí vyhnul civilizační ruch včetně intenzivního zemědělského využití a chemizace krajiny. Samozřejmě včelstva nejsou umísťována ve vojenských újezdech, kde probíhá výcviková činnost armády.

Ke spolupráci se přihlásilo na území šesti divizí 105 včelařů, kteří umístili na pozemcích Vojenských lesů a statků 1 423 včelstev.

K bližší spolupráci jsme se bohužel vlivem covidových opatření nedostali. Ale ze strany VLS existuje i zájem o zapojení našich včelařů do přednášek a další osvětové činnosti v oblasti lesní pedagogiky. Doufejme, že nám to v budoucnu nákazová situace dovolí.

Dohodu o spolupráci uzavřel Český svaz včelařů s Vězeňskou službou ČR již v roce 2016. Všechny vazební věznice a věznice, ve kterých probíhá chov včel, hodnotí spolupráci velmi pozitivně. Do chovu včel je aktuálně zapojeno z 35 věznic 14, v nichž je chováno k 1. září 2021 až 81 včelstev. Spolupráce probíhá na úrovni základních organizací svazu formou metodické pomoci. Funkcionáři a členové ČSV také pomáhají při zajištění potřebného léčiva pro včely. Často jsou zaměstnanci věznic též členy základních organizací ČSV, někdy i užšího vedení.

Projektu „Dobrá (v)úle“ se zúčastňují vězňové z tzv. lehčích věznic. Za čtyři roky si přes počáteční nedůvěru ať již vězňů samých, nebo zaměstnanců věznic, našel své příznivce. Včelařství pomáhá vězňům nejen smysluplně naplnit jejich volný čas, ale pomáhá jim lépe se zapojit do života po ukončení výkonu trestu. Med, který odsouzení získají, mohou předat v rámci návštěv rodinným příslušníkům, což je pro ně také velkou odměnou. Část pak končí ve vězeňských kuchyních nebo jako propagační předmět, kterým se věznice může prezentovat navenek.

Například ve Věznici v Heřmanicích v Ostravě se obrátilo vedení na odsouzené, aby rozhodli o názvu jejich medu na etiketách sklenic. Vyhrál „Bručoun“. Tento med také získal certifikát „Český med“ od zkušební laboratoře Výzkumného ústavu včelařského v Dole nedaleko od Prahy.

Věříme, že bude zapojených věznic dále přibývat a že potrestaní včelaři, kteří si svůj trest odpykají, u včelařiny zůstanou a chov včel jim pomůže zapojit se do řádného života. Poděkování patří všem funkcionářům a členům našich základních organizací, kteří věnují svůj čas tomuto projektu, protože bez jejich pomoci by jeho realizace nebyla možná.

Autorka je předsedkyní Českého svazu včelařů. Loni v prosinci na sjezdu ČSV byla opět zvolena do čela svazu.

Autor: