11. ledna 2007 13:06 Lidovky.cz > Relax > Zajímavosti

Že jsi inženýr? Tak to je jako u nás bakalář

Budova Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Budova Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. | foto: zdoj: ČVUTReprofoto

PRAHA S českým akademickým titulem inženýr může být v zahraničí potíž. Některé vysoké školy například v Kanadě nebo v Americe jej totiž považují za ekvivalent pouhého bakaláře.

Musíte si doplnit chybějící vzdělání – řekli absolventce Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze Magdaléně Bazalové na kanadské Univerzitě McGill, kam přijela postgraduálně studovat lékařskou fyziku.

Velmi ji to udivilo. Jednak byla ke studiu v Montrealu přijata na základě výběrového řízení, jednak se mohla prokázat inženýrským diplomem ne právě druhořadé vysoké školy ve své vlasti. Napřed si myslela, že jde o omyl. Návštěva u ředitele příslušného oddělení Univerzity McGill byla pro ni ale šokující. Dozvěděla se při ní, že její inženýrský titul nebyl uznán.

„Problém se ukázal být v tom, že titul inženýra je prvním vysokoškolským titulem,“ vysvětlila Magdaléna Lidovým novinám. V Kanadě a dalších zemích je totiž prvním vysokoškolským titulem bakalář, takže podle logiky kanadské univerzity musí být inženýr jako první vysokoškolský titul roven bakaláři. Kdybych byla magistr,
všechno by bylo v pořádku.Pracovník přijímací kanceláře (Admission Office) ukázal Magdaléně dvě publikace. V obou byla naprostá většina českých, ale například i německých nebo španělských vysokoškolských titulů získaných většinou po pěti letech studia postavena na úroveň tříletého bakaláře. Tento fakt ostatně potvrdil i malý průzkum na internetu.

„Jediným českým magisterským titulem, který tam uznávají, je titul Mgr., tedy magistr,“ poučila se česká studentka. „Takže kdybych vystudovala v Česku například Pedagogickou fakultu, která samozřejmě neuděluje po pětiletém studiu titul inženýr, nýbrž titul magistr, problém bych neměla,“ domýšlí paradoxní situaci.

Podle Magdaleny se zdá, že s McGill ani s dalšími univerzitami na americkém kontinentě v tomto směru nikdo nepohne. „Na postgraduální studium PhD. sice studenty z Evropy přijímají, ale s tím, že si musejí dodělat buď celé magisterské studium (Master), anebo alespoň velkou část předmětů.“ Pracovnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zdeňka Pastorová pro Lidové noviny uvedla, že USA a Kanada nejsou vázány smlouvou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, která by přímo stanovila vzájemnou ekvivalenci stupňů vzdělání, případně titulů. „Záleží tudíž na uznávajícím státě, jak v konkrétním případě rozhodne, respektive jak vyhodnotí dostupné informace o vzdělávacím systému dané země a informace o obsahu a rozsahu absolvovaného studia,“ sdělila odpovědná pracovnice českého ministerstva školství. Zároveň zdůraznila, že nejen pro kanadské uznávací orgány, ale i pro uznávací orgány jiných států jsou informace o vzdělávací soustavě v Česku plně k dispozici na webové stránce Centra pro studium vysokého školství (www.csvs.cz/Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání).

Z přístupných informací je zcela jasné, že akademický titul „inženýr“ je udělován absolventům magisterského studijního programu stejně jako titul „magistr“.

„Samozřejmě nemohu komentovat případ, o němž píšete, protože neznám podrobnosti,“ jistí se Zdeňka Pastorová. „Je možné, že obsah studijních programů byl odlišný.“ Ministerstvo školství však podle jejích slov nemá informace, že by kanadská strana neuznávala naše inženýry na úrovni magisterské. Žádnou stížnost od absolventů totiž zatím neobdrželo.

Je však pravděpodobné, že postižení studenti se prostě jenom na ministerstvo neobracejí a snaží se řešit věc sami, například právě těmi doplňujícími zkouškami. Ostatně Magdaléna Bazalová to taky sama neudělala.

Radka Kvačková

Najdete na Lidovky.cz