Neděle 4. prosince 2022, svátek má Barbora
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Budou děti rozumět světu, když jim zapovíme Archiméda či Newtona?

  11:52
Zatímco prosperita zemí stále více závisí na rozvoji technologií založených na matematice a dalších přírodních věd, české ministerstvo školství přichází s redukcí výuky mimo jiné fyziky a chemie.

Sir Isaac Newton foto: Reprofoto

Na úvod citujme z dopisu Jednoty českých matematiků a fyziků, Akademie věd ČR a zástupců řady vysokých škol ministrovi školství ve věci změn učebních plánů (po staru osnov), v nichž má být redukovaná výuka na školách ve prospěch takzvané informatiky: „Zahození civilizačního vědomí.“ Zatímco prosperita zemí stále více závisí na rychlém rozvoji složitých technologií, které jsou založené na matematice a dalších přírodních vědách, Česko, zdá se, jde opačným směrem.

Paradoxně se sice navyšují hodiny informatiky na školách, ale loni se zrušila povinná matematika u maturit a nyní ministerstvo školství (MŠMT) přichází s redukcí výuky mimo jiné fyziky a chemie. Změny zdůvodňuje, především ve fyzice, dokonce obtížností probírané látky pro žáky. Ti se proto nově nemají učit třeba o Newtonových zákonech nebo Ohmově zákoně a dalších principech. Takové zdůvodnění však nelze přijmout.

Zvrhlá forma informatiky

Jako výrazný dobový vykřičník bychom měli konstatovat, že zatímco se hroutí svět kolem nás v marném zápase s virem, částicí o velikosti 120 nanometrů, který detekují vědci jen s pomocí elektronových mikroskopů, lidé v podnicích dále vyrábějí stroje a zařízení často s přesností tisícin milimetru. Obě skupiny pracují s matematickými a fyzikálními modely. Nemohou se dopustit omylu. Jednoduše by neprodali ani kolo. A bez průmyslu a dnes ruku v ruce s medicínou na té nejvyšší úrovni bychom si nevydělali ani na chléb.

Vědci z přírodních oborů rychle vyvinuli na bázi nejnovějších poznatků o struktuře RNA a DNA – mimochodem i díky matematickým algoritmům – vakcíny, které dnes a určitě i zítra zachrání miliony lidských životů. Ale nad tím vším se vznáší oblak dezinformací a hulvátských představ velké části národa zastoupené hojně i v Poslanecké sněmovně, že jde o útok na svobodu jedince. A tyto myšlenky se šíří kvůli zvrhlé formě informatiky! A tu se rozhodlo MŠMT podpořit. Jak absurdní!

Vědci z přírodních oborů rychle vyvinuli na bázi nejnovějších poznatků o struktuře RNA a DNA – mimochodem i díky matematickým algoritmům – vakcíny, které dnes a určitě i zítra zachrání miliony lidských životů. Ale nad tím vším se vznáší oblak dezinformací a hulvátských představ velké části národa zastoupené hojně i v Poslanecké sněmovně, že jde o útok na svobodu jedince. A tyto myšlenky se šíří kvůli zvrhlé formě informatiky! A tu se rozhodlo ministerstvo školstvá podpořit.

Jeden z největších učenců starověku, filozof, matematik a mechanik Archimédes zahynul rukou římského vojáka někdy koncem roku 220 před naším letopočtem v Syrakusách, když kreslil své geometrické obrazce. A jelikož hrozí, že kolektiv ministra školství brzy zavrhne i jeho, jen malé připomenutí – Archimédes použil vykrývací metodu k výpočtu plochy segmentu paraboly (využil součtu nekonečné geometrické řady pravidelných ploch, kterými segment vyplnil) a předjal myšlenky integrálního počtu.

Zabýval se metodou výpočtu délky kružnice a na svou dobu přesně odhadl číslo pí. Také definice spirály nesoucí jeho jméno a vzorce pro výpočet objemů těles byly na tehdejší dobu převratné. Ve fyzize patří mezi nejslavnější objevy ve statice (mechanická rovnováha, vysvětlení principu páky) a hydrostatice (Archimédův zákon). Bohužel na tomto prostoru nelze vypsat, jaké důsledky mají Archimédovy objevy po 2000 letech i pro dnešní výrobu.

Nejde jen o tohoto učence, máme Ktesibia (285–222 před naším letopočtem), vynálezce hydraulických principů, mistra Philóna (4. století před naším letopočtem), zakladatele mechaniky, a pak je tu Pythagoras (okolo 570–po 510 před naším letopočtem). Jeho žáku Hippasovi z Metapontu (5. století před naším letopočtem) se připisuje i objev nesouměřitelných čili iracionálních čísel, jež nelze vyjádřit zlomkem. Objevil jej snad na příkladu úhlopříčky čtverce nebo na pravidelném pětiúhelníku, jehož strany rovněž nemají racionální délky.

Definitivní konec lidstva

Omlouváme složitost textu pro pracovníky MŠMT, ale bez těchto poznatků není dnes možné programovat obrábění zborcených ploch, pardon, nevíte, co to je? Jsou to třeba lopatka turbín nebo profily křídel letadel. Ano, po mnoha letech totálního tmářství bigotního katolicismu, které potíralo poznatky vědy starověku, považte už starověku, přišel až v 17. století sir Isaac Newton (1643–1727), považovaný za zakladatele moderního pojetí vědy. Výčet jeho převratných názorů a definic nelze opakovat ani na stovkách stran textu.

Díky němu však konečně zvítězila věda a ověřeny byly poznatky, které definovali už intuitivně učenci starověku a renesance. Ministerstvo školství se nyní rozhodlo poslat všechny jmenované, především Newtona, a miliony nejmenovaných učenců do zapomnění a rozmetat jejich práce. Jejich poznatky jsou prý pro dnešní děti zbytečně složité!

Pokud dnes někdo uvažuje, že znalost Newtonových zákonů mechaniky nemůže vyhrát volby, ale chce naučit děti číst jen z monitoru zkratkovité výkřiky jejich Twitterů, které nejsou schopné v lidském mozku vytvořit ani náznak hloubky poznání a kriticismu, je to taktika k definitivnímu konci lidstva. Tedy této země a její kultury určitě a definitivně.

I v dnešní vědě je stále mnoho rozporů a jeden z největších je objev kvantové mechaniky, jenž jako by potíral Newtonovu mechaniku, ale to jsou tajemství hmoty, která myslící lidé postupně otvírají. Ale když lidem zapovíme Archiméda, Newtona či základní poznatky elektřiny, tedy Ohmovy zákony, můžeme se vůbec bavit o Albertu Einsteinovi (1879–1955) a kosmologii? Proč? K čemu?

I když to byla fyzika a mechanika, optika, která přiblížila i strukturu živé hmoty biologům bojujícím proti zákeřné rakovině, dědičným poruchám a v uplynulých měsících i SARS-CoV-2? Pokud dnes někdo uvažuje, že znalost Newtonových zákonů mechaniky nemůže vyhrát volby, ale chce naučit děti číst jen z monitoru zkratkovité výkřiky jejich Twitterů, které nejsou schopné v lidském mozku vytvořit ani náznak hloubky poznání a kriticismu, je to taktika k definitivnímu konci lidstva. Tedy této země a její kultury určitě a definitivně.

Ostatně, když nahlédneme opět do starověku, není ani tato sebedestruktivní myšlenka nic nového. Už byla definována nejednou. Jednou z velkých myšlenek filozofa Platóna (427–347 před naším letopočtem) bylo, že i demokracie nese v sobě plán sebezničení, přerod v tyranii. A záleží jen na vyspělosti davu volitelů, zda vyzdvihne ty, kdo nebudou k tyranii dav následně manipulovat, nebo svého postavení zneužijí k vymývání mozků. A toto pravidlo ověřuje historie už nejméně 2500 let jako platné.

Autor:

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Mohlo by vás zajímat