Pátek 31. března 2023, svátek má Kvido
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Budoucí středoškoláci mají letos na přijímací zkoušky jediný pokus

  11:52
Ministerstvo školství posunulo termín přijímacích zkoušek na 8. června pro čtyřleté obory včetně nástavbového studia a na 9. června pro víceletá gymnázia. Náhradní termín pak na 23. června.

Příjímačky, škola kluk foto: Lidovky.cz

Nebýt koronaviru, měli by žáci v tuto chvíli přijímačky na střední školy měsíc za sebou. Výjimečná situace ale způsobila, že letos v květnu teprve začínají finišovat s přípravou. Ministerstvo školství posunulo termín přijímacích zkoušek na 8. června pro čtyřleté obory včetně nástavbového studia a na 9. června pro víceletá gymnázia. Náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) pak vypsalo na 23. června. Budoucí středoškoláci se zatím připravují sami doma, případně se počínaje pondělím 11. května vrátili do škol, kde absolvují intenzivní přípravu se svými učiteli.

„Ta nejistota okolo termínu přijímaček byla nepříjemná. Nemohl jsem si učení dobře časově rozplánovat, a když se přerušily i prezenční přípravné kurzy, kam jsem byl přihlášený, moje studijní morálka klesla na nulu. Teď vím, že mám asi měsíc času, tak se do toho budu muset znova ponořit. Ze školy nám teď sice napsali, že se můžeme zapojit do přípravy na přijímačky, dva dny v týdnu bude u nás ve třídě probíhat výuka češtiny a matematiky, ale všechna ta hygienická opatření se mi nechce podstupovat, tak se raději zkusím připravit doma sám,“ popisuje trable okolo přijímaček 15letý Matyáš z Prahy, který se hlásí na čtyřleté gymnázium.

Ti, které teď stejně jako Matyáše čeká měsíční „trénink“ na přijímačky, mohou využít testovacího prostředí Cermat, které nese název Přijímačky bez obav, a je k dispozici zdarma na webu Prijimacky. cermat.cz. „Ministerstvo připravilo podpůrné materiály, ve kterých se může žák v reálném prostředí seznámit s testovacím archem včetně možnosti časomíry. Žáci budou mít k dispozici také aplikaci, kde si mohou procvičovat testy z minulých let. Zhlédnout mohou i výuková videa,“ řekl ministr školství Robert Plaga na tiskové konferenci k novým termínům přijímacích zkoušek.

Stejný obsah

Výuka ve školách byla pro žáky devátých ročníků 11. května skutečně obnovena, a to především za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Školní docházka je ale až do konce června 2020 nepovinná, takže mají deváťáci na výběr, zda se budou připravovat sami doma, nebo s učiteli ve škole. Většina škol neučí podle běžného týdenního rozvrhu, ale soustřeďuje se na předměty stěžejní pro přijímačky, tedy český jazyk a matematiku. To vše za jasně daných podmínek.

Řada věcí se sice mění, ale obsah přijímacích zkoušek do maturitních oborů zůstává stejný. Z velké části o něm rozhoduje ministerstvo školství, potažmo Cermat. Ten vytváří a vyhodnocuje jednotné didaktické testy z češtiny a matematiky. V kompetenci školy jsou pak takzvané školní přijímací zkoušky z některých dalších předmětů, jako je biologie, chemie či angličtina.

Ministerstvo školství zaslalo na začátku května školám manuál s hygienickými standardy pro průběh výuky. Ve třídě mohou být žáci maximálně po 15 s tím, že v lavici sedí po jednom. Ihned po příchodu do třídy musejí všichni použít dezinfekci na ruce. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení použité. Ve třídě sice žáci ani učitelé roušku nosit nemusejí, pokud je mezi nimi zachován dvoumetrový rozestup, ale při pohybu na chodbách a ve společných prostorách ano.

Řada věcí se sice mění, ale obsah přijímacích zkoušek do maturitních oborů zůstává stejný. Z velké části o něm rozhoduje ministerstvo školství, potažmo Cermat. Ten vytváří a vyhodnocuje jednotné didaktické testy z češtiny a matematiky. V kompetenci školy jsou pak takzvané školní přijímací zkoušky z některých dalších předmětů, jako je biologie, chemie či angličtina. Co tedy žáky u přijímaček čeká?

Více času na testy

Letos – stejně jako loni – budou všichni uchazeči o středoškolské studium psát písemný test z češtiny a matematiky. To zůstává stejné. Co se ale mění, je čas, který na testy žáci mají. Ministr školství Plaga oznámil, že vzhledem k výjimečné situaci se jej ministerstvo rozhodlo prodloužit o deset a 15 minut. Na test z češtiny uchazeči budou mít 70 minut oproti dřívější hodině a na matematiku 85 minut oproti loňským 70 minutám. Varianty testů jsou různé: pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbového studia), pro šestiletá a pro osmiletá gymnázia.

Zatímco ještě loni měli žáci k dispozici dva termíny zkoušek a započetl se jim ten lepší výsledek, nyní se situace změnila. Ministerstvo školství vyhlásilo pouze jeden termín JPZ pro čtyřletá gymnázia a nástavby a jeden pro víceletá gymnázia. Žáci tím přijdou o možnost druhého pokusu, ale zamezení hromadného přesunu téměř sta tisíc uchazečů na další školu má teď přednost. Navíc se tím zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení. Děti se tedy dostaví k přijímačkám pouze na školu, kterou uvedly v přihlášce na prvním místě (škola jim zašle pozvánku).

Na test z češtiny uchazeči budou mít 70 minut oproti dřívější hodině a na matematiku 85 minut oproti loňským 70 minutám. Varianty testů jsou různé: pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbového studia), pro šestiletá a pro osmiletá gymnázia.

V případě, že podávaly přihlášku na gymnázium se sportovní přípravou, ji budou konat na tomto gymnáziu. Výsledek JPZ poté využijí obě školy, tedy i ta, na niž se žák hlásí, ale jednotnou zkoušku tam nevykoná. Ředitelé škol organizujících školní přijímací zkoušku v těchto dnech už na svých školních webech většinou zveřejnili dva termíny jejího konání (jeden pro uchazeče, kteří v přihlášce uvedli jejich školu na prvním místě, a jeden pro ty, kteří si ji zapsali jako druhou). Ministerstvo termíny školních přijímaček stanovilo vyhláškou na 3., 4., 5. a 6. června.

Náhradní termíny pro ty, kteří se z vážných důvodů nebudou moci dostavit v řádném termínu, jsou určeny na 19., 20., 21. a 22. června. Žáci zároveň obdrží pozvánku, kterou jim ředitelé nejpozději pět pracovních dní před termínem zkoušky zašlou. Pokud se na škole koná pouze JPZ, bez školní zkoušky, pozvánka by žákům měla odejít nejpozději deset pracovních dní před termínem JPZ.Některým ředitelům dělá nadcházející červen těžkou hlavu. Budou totiž muset zorganizovat maturitní i přijímací zkoušky, zvládnout pedagogické rady, a ještě vystavit vysvědčení.

Jiní věří, že příští měsíc lze přežít bez větších obtíží. „Přijímací zkoušky zvládneme stejně jako v předchozích letech bez větších obav,“ říká ředitel Střední zdravotnické školy v Olomouci Pavel Skula a dodává: „Naopak jako ulehčení pro organizaci přijímacích zkoušek se mi jeví jeden termín.“ Zatímco řada deváťáků vnímá tento jediný pokus namísto loňských dvou jako handicap, Skula to vidí jinak: „Jeden termín nepředstavuje pro uchazeče zásadní problém. Pokud žáci tvrdí, že je to pro ně problém, je to trochu výmluva – příprava alibi.“

Hranice úspěšnosti

Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50. Minimální hranice úspěšnosti však není centrálně stanovena. Ředitelé škol si kritéria pro přijetí a způsob hodnocení určují sami a zveřejňují je na webových stránkách školy. Celkové hodnocení tak může vyjma výsledku jednotného testu ovlivnit i prospěch uchazeče za předcházející období, zvládnutí již zmíněné školní zkoušky, ústní pohovor, úspěchy ve vědomostních žákovských soutěžích či olympiádách.

Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50. Minimální hranice úspěšnosti však není centrálně stanovena. Ředitelé škol si kritéria pro přijetí a způsob hodnocení určují sami a zveřejňují je na webových stránkách školy.

To vše ovšem za podmínky, že výsledek jednotného testu se na celkovém hodnocení uchazeče bude podílet minimálně 60 procenty. Body za testy Cermat jsou tedy o něco důležitější než za školní zkoušku. V případě sportovních gymnázií pak stačí jen 40procentní podíl, tam má test o něco nižší dopad na výsledek. Jakmile žáci vyplní jednotné testy, škola je ještě v den konání JPZ naskenuje a odešle Cermatu k vyhodnocení. Ten je opraví a výsledky do sedmi kalendářních dnů zpřístupní oběma školám, které uchazeč uvedl v přihlášce.

Škola má pak pouze jeden den, aby určila pořadí a zveřejnila seznam přijatých žáků na svých webových stránkách a v papírové podobě na přístupném místě ve škole. Písemné oznámení dostanou poštou pouze nepřijatí. Pro ty, kteří slaví úspěch, ovšem povinnosti nekončí. Musejí se rozhodnout, zda ke studiu na vybranou školu nastoupí, a dát jí to na vědomí. Že má uchazeč o studium na škole zájem, potvrdí tak, že řediteli školy pošle správně vyplněný zápisový lístek. Jde o povinný krok, který je nutné udělat do pěti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých (i v případě náhradních termínů).

Kdo lístek neodešle, vzdává se práva na přijetí. Neodevzdá ho tedy ten, kdo na danou školu nastoupit nechce, například proto, že se dostal i jinam. Zapsaný uchazeč své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy je přijat na jinou školu na základě takzvaného nového rozhodnutí, které letos nahradí institut odvolání. Zápisový lístek mu škola po předložení výsledku tohoto nového rozhodnutí vrátí, aby jej mohl odevzdat na vybrané škole.

Nový institut

Zatímco dříve měli žáci, kteří se umístili těsně pod limitem přijetí, šanci na zvrácení nepříznivého výsledku ještě písemným odvoláním, letos je to jinak. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí nebude možné z důvodu urychlení přijímacího procesu. Nově ho nahradí institut takzvaného nového rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí nebude možné z důvodu urychlení přijímacího procesu. Nově ho nahradí institut takzvaného nového rozhodnutí.

Díky němu bude moci ředitel aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa po úspěšných žácích, kteří si vybrali jinou školu. Musí však s tímto krokem vyčkat až po odevzdání zápisových lístků a nechat volná místa pro uchazeče konající zkoušku v náhradním termínu.

Nové rozhodnutí se řeší pouze na úrovni školy, tedy bez zásahu krajského úřadu. Ministerstvo školství a tělovýchovy také počítá s tím, že prováděcí vyhláška zaváže ředitele škol, aby na školním webu zveřejnili počet míst uvolněných po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, které budou obsazovat prostřednictvím vydání nových rozhodnutí.

Kalendář přijímaček 2020

  • Jednotná přijímací zkouška (JPZ) – řádný termín pro čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) byl stanoven na 8. června, pro šestileté obory a osmiletá gymnázia na 9. června.
  • Náhradní termín JPZ – je určen na 23. června.
  • Řádné termíny školních přijímacích zkoušek proběhnou 3., 4., 5. a 6. června. V náhradních termínech pak 19., 20., 21 a 22. června.

Mohlo by vás zajímat