29. prosince 2006 14:01 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Štěpánek konkurz na ředitele Národního nezruší

Národní divadlo. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Národní divadlo. | foto: Reprofoto

PRAHA Ministr kultury Martin Štěpánek nezruší výběrové řízení na ředitele Národního divadla. Proti konkurzu i dočasnému řediteli Janu Mrzenovi protestovala v petici Vánoční desdatero většina herců, orchestr a opera se postavily za ředitele.

Vánoční desatero je už několikátým protestem členů ND od doby, kdy Štěpánek odvolal ředitele ND Daniela Dvořáka. "Není v něm vůbec žádná výzva ani k dialogu, ani k nějakému rozhovoru, ani k hledání jakéhosi řešení společně s ministrem. Je to pouze ultimátum," řekl Štěpánek Českému rozhlasu.

Protesty v Národním divadle

Ministr kultury odvolal z místa ředitele Daniela Dvořáka v září 2006. Týden poté žádali členové činohry Štěpánka, aby jim sdělil konkrétní důvody svého kroku. Později šéfové všech tří souborů psali premiérovi, aby se vložil do situace, která v divadle nastala. Když dočasný ředitel Jan Mrzena v listopadu 2006 odvolal šéfa opery Jiřího Nekvasila, členové širšího umělecké vedení činohry opět kritizovali situaci v divadle. Vedle šéfů činohry a baletu text podepsali například někteří dramaturgové a
režiséři.

Požadavek zrušení konkurzu byl hlavním bodem otevřené dopisu ministrovi kultury, který zaslala ministrovi kultury většina herců činohry. Signatáři rovněž chtěli okamžité odvolání pověřeného ředitele Národního divadla Jana Mrzeny. Desatero podpořilo vedení činohry a baletu, proti němu se postavil orchestr a opera.

Uzávěrka konkurzu, jehož podmínky byly zveřejněny 1.prosince, je právě dnes. Výběrová komise, která 15.ledna doporučí ministrovi kultury jméno ředitele, zasedne poprvé 8. ledna.

"Rozhodující je razítko na obálce přihlášky. Předpokládáme, že budeme čekat ještě do čtvrtka příštího týdne, pokud vzhledem ke svátkům a vytíženosti pošty přijdou některé přihlášky i později, pravděpodobně je do konkurzu zařadíme," řekla mluvčí ministerstva Ludmila Kadrnková.

Kritici podmínek konkurzu považují termín na podání přihlášky za příliš krátký. Uchazeči podle nich nemohou během necelého měsíce dobře připravit projekt, problémem je také nutné vydání lustračního osvědčení, jehož vydání může trvat déle než 29 dní. Tp údajně nahrává vysokým státním úředníkům, kteří ho již mají.

Štěpánek námitky odmítá. Zastavení výběrového řízení by podle něj "negovalo" práci ministerstva i uchazečů. Výběrové řízení je podle něj průhledné, vychází z příslušných právních podkladů.

Text prohlášení herců Národního divadla:
"Vánoční desatero pro ministra kultury"

Události tohoto podzimu, které jste, pane ministře, vyvolal, a obavy o budoucnost Národního divadla nás vedou k tomuto otevřenému dopisu, jímž chceme oslovit nejen Vás, ale především naši diváckou obec a českou veřejnost.

Vyzýváme Vás, abyste přestal nekompetentně zasahovat do organismu Národního divadla.
Máte bezesporu právo, dané  Vaším úřadem, jmenovat a odvolávat ředitele ND. Nemáte ovšem právo činit tak bez rozmyslu a bez veřejného zdůvodnění. Své rozhodnutí jste nejprve opíral o blíže nezveřejněné závažné hospodářské delikty odvolaného ředitele, později jste tvrdil, že důvody zveřejnit nesmíte, a nakonec jste uvedl údajně špatné umělecké výsledky divadla.

Jste ale veřejná osoba a spravujete veřejné peníze, proto Vaše rozhodování musí být také veřejné a průhledné. Když se halíte do tajemných náznaků a svá rozhodnutí nepodložíte fakty, nedivte se, že Vám nevěříme.

Vypsal jste výběrové řízení na nového ředitele ND v termínu, který ukazuje Vaši nekompetentnost. Uchazečům o místo ředitele jste dal na přípravu měsíc.
Opravdu myslíte, že je možné se v tomto termínu seznámit důkladně se současným stavem divadla, připravit projekt, to jest příští  umělecký program divadla i ekonomickou rozvahu, domluvit se s potenciálními uměleckými šéfy všech tří souborů, potažmo s jejich budoucími spolupracovníky, a v tomto krátkém čase jednoho měsíce opustit své dosavadní působiště a v neposlední řadě si opatřit lustrační osvědčení? 

Národní divadlo není Ministerstvo kultury, které jste mohl obsadit z hodiny na hodinu, nýbrž složitý umělecký organismus. Jste herec, sám byste měl vědět, že divadlo se nemění ze dne na den. Konkurs, jak jste jej Vy připravil, nemá žádný smysl a přihlásí se do něj pouze osoba, usilující v první řadě o osobní kariéru. Seriózně uvažující osobnost se jej z výše zmíněných důvodů nejen účastnit nemůže, ale pravděpodobně ani nechce.

Dočasným řízením jste pověřil osobu, která se nemůže prokázat jediným odborným či uměleckým předpokladem k tomu, aby Národní divadlo řídila.
Nenabídla také souboru ani veřejnosti žádnou koncepci či představu, jak a proč se takového úkolu zhostit. Tato osoba postupně zasahuje do uměleckého chodu divadla různými zákazy stejně jako nekompetentní normalizační úředníci začátkem sedmdesátých let.

Zpočátku jste oba tvrdili, že dočasný ředitel má zabránit nedozírným škodám, které by vznikly, nebýt Vašeho náhlého rozhodnutí o odvolání regulérního ředitele. Dočasný ředitel neprovedl žádné takzvané záchranné zásahy, naopak se začal vměšovat do umělecké práce divadla a nyní už nepokrytě naznačuje, že on je tím příštím ředitelem Národního divadla. V debatě ovšem není schopen objasnit žádný svůj názor.

Toto vše ukazuje, že Vám nejde o umělecký program Národního divadla, nýbrž o nám blíže neznámé osobní zájmy a mocenské ambice.

Žádáme Vás proto, pane ministře, abyste:
- neprodleně odvolal dočasného ředitele ing. Mrzenu
a nahradil jej věrohodnou a kvalifikovanou osobností, která bude Národní divadlo řídit až do jmenování nového ředitele, aniž by se dopouštěla chaotických a nekompetentních zásahů do organismu divadla.

- zrušil Vámi vypsaný pseudokonkurs a vypsal skutečné výběrové řízení tak, aby se do něj mohli přihlásit řádně připravení uchazeči, aby jeho průběh byl kontrolovatelný veřejností, projekty uchazečů byly veřejnosti přístupné a aby byli známi členové komise a jejich argumenty, které je vedou k tomu, že doporučují toho či onoho kandidáta. Jako herec byste měl vědět, že poctivá příprava uměleckého i ekonomického programu řízení divadla si vyžaduje nejméně čtyř či pěti měsíců práce. Pokud chce někdo jen křeslo ředitele, může si tam samozřejmě sednout zítra.

- když to shrneme: žádáme, aby celé řízení změny vedení Národního divadla bylo průhledné a odehrálo se před zraky veřejnosti. Tajnosti, které doposud děláte Vy i Váš dočasný ředitel, v nás vzbuzují nejvyšší neklid.

- pokud tyto zcela samozřejmé požadavky neuvedete v život v nejbližší době, jsme připraveni v Národním divadle vyhlásit stávkovou pohotovost hereckého souboru, což si můžete správně vysvětlit jako nátlak. Žijeme ve svobodné zemi a za Vaše rozhodování o Národním divadle jsme odpovědni i my. Tento akt občanské neposlušnosti a z něj vyplývající další kroky budou trvat tak dlouho, dokud nás nepřesvědčíte, že Vaše záměry jsou tak seriózní, jak si Národní divadlo zaslouží.

- protože se většina z nás s Vámi už dlouho, jako s hercem, zná, věříme, že překousnete ostrý tón tohoto dopisu a uznáte naše návrhy za seriózní. Národní divadlo si zaslouží odpovědnější zacházení, než jakého se dopouštíte. Věříme, že Vy, stejně jako my, chcete najít do vedení Národního divadla osobnost, která má reputaci, umělecký program a  důvěru.   

klademe si otázku, zda je osud Národního divadla jen v rukou náhodně stanovených státních úředníků, či zda odpovědnost k němu není větší. Váš zastupující ředitel ing. Mrzena zrušil například chystaný projekt skladatele Kofroně Opera 1968. Jako by toto dějiny úředníků a umělců neznaly: Ať vážíme jak vážíme, dílo skladatele Kofroně a opera o roce 1968  má  pro nás větší význam než sto státních úředníků. Jste umělec, pane ministře, věříme, že závažnost této  poznámky dokážete ocenit.

Podepsaní členové uměleckého souboru Národního divadla:
Vlasta Chramostová, Ondřej Pavelka, David Prachař, Kateřina Holánová, Petr Motloch, Vladimír Javorský, Milan Stehlík, Alois Švehlík, Kateřina Burianová, Jan Bidlas, Honza Hájek, Oldřich Vlček, Antonie Talacková, Zuzana Němečková, Martina Válková, Kateřina Winterová, Magdaléna Borová, Jaromíra Mílová, Eva Salzmannová, Sabina Králová, Josef Vinklář, David Matásek, Jan Dolanský, Michal Slaný, Petra Špalková, Rudolf Starz, Jana Janěková ml., Iva Janžurová, Marika Skopalová, Karel Pospíšil, Jitka Smutná, Igor Bareš, Johanna Tesařová, Petr Pelzer, Miroslav Donutil, Ladislav Mrkvička, Alexej Pyško, Hana Igonda Ševčíková
Alexandr Rašilov.

lidovky, čtk

Najdete na Lidovky.cz