29. června 2017 1:50 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Dědictví je povinnost, zavazuje

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 0Diskuse
Zvonička v Poříčí | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Zvonička v Poříčí | foto: ARCHIV RADNICE

BORŠOV NAD VLTAVOU Spolupráce s farností v zemi pohanů, bezvěrců? Výborné téma v dnešní době. V naší obci se držíme zásady, že nemusíme věřit, ale je dobré vědět a znát, a proto s farností, církví spolupracujeme, snažíme se z kostela, prostoru víry dělat co nejvíce veřejný prostor, udržovat ve vědomí našich občanů, návštěvníků obce křesťanskou stopu.

Samozřejmostí je oprava památek se vším, co k tomu patří. Podporujeme každého, kdo o toto má zájem (Aktivní občan se stará o 18 křížků, božích muk v našem okolí – v loňském roce dostal Cenu obce s finanční odměnou 1261 x 10 Kč. Za tuto sumu koupil Panenku Marii, která již vysvěcená má místo v kapličce). A protože jsme turisticky exponovaným místem díky řece Vltavě a známé Fritschově stezce, památky v obci označujeme informačními deskami v češtině a angličtině.

Obec spolupomáhá organizovat a aktivně se zapojuje do Tříkrálové sbírky, do charitativního sběru ošacení.

Církev nám vychází vstříc v případě konání koncertů v kostele v době vánočních a velikonočních svátků, ale i jindy, pokud se objeví zajímavý interpret.

Již potřetí nám byl dán k dispozici prostor kostela při celonárodní akci Noc kostelů. Ve svatostánku prezentují v našem případě tuto památku a věci církve laici, a tak přijdou do kostela i lidé, kteří jsou vůči této duchovní problematice imunní a zatím vždy byli mile překvapeni.

Poslední větší akcí s církevní tématikou bylo u nás svěcení zcela nové a netradiční zvoničky v místní části Poříčí-pod Včelnou. Zvonička je z konstrukce starého železničního mostu a na vrcholu sedí velká keramická kočka. Zvoničky tak máme ve všech částech obce, a i v této nové zástavbě byla přijata velice pozitivně, nenásilně tak vzniklo „návesní prostranství“, kde se letos i poprvé stavěla májka.

Co změnit k lepšímu? Církev i obec se musí naladit na společnou vlnu, mít pochopení a být otevřený k postojům víry i nevíry, protože v dnešní době jde o mnohem a mnohem více.

Zvonička Poříčí-pod Včelnou

Poslední částí naší obce, kde nikdy nebyla zvonička, je Poříčí-pod Včelnou. V souvislosti s dokončováním multifunkčního parčíku v roce 2016 jsme se rozhodli postavit i zde malou zvoničku.

K výstavbě zvoničky nám posloužila stará mostní příhradová konstrukce z železničního mostu zprovozněného v Boršově v roce 1891 známého svými nýty (stejný výrobce nýtů dodal nýty na náš most, v roce 1912 na Titanic a v roce 1932 na most v Sydney). Železniční most nastartoval v obci moderní dobu, více než sto let spojoval obec s okolním světem a nyní alespoň malá část mostu poslouží prostřednictvím hlasu zvonu ke spojování lidí, spoluobčanů v okolí zvoničky.

Rameno zvoničky je natočeno v ose sever-jih, přičemž zvon směřuje na sever.

Na vrcholu zvoničky sedí keramická stylizovaná kočka jako symbol temných sil (takto je kočka zobrazována od 15.století), které by vždy boží hlas zvonu měl zahánět.

K boku sloupu zvoničky je přivařen kotvový kříž se srdcem, symbolizující Víru, Naději a Lásku. S takovými kříži se můžeme setkat především v přímořských oblastech Francie, v Provance. Tato symbolika nebyla zvolena náhodně, protože se domníváme, že právě víra, naděje a láska dnešnímu světu chybí.

Se stavbou zvoničky jsme v parčíku zafixovali i otvor pro stavění májky.

Jan Zeman, starosta Boršova nad Vltavou, PRO Boršov

Jan Zeman, starosta Boršova nad Vltavou, PRO Boršov

JAN ZEMAN, starosta Boršova nad Vltavou, PRO Boršov
  • 0Diskuse

Najdete na Lidovky.cz