7. července 2016 1:14 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Šest milionů pomůže osadě Buďánka

Osada Buďánka - objekt mlékárny | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Osada Buďánka - objekt mlékárny | foto: ARCHIV RADNICE

PRAHA 5 Na území naší městské části se nachází řada významných architektonických památek a významných staveb. Např. usedlost Bertramka, letohrádek Portheimka, vila Kinských, kostel sv. Václava, secesní činžovní domy na nábřeží či moderní vily na Barrandově a Smíchově z 20. a 30. let 20. století. Některé z památek jsou v soukromém vlastnictví, jiné, jako třeba vesnická památková zóna Buďánka, patří městské části.

Osada Buďánka dlouho chátrala. Městská část však pro letošní rok vyhradila ze svého rozpočtu šest milionů korun, které jdou na zabezpečení a zastřešení objektů a rekonstrukci objektu bývalé mlékárny. Všechno úspěšně běží, mám radost z kvalitně odváděné práce české firmy. Na rekonstrukci objektu mlékárny byla spolku Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka poskytnuta dotace z Česko - švýcarského fondu Partnerství MFČR. Finanční spoluúčast městské části činí 10 %. Díky spolupráci soukromého sektoru, občanské společnosti a samosprávy se tak v Buďánkách konečně blýská na lepší časy. Po opravě zde zmíněný spolek otevře infocentrum, které bude zároveň sloužit jako místo pro setkávání a kulturní aktivity.

Skvrnou na kráse naší městské části je ale například usedlost Cibulka. Začátkem 90. let se jejím vlastníkem stala akciová společnost, jejíž majitelem byl v průběhu let již několikrát pokutován pro nesplnění povinností spojených s držením kulturní památky. V loňském roce se kauza Cibulka se dostala do širšího povědomí veřejnosti po zásahu policie proti squatterům. Ti měli na základě písemné dohody s majitelem užívací právo k nemovitosti s tím, že budou zajišťovat její údržbu. Poté, co dohoda vypršela, se však squatteři s majitelem nedohodli na dalším užívání a výsledkem byl medializovaný policejní zásah. Záchrana usedlosti Cibulka je jednou z priorit, které v současnosti řeší komise pro kulturu a památky Rady městské části Praha 5. Na doporučení komise nechala Praha 5 po dohodě s majitelem vypracovat stavebně-technický posudek nemovitosti, který by měl být podkladem pro další řešení neutěšeného stavu Cibulky. Postupně se nám daří některé z nich dotlačit k opravám, takže se v nejbližším období dočkáme několika rekonstrukcí, které stav památek v naší městské části výrazně zlepší. Městská část Praha 5 má v celé kauze pouze úlohu mediátora, neboť orgány památkové péče jsou dle zákona Národní památkový ústav a hlavní město Praha.

Mezi další památky, jejichž stav sledujeme, patří např. usedlost Skalka, Turbová, lihovar Zlíchov či Barrandovské terasy. Všechny mají soukromé majitele, kteří s nimi mají záměry, k nimž se jako samospráva můžeme vyjadřovat.

Radek Klíma, bývalý starosta Prahy 5.

Radek Klíma, starosta Prahy 5, TOP 09