15. června 2017 1:10 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Jesenice je domovem příběhů

Jesenice není jen satelitní noclehárnou, nýbrž, skutečným domovem plným příběhů. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Jesenice není jen satelitní noclehárnou, nýbrž, skutečným domovem plným příběhů. | foto: FOTO ALENA ZÁPOTOCKÁ

JESENICE (Středočeský kraj)  První písemné zmínky o Jesenici nalézáme v listině Vyšehradské kapituly, kde se píše, že král Vratislav II. v „Jazenici“, dal pět popluží a čtyry hrnčíře Kapitule vyšehradské ku Probošství.

RADKA VLADYKOVÁ, starostka Jesenice, ANO

Podle archeologických průzkumů zejména z konce 80. let se předpokládá, že území dnešní Jesenice bylo trvale osídleno již od 12.století před naším letopočtem. Ukázalo se, že už od pozdní doby bronzové se rozkládalo v Jesenici důležité zemědělské a malovýrobní centrum knovízské kultury.

Je pravděpodobné, že mnoho nálezů ušlo pozornosti a země ještě skrývá tajemství nepochybně pohnutých dějin staletí jesenických generací.

Záznamy v dochovaných jesenických kronikách jsou o poznání mladší. Naše nejstarší dochovaná kronika Památní kniha Jesenice začíná zápisem z roku 1879, který přibližuje důvody jejího vzniku: „...Během časů se ve zdejší obci mnohé změny znamenité přihodily a v brzkém čase z paměti obecenstva vyšly. A aby tyto děje písemně zaznamenány a potomkům našim k veřejnému nahlédnutí na budoucí časy v obecní archivu v Jesenici uloženy zůstaly.“

Během staletí se vystřídalo mnoho kronikářů. Prvním byl František Skřivan, který byl zároveň starostou. Pak následovali řídící učitelé a učitelky, místní patrioti, student a také bývalá ředitelka školy Libuše Křížová.

V současné době, od léta roku 2015 kroniku vede Jana Vidímová, představitelka nových Jeseničáků, kteří se přistěhovali během překotného rozvoje obce. Jesenice se stala velmi rychle jejím domovem, a přestože je město mnohými nazýváno „hřmotící křižovatkou silnic, všech světových stran“, snaží se jeho atmosféru zachytit pro naše následovníky.

V letošním roce jsme pro občany vydali faksimile dvou historických kronik Jesenice a Osnice a poskytli je k nahlížení v městské knihovně a infocentru. Průběžně digitalizujeme veškeré kroniky, aby byly pro zájemce z řad místních badatelů uživatelsky přístupnější. Doposud byly psány ručně, ale vzhledem k bohatému společenskému dění v městě a náročnosti na pořízení záznamu jsme zvolili jako lepší variantu elektronický záznam s následným tiskem.

Ve spolupráci se Státním okresním archivem Praha-západ jsme rovněž uspořádali výstavu jesenických archiválií, kde byly k nahlédnutí školní kroniky se záznamy od roku 1882, matriky popisující genealogii 19 rodů usazených v Jesenici po více než 100 let. Jelikož čas vyhrazený pro výstavu nestačil, budeme v této tradici pokračovat i na podzim.

Rubrika Z jesenických kronik zakotvila také pevně v jesenickém kurýru. Snažíme se touto cestou občanům ukázat, že Jesenice není jen satelitní noclehárnou, nýbrž, skutečným domovem plným příběhů.

RADKA VLADYKOVÁ, starostka Jesenice, ANO

RADKA VLADYKOVÁ, starostka Jesenice, ANO

RADKA VLADYKOVÁ, starostka Jesenice, ANO

Najdete na Lidovky.cz