Středa 1. prosince 2021, svátek má Iva
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Usilujeme o parčík s amfiteátrem

Starostové píší

  1:30
VRÁTO (Jihočeský kraj) - Téma, veřejné zeleně jsem s radostí přivítal, a to z důvodu, že je to má srdeční záležitost. Ještě v době, kdy jsem v naší obci zastával funkci řadového zastupitele, jsem se aktivně zapojoval do její údržby a snažil se v obci vytypovat nové plochy a lokality, které by byly vhodné zrekultivovat a zelení oživit. Se svým zvolením do funkce starosty mohla tato má vášeň vypuknout naplno.

O zeleň už není v obci Vráto nouze foto: ARCHIV RADNICE

Za svůj prvořadý úkol jsem si vytyčil ozelenit plochy okolo páteřní komunikace, která naší obcí prochází. Mezi cestou a nově vybudovanými chodníky totiž vznikly plochy, které byly z finančních důvodů zaplněny pouze vrstvou kameniva, což působilo velice depresivně. Nechal jsme zpracovat projekt na osázení těchto ploch mixem listnatých keřů a jehličnatých dřevin a zažádal o dotaci na jejich výsadbu. Ta nám byla Jihočeským kraje poskytnuta, a mohu s radostí konstatovat, že hlavní tah naší obcí působí velice esteticky a tvoří přirozenou prachovou bariéru mezi chodci a projíždějícími automobily. 

Samozřejmě, že touto akcí rekultivace a veškeré jiné práce se zelení neskončily. Následovaly další úpravy lokalit, a to hlavně kolem historických, ale i nově budovaných místních komunikací. Nové výsadby různých druhů keřů a dřevin pomalu začaly měnit ráz obce a zároveň přispívaly ke zkvalitnění ovzduší v přilehlé zástavbě.

Ačkoliv se této problematice nevěnuje žádný konkrétní legislativní dokument, je povinností obce se o veřejnou zeleň starat a udržovat ji ve stavu neohrožující lidské zdraví. Obec do této činnosti vynakládá nemalé prostředky, kdy jedním z důvodů investic je fakt, že životní prostředí, a tedy i udržovaná zeleň v obci mají velký vliv na zkvalitnění života, pohodu, psychiku a spokojenost všech spoluobčanů, což je naším hlavním cílem. Finanční náklady na jakoukoli údržbu se však rok od roku zvyšují, a to jak na údržbu nových výsadeb v intravilánu obce, tak i správu a údržbu zeleně v extravilánu obce. Právě údržba zeleně v extravilánu obce byla v posledních několika desetiletích takříkajíc odsunuta na druhou kolej, takže opětovné navrácení rázu biotopům okolo polních cest, potoků a luk bude ještě nějaký čas trvat.

Bohužel, ne všechno se však daří tak, jak bychom si přáli. Travnaté plochy a zeleň na pozemcích, které jsou v majetku státu a jejich správci, jsou Státní pozemkový úřad anebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jsou často ve velmi zanedbaném stavu. Snaha obce o jejich převod, a tím způsobem i získání možnosti jejich zvelebení a vylepšení, většinou vždy narazila na různé legislativní bariéry.

Uvedu zde jeden příklad z mnoha. V minulém roce byla zastupitelstvem obce přijata změna č.1 ÚP Vráto, která se připravovala několik let. Do této změny byly zahrnuty i pozemky, na kterých máme v úmyslu vybudovat obecní parčík s amfiteátrem, a které v současnosti spravuje Státní pozemkový úřad. V souběhu se změnou však v září 2016 vstoupila v platnost novela zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, a to konkrétně paragraf 7, který se týká bezúplatných převodů zemědělských pozemků. Novela spočívá v tom, že pozemek – zeleň krajinná, musí být nově v zastavěném území anebo v zastavitelné ploše. Tuto podmínku jsme bohužel nesplnili, a naše žádost, obsahující celkem 51 listů textu, byla zamítnuta. V letošním roce, jsme z důvodu připravované výstavby dálnice D3 - 0310/I Úsilné – Hodějovice přijali změnu č. 2 ÚP Vráto, ve které jsou již tyto pozemky nově zahrnuty do požadovaných ploch. O získání pozemků se tedy znovu pokusíme požádat. V případě, že naše žádost bude vyřízena kladně, vybudování plánovaného parčíku bude zahájeno. A to by byla krásná třešnička na dortu, kterou by se oživila a ozelenila další část naší obce.

MARTIN MUCHKA, starosta obce Vráto, bez politické příslušnosti

MARTIN MUCHKA, starosta obce Vráto, bez politické příslušnosti

Autor:

ANALÝZA: Případ Kenosha. Média si napsala vlastní verzi

Premium Půlka Ameriky si udělala z Kylea Rittenhouse, jenž zastřelil dva lidi, vzorovou karikaturu bílého rasisty s puškou, a...

Pět nejčastějších chyb, které Češi dělají v penzijním spoření

Premium Ve starém „penzijku“ si na důchod spoří více než tři miliony Čechů a v nových fondech už přes 1,3 milionu lidí. Stát...

Strach se do lidí pouští jako jed. Horší než covid je hysterie, říká herec Dušek

Premium Je hercem, režisérem, scenáristou, moderátorem. Renesančního ducha zřejmě Jaroslav Dušek zdědil po svém rodu s modrou...