Čtvrtek 23. května 2024, svátek má Vladimír
  • Premium

    Získejte všechny články mimořádně
    jen za 49 Kč/3 měsíce

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Usilujeme o parčík s amfiteátrem

Starostové píší

  1:30
VRÁTO (Jihočeský kraj) - Téma, veřejné zeleně jsem s radostí přivítal, a to z důvodu, že je to má srdeční záležitost. Ještě v době, kdy jsem v naší obci zastával funkci řadového zastupitele, jsem se aktivně zapojoval do její údržby a snažil se v obci vytypovat nové plochy a lokality, které by byly vhodné zrekultivovat a zelení oživit. Se svým zvolením do funkce starosty mohla tato má vášeň vypuknout naplno.

O zeleň už není v obci Vráto nouze foto: ARCHIV RADNICE

Za svůj prvořadý úkol jsem si vytyčil ozelenit plochy okolo páteřní komunikace, která naší obcí prochází. Mezi cestou a nově vybudovanými chodníky totiž vznikly plochy, které byly z finančních důvodů zaplněny pouze vrstvou kameniva, což působilo velice depresivně. Nechal jsme zpracovat projekt na osázení těchto ploch mixem listnatých keřů a jehličnatých dřevin a zažádal o dotaci na jejich výsadbu. Ta nám byla Jihočeským kraje poskytnuta, a mohu s radostí konstatovat, že hlavní tah naší obcí působí velice esteticky a tvoří přirozenou prachovou bariéru mezi chodci a projíždějícími automobily. 

Samozřejmě, že touto akcí rekultivace a veškeré jiné práce se zelení neskončily. Následovaly další úpravy lokalit, a to hlavně kolem historických, ale i nově budovaných místních komunikací. Nové výsadby různých druhů keřů a dřevin pomalu začaly měnit ráz obce a zároveň přispívaly ke zkvalitnění ovzduší v přilehlé zástavbě.

Ačkoliv se této problematice nevěnuje žádný konkrétní legislativní dokument, je povinností obce se o veřejnou zeleň starat a udržovat ji ve stavu neohrožující lidské zdraví. Obec do této činnosti vynakládá nemalé prostředky, kdy jedním z důvodů investic je fakt, že životní prostředí, a tedy i udržovaná zeleň v obci mají velký vliv na zkvalitnění života, pohodu, psychiku a spokojenost všech spoluobčanů, což je naším hlavním cílem. Finanční náklady na jakoukoli údržbu se však rok od roku zvyšují, a to jak na údržbu nových výsadeb v intravilánu obce, tak i správu a údržbu zeleně v extravilánu obce. Právě údržba zeleně v extravilánu obce byla v posledních několika desetiletích takříkajíc odsunuta na druhou kolej, takže opětovné navrácení rázu biotopům okolo polních cest, potoků a luk bude ještě nějaký čas trvat.

Bohužel, ne všechno se však daří tak, jak bychom si přáli. Travnaté plochy a zeleň na pozemcích, které jsou v majetku státu a jejich správci, jsou Státní pozemkový úřad anebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jsou často ve velmi zanedbaném stavu. Snaha obce o jejich převod, a tím způsobem i získání možnosti jejich zvelebení a vylepšení, většinou vždy narazila na různé legislativní bariéry.

Uvedu zde jeden příklad z mnoha. V minulém roce byla zastupitelstvem obce přijata změna č.1 ÚP Vráto, která se připravovala několik let. Do této změny byly zahrnuty i pozemky, na kterých máme v úmyslu vybudovat obecní parčík s amfiteátrem, a které v současnosti spravuje Státní pozemkový úřad. V souběhu se změnou však v září 2016 vstoupila v platnost novela zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, a to konkrétně paragraf 7, který se týká bezúplatných převodů zemědělských pozemků. Novela spočívá v tom, že pozemek – zeleň krajinná, musí být nově v zastavěném území anebo v zastavitelné ploše. Tuto podmínku jsme bohužel nesplnili, a naše žádost, obsahující celkem 51 listů textu, byla zamítnuta. V letošním roce, jsme z důvodu připravované výstavby dálnice D3 - 0310/I Úsilné – Hodějovice přijali změnu č. 2 ÚP Vráto, ve které jsou již tyto pozemky nově zahrnuty do požadovaných ploch. O získání pozemků se tedy znovu pokusíme požádat. V případě, že naše žádost bude vyřízena kladně, vybudování plánovaného parčíku bude zahájeno. A to by byla krásná třešnička na dortu, kterou by se oživila a ozelenila další část naší obce.

MARTIN MUCHKA, starosta obce Vráto, bez politické příslušnosti

Autor:

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!