Pátek 19. dubna 2024, svátek má Rostislav
130 let

Lidovky.cz

Zavřené galerie. Jak zpřístupní malé výstavní prostory umění lidem?

Design

  6:38
Kulturní instituce se snaží zůstat v kontaktu s návštěvníky během omezení provozu kvůli epidemii covid-19. Zejména větší státní instituce už zveřejnily virtuální prohlídky a muzea zpřístupnily digitální archivy sbírek. To není nic nového, digitalizace především starého umění probíhá už několik let, nicméně patrně až v posledních dnech se těší opravdovému zájmu publika. Velké instituce a muzea nejsou v takovém ohrožení jako menší galerie a kulturní subjekty, které prezentují současné umění a místní umělce.

Zavřené galerie (na snímku galerie Kvalitář) foto: Lenka Balounová

Jak s nastalou krizí vyrovnávají menší a privátní galerie? Uzavření galerií na několik měsíců bude mít přímé důsledky nejen na jejich fungování, ale i na umělce, kteří nebudou moci realizovat výstavy, dostávat honoráře a zbrzdí se samozřejmě i celý trh s uměním. Mohou se i menší galerie pokusit navázat vztah s diváky skrze online prostředí, jako se to děje u divadel, nebo v hudebním průmyslu? Zeptali jsme se zástupců několika pražských galerií na to, co dělají během krize v kultuře a jak se s ní plánují vyrovnat? 

Kvalitář má v českém prostředí specifické místo, je uměleckou a designérskou platformou, která funguje na pozadí stejnojmenného architektonického studia.

„Multifunkčnost a flexibilita Kvalitáře se ukazuje jako výhoda, především v přetrvávající krizi způsobené virem korona. Oproti klasickým galeriím máme více služeb přesunutých na náš web. Pro naše klienty, často architekty, jsme založili již před lety sekci Depozitář online, která ilustruje depozit děl nacházejících se aktuálně v galerii. Online teď najdete nejnovější díla námi zastoupených umělců, prohlížet si je můžete od vás z domova a naši architekti vám rádi připraví vizualizaci díla ve vašem prostoru. Víme, že tento stav není ideální a že osobní kontakt s uměleckým dílem nic nenahradí, ale snažíme se udržet sebe i umělce v denním režimu, zdravém tempu a nerezignovat na kreativitu.Krom toho chceme podpořit umělce i skrze kampaň #kvalitardigital, kde umělci sdílí průběh tvorby děl přímo z ateliéru. Současná situace se projeví neblaze především na kulturní sféře a pro mladé umělce může být stop stav výstav a trhu s uměním naprosto likvidační, a to nemůžeme dopustit,” popisuje fungování galerie architekt a jeden z majitelů Marek Habr.

Galerie NoD se zaměřuje na systematickou prezentaci nejnovějších a experimentálních trendů v současném výtvarném umění. 

„Samozřejmě i nás překvapila především rychlost celosvětové změny, která s příchodem pandemie covid-19 v celé šíři průmyslu a výroby nastala. Stagnace tradičně chápané umělecké prezentace má na oblast živých umění a řadu kreativních profesí negativní vliv. Situaci však chápeme i jako příležitost revidovat a zhodnotit naši dosavadní činnost a otestovat vlastní schopnost adaptace na nově nastavená ‚pravidla hry‘,“  popisuje fungování v době omezení provozu popisuje kurátor Pavel Kubesa.

Podstatná část produkce Galerie NoD (divadlo, galerie, live music) se přesouvá do prostředí online platforem a sociálních sítí, ve kterých hledáme nové nástroje umělecké prezentace. V galerijní dramaturgii byla prvním logickým krokem realizace 3D Virtual Tour probíhající výstavy, která nabízí divákům řadu multimediálních interakcí. Souběžně oživujeme online video kanály, na kterých prezentujeme audiovizuální díla vystavujících umělců, interview s umělci či záznamy veřejných diskuzí.

„Zajímá nás ale i stimulace reálné umělecké tvorby v časech krize. Připravujeme proto výstavní projekt, který současné celospolečenské pandemické nastavení tematizuje. Stane se v jistém smyslu archivem a mapou české ‚koronavirové‘ umělecké scény. Základním rámcem projektu je základní omezení: výstava bude probíhat v zavřené galerii (po celou dobu karantény a trvání uzavření uměleckých institucí). Současně bude vycházet z principu jistého kolektivního, řetězového kurátorování, ‚infikování‘. Projekt bude spuštěn 6. dubna a kontinuálně prezentován v online prostředí,“ dodává Kubesa. 

Umění pomáhá

Multifunkční prostor Holešovická Šachta spustil na svém webu pod kuratelou Jána Gajduška online video galerii, kde prezentují díla současných českých video umělců. „Vzhledem k současné situaci, kdy kulturní provozy stojí a výstavní projekty drtivé většiny kulturních institucí jsou zrušeny či odloženy na neurčito, rozhodli jsme na situaci zareagovat a připravit online platformu pro prezentaci audiovizuálních projektů. Naším záměrem je dát možnost umělcům prezentovat svá díla v online prostoru, a zároveň využít výhody rozšířeného publika, kterou právě online prezentace poskytuje. Projekt zároveň není jednorázovým suplováním offline provozu galerie, ale má ambici stát se jejím rovnocenným ekvivalentem v online prostředí,” vysvětluje kurátor Ján Gajdušek.

Kromě programu vycházejícího od jednotlivých galerií se v uměleckém prostředí zrodilo i sdružení pod hlavičkou #uměnípomáhá „Iniciativu jsme se rozhodli založit ve chvíli, kdy došlo k hluboké materiálové krizi, a jelikož maminka jednoho z nás pobývá v zařízení pro seniorky a seniory, byli jsme informováni o nepřipravenosti těchto zařízení ze strany státu tuto krizi ustát. Protože jsme sami aktivní součástí umělecké scény, tak jsme se rozhodli přirozeně oslovit i její další členy, sjednotit se a společně pomoci v řešení této situace,“ říká za zakladatelé iniciativy ředitel galerie Lítost Miloslav Vorlíček. 

Autor:
Témata: krize, výstava, architekt