Sobota 2. března 2024, svátek má Anežka
130 let

Lidovky.cz

Máte doma březí kočku či fenku? Tady je několik rad, jak jí pomoci s porodem

Magazín

  6:48
Březost začíná oplodněním, jehož přesný termín lze stěží stanovit. Svolnost feny k páření trvá totiž několik dní, životaschopnost spermií trvá až 6 dní a vajíčka jsou po ovulaci schopna oplození 2-3 dny. Průměrná doba březosti u fen je 57-72 dní od prvního nakrytí (v průměru 65 dní).

Kočka s koťátkem foto: Shutterstock

Přitom porody v termínu 58. až 60.den březosti označujeme za předčasné a porody v termínu 66. až 70. den za přenášení. Zralost plodů je určována jejich schopností přežít ve vnějším prostředí – dýchat atmosférický kyslík, přijímat potravu, vyměšovat apod. Tato schopnost je podmíněna zralostí plicního epitelu, kterou plod dosáhne v 58. dni březosti. U koček trvá březost 63-65 dní.

Mezi příznaky březosti patří opatrnost, žravost, zvětšení dutiny břišní, zvětšení mléčné žlázy a vulvy, případně tvorba mléčného sekretu v mléčných žlázách.

Ke stanovení březosti se u psů a koček využívá ultrazvukové vyšetření. Gestační váček lze detekovat kolem 21. dne a embryo se srdeční frekvencí od 23.-25. dne. Jelikož určení životaschopné březosti se odvíjí od pozitivního nálezu embrya, běžně doporučujeme provést ultrazvukové vyšetření kolem 4. týdne po posledním krytí. V případě, že 4 týdny po posledním krytí nelze najít zárodky, doporučujeme sono opakovat o týden později, abychom březost mohli definitivně vyloučit. Plody se u psů po 30. dni březosti vyvíjí velice rychle, po tomto termínu lze rozpoznat i jednotlivé orgány. Pohyb plodů lze zaznamenat od 34.-36. dne.

U koček datum oplodnění počítáme od termínu nakrytí, což činí určení termínu předpokládaného porodu jednodušším. Diagnóza březosti je u koček možná o něco dříve než u fen.

Od cca 40. dne březosti lze na základě RTG vyšetření dutiny břišní spolehlivě stanovit počet štěňat/koťat dle počtu kalcifikovaných koster a hlaviček plodů.

Porod štěňat a koťat

Z anatomického hlediska je děloha feny a kočky složena ze dvou děložních rohů spojujících se do děložního těla, které pokračuje krčkem dělohy a pochvou. Každé štěně/kotě se vyvíjí v samostatném plodovém obalu se samostatnou placentou. Určit přesný termín porodu u fen je velmi složité a odvíjí se od termínu oplození, jak již bylo zmíněno v textu výše.

Blížící se porod doprovází pokles tělesné teploty na 36,7°C kdykoliv mezi 8–24 hodinami před porodem a pokles hladiny progesteronu na hodnotu pod 2ng/ml 24-48 hodin před porodem.

Průběh porodu

První fáze
Celková délka přípravné fáze je 6 až 12 hodin. U poprvé rodících nebo nadměrně nervózních fen se může prodloužit až na 24 hodin. V této fázi je potřeba vytvořit podmínky pro porod. Většina porodů však probíhá v nočních hodinách. Typickým příznakem v této fázi je pokles tělesné teploty o 1 až 1,5°C. Pokles teploty přetrvává několik hodin, potom teplota opět stoupne na normální hodnotu.

Před nastávajícím porodem začíná být fena neklidná, ohlíží se, může se chvět, má bolesti, zrychleně dýchá, častěji močí, olizuje si vulvu, vyhledává přítomnost majitele, či naopak klidná místa, dělá si hnízdo, skrývá se a nepřijímá potravu.

Kočky zrychleně dýchají, jsou neklidné, naříkají, leží ve „hnízdě“ a nepřijímají potravu.

V první fázi dochází i k prvním subklinickým kontrakcím dělohy, někdy lze pozorovat i první lehčí stahy břišního lisu. Vulva je již oteklá, objevuje se špinění. Z krčku dělohy se uvolňuje hlenová zátka, což pozorujeme jako výtok většího množství hlenu.

Druhá fáze porodu je charakterizovaná aktivním vypuzováním plodů. Dochází k zvýšenému vylučováním oxytocinu, což má za následek silnější kontrakce. Přítomné jsou reflexní kontrakce břicha. Tělesná teplota se vrací do normálu. První plod se přibližuje do pánevního kanálu. U fen lze první plod pozorovat do 4 hodin, u koček do 1 hodiny.

Každý plod je vypuzován v samostatných porodních cyklech. Další plody lze vidět v intervalech 15 minut až tří hodin. Zpravidla však dochází k vypuzení plodu do 15 minut při aktivních silných kontrakcích.

Vlastní porod plodů obvykle proběhne v průběhu 2-12 hodin, do 24 hodin u početných vrhů štěňat a do 42 hodin u některých koček. U mnohočetných vrhů se totiž ke konci porodu intervaly mezi jednotlivými plody prodlužují.

Pokud je však fena/kočka u delších intervalů klidná a intenzivně netlačí nebo neodešla plodová voda, nemělo by hrozit nebezpečí.

Při vypuzování dochází k intenzívním peristaltickým stahům na děloze. Plodové obaly jsou tlačeny na vnitřní branku děložního krčku. Zvýšený tlak tekutiny v prvním plodovém vaku zpravidla vyvolá jeho prasknutí a výtok plodové vody. To je pro chovatele informací, že plod vstupuje do děložního krčku. Po odchodu plodové vody by měl být plod vypuzen nejpozději do jedné hodiny. Je důležité, aby nedošlo k nedostatku kyslíku (hypoxii). Plod musí projít nejkritičtějším místem děložního krčku co nejrychleji. Zvláště důležité je rychlé vybavení štěňat při zadní poloze (zadními nožkami napřed), kdy může dojít ke kompresi pupeční šňůry o pánevní dno a plod se začne dusit tím, že nemá zajištěn přísun okysličené krve přes pupečník. Ve snaze nadechnout se, vdechne plodovou vodu a zahltí se.

Plody vycházejí v poloze přední (hlavičkou) nebo zadní (nožkami) v poměru 60:40. Po vypuzení mláděte fena/kočka překousne pupeční šňůru a olizuje plod. Tak z něj odstraňuje plodové obaly a stimuluje dýchání.

Třetí fáze, vypuzení lůžka (placenty)
Těsně po porodu plodu (nebo současně s ním) dochází k vypuzení lůžka. Pokud však dojde při porodu k přetržení pupeční šňůry, lůžko zpravidla zůstává v děloze a teprve s dalšími stahy se oddělí a je vypuzeno ven. Běžně je lůžko vypuzeno do 5 až 15 minut po porodu plodu. Někdy dojde k vypuzení dvou plodů a až pak následuje placenta. Odchod poslední placenty je ukončen do 2–3 hodin po porodu posledního mláděte. Placenty matka většinou požírá. Mezním limitem pro vypuzení lůžka po porodu posledního plodu je 6 až 12 hodin. Po této době již dochází k velmi rychlému rozkladu lůžka a zadržených lochií (očistky) a vzniká reálné nebezpečí bakteriální infekce dělohy, která může matku ohrozit i na životě.

Poporodní období

Poporodní výtok obvykle trvá 2 až 3 týdny (ojediněle až 6 týdnů). Normální očistky (poporodní výtok, lochie) jsou zelené až červenohnědé a nemají nepříjemný zápach. Výtok spojený se zánětem dělohy je hnisavý a nepříjemně zapáchá. Kompletní involuce (zavinutí) dělohy je ukončena do 3. měsíce po porodu.

Co dělat při porodu?

Doporučujeme se před očekávaným porodem domluvit s vaším veterinárním lékařem, aby byl v průběhu porodu na telefonu a mohli jste s ním konzultovat jeho průběh. Při fyziologickém (nekomplikovaném) porodu není třeba asistence. Je však lepší průběh celého porodu sledovat a v případě potřeby zasáhnout. Fenu v průběhu porodu uklidňujte, mluvte na ni klidným hlasem, eliminujte rušivé podněty. Buďte k ní citliví a do průběhu porodu zasahujte jen tak, jak je jí to příjemné. To samé platí o manipulaci se štěňátky.

Kočky většinou rodí samostatně a asistenci nevyžadují.

Štěňata (ilustrační foto)

Vždy dovolte feně/kočce resuscitovat plody. Následující kroky by měla udělat matka:

• Olízat plodové obaly z tlamy a nosu štěněte/kotěte.

• Překousnout pupeční šňůru a sežrat placentu.

• Olizování a masírování novorozenců plody stimuluje. Povzbuďte matku k péči o novorozence a přikládejte je blíže k jejímu tělu, aby si udržovaly tělesnou teplotu.

Novorozencům byste měli pomoci v případě, že fena/kočka o ně nejeví zájem do 30-60 sekund po porodu. Péče o novorozence u matky přirozeně uvolňuje oxytocin a zesiluje kontrakce pro vypuzení dalších plodů.

Vlastní porod, asistence u přirozeného porodu

Pokud matka nepečuje o plod, tak jak bylo zmíněno výše, doporučujeme u porodu asistovat:

• Plodové obaly odstraňte z novorozence pomocí teplého hadříku. Jako první ošetřete tlamu a nos.

• K odsátí hlenu z nozder a tlamy novorozence použijte stříkačku.

• Podvažte pupeční šňůru asi 1 cm od bříška novorozence, ustřihněte 1 cm od podvazu směrem k placentě a zdesinfikujte chlorhexidinem nebo betadinovým roztokem.

• Když je novorozenec vysušen a dýchá pravidelně, můžeme jej přiložit k matce. Zdravý novorozenec aktivně hledá cecíky a prakticky okamžitě začne sát.

• Pokud matka odmítá novorozence, nenechávejte ji s nimi bez dozoru. Obvykle se matka zklidní v průběhu 48-72 hodin.

• Matku byste měli přinést k veterinárnímu lékaři ihned, pokud pozorujete jakýkoliv problém s porodem.

Štěňata (ilustrační foto)

Kontrola štěněte/kotěte

Zkontrolujte zjevné genetické vady, jako je rozštěp patra uvnitř tlamičky, rozštěp páteře nebo jiné anatomické vady např. deformity na končetinách. Štěně/kotě zvažte, zapište si váhu a rozlišující znaky, pohlaví a čas porodu. Štěně můžete označit barevnou stužkou. Štěňátka zapisujte v pořadí, v jakém se narodila. Poté štěně/kotě přiložte matce k čistým strukům. Zdravé plody se správně vyvinutými reflexy se velmi rychle přisají.

Porod placenty

Fenu nechte odpočinout a očekávejte porod lůžka, pokud nebylo vypuzeno při porodu štěněte. Kontrolujte, zda souhlasí počet štěňat a počet lůžek. Po zadržení lůžka více jak 12 hodin dochází k jeho velmi rychlému rozkladu a k nebezpečí bakteriální infekce dělohy, která může fenku ohrozit i na životě. Porozená lůžka odstraňujte. Některé feny je požírají, při větším množství lůžek však může u feny dojít ke zvracení.

Po porodu

Po ukončení porodu nechte matku odpočinout. Je vhodné do 24 hod po porodu nechat matku zkontrolovat veterinárním lékařem, zda jsou porozena opravdu všechna štěňata/koťata.

Kdy vyhledat odbornou pomoc, dystokia - ztížený porod

• Při porodu jste zaznamenali zelený nebo hnědočervený výtok a první plod do jedné hodiny nevyšel.

• Slabé porodní kontrakce trvající déle než tři hodiny.

• Silné, vyčerpávající kontrakce bez vypuzení plodu do třiceti minut.

• Uplynulo více než tři hodiny od porodu posledního štěněte/kotěte a další plody zůstávají v břiše.

• Fena/kočka je v druhém stádiu porodu (viz text výše) po dobu delší než dvanáct hodin.

Kočka s koťátkem
Autor:

Potkejte se s námi o víkendu v Brně! Rozdáme přes 1000 produktů k testování
Potkejte se s námi o víkendu v Brně! Rozdáme přes 1000 produktů k testování

Na brněnském výstavišti proběhne od čtvrtka 29. února do soboty 2. března veletrh ProDítě. Najdete tam přehlídku kočárků, autosedaček a dalšího...