Pondělí 15. dubna 2024, svátek má Anastázie
130 let

Lidovky.cz

Jak mají přistupovat k muslimům a židům? Lékaři se učí

Magazín

  6:00aktualizováno  10:00
ŘÍM - Může muslimku v jejím domově navštívit pouze lékařka? Co může jíst hebrejský pacient? Jaký postup použít u nemocného v konečné fázi života, jde-li o muslima nebo o žida? Jaká je v židovské víře definice smrti? Kdy je možno léčbu zastavit? Aby lékaři a zdravotní sestry mohli odpovědět na tyto a mnohé další otázky, zrodily se v Itálii kurzy a semináře, které mají pomoci při orientaci v těchto věcech, napsal italský deník Corriere della Sera.

Muslimka s hidžhábem - ilustrační foto: Shutterstock

„Tyto iniciativy dostaly název ‚Společně‘, protože jsou do nich zapojeni všichni, kdo pracují ve zdravotnictví, a zástupci různých náboženských vyznání,“ vysvětluje lékař Giorgio Mortara, předseda Hebrejské lékařské asociace, která patří k iniciátorům těchto aktivit. „Chceme jít dále za pouhou léčbu pacienta, chceme ji zlidštit a pomoci zdravotníkům poznat víru a duchovní potřeby těch, které léčí, se zvláštním zřetelem ke třem hlavním monoteistickým náboženstvím: islámu, křesťanství a judaismu,“ uvádí.

Jak zdůraznili organizátoři setkání, způsob, jímž mezi sebou komunikují nemocný a ten, kdo ho léčí, je určován rovněž přesvědčením a hodnotami, které mohou přispět k lepším výsledkům při různých zákrocích. K tomu je zapotřebí, aby především zdravotníci poznali pacienta. Proto se v těchto kurzech hovoří o postojích, které různá náboženství zaujímají vůči zdraví, nemoci, životu a smrti, a tyto postoje se porovnávají.

„Změny odehrávající se v naší společnosti, která je stále více multikulturní a multietnická, vyžadují nové odpovědi,“ konstatuje Giorgio Mortara. „Musíme pomáhat těm, kdo pracují ve zdravotnictví, aby si věděli rady tváří v tvář nejrůznějším dilematům, s nimiž se denně setkávají, když musejí dávat odpovědi na materiální a duchovní potřeby pacientů,“ dodává.

Důležitá je podpora

„Povinnost léčit se je stěžejním bodem i v islámské tradici, která vyzývá věřící, aby si chránili své zdraví, které je darem, a proto je třeba se k němu chovat zodpovědně,“ připomíná Chiara Ferrerová, předsedkyně Akademie interreligiózních studií v Miláně. „Totéž lze říci o křesťanství a judaismu. Ale jakkoli se tato náboženství v něčem shodují, jsou mezi nimi i rozdíly: jde například o různý způsob stravování, dodržování různých dní a denní doby pro modlitby, které vyžadují místnosti pro tyto účely vhodné či alespoň neutrální. Jde však i o mnohem složitější otázky, které se týkají hodnoty biologického testamentu, konce života, postoje k transplantaci a požadavků na zvláštní přístup k léčbě osob jiného pohlaví,“ zdůrazňuje Chiara Ferrerová.

Jestliže je člověk nemocný, je mnohem zranitelnější, a proto obzvláště potřebuje podporu a pomoc, zdůrazňují autoři iniciativy. Pro takové pacienty je nesmírně důležité, aby se cítili být respektovaní jako osoba se zvláštními etickými a náboženskými hodnotami. Vzniká tak empatický vztah mezi pacientem a lékařem, který je podstatný pro lepší výsledky léčby.

Autor: