Středa 17. dubna 2024, svátek má Rudolf
130 let

Lidovky.cz

Na stromy se vracet nemusíme. Buďte ostražití vůči toxickým látkám, radí lékař

Zdraví

  5:39
Měli bychom snížit množství potenciálně toxických látek kolem sebe a být ostražití vůči těm, které denně používáme, říká Ondřej Mikeš z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí na Masarykově univerzitě v Brně.

Pesticidový postřík proti škůdcům foto: Shutterstock

LN Můžu nějak zjistit, že jsem vystaven působení endokrinních disruptorů, tedy látkám, které narušují náš hormonální systém?Zjednodušeně: tyto látky můžeme najít v pesticidech, průmyslové chemii či změkčovadlech plastů a v kosmetice. Pokud tedy žijeme v moderním světě, jíme běžné potraviny, používáme plastové výrobky a kosmetiku, do styku s nimi přicházíme denně. Můžete si nechat udělat rozbor krve nebo moči a zjistit, kolik a jakých látek se nachází ve vašem organismu. Naše centrum například bude ve velké epidemiologické studii sledovat tyto látky společně s dalšími faktory potenciálně ovlivňujícími život lidí v Brně a okolí.

Chemie, urychlování. Dokument o vinohradské porodnici budí vášně, spor míří k ministrovi

LN Mohl by člověk nějak přizpůsobit svůj jídelníček a chování, aby například pesticidům nebyl vystaven?
Zbytky současných pesticidů jsou především v rostlinných potravinách, které vyžadují intenzivní ochranu před škůdci. To jsou zejména ovoce a obiloviny. U živočišných výrobků jako mléko a vejce pocházejí stopy pesticidů hlavně z krmení ošetřovanými pícninami. Legislativní limity pesticidů jsou nastaveny poměrně přísně a členské státy EU je pravidelně monitorují. Problémem ovšem je, že víme poměrně málo o takzvané směsné a dlouhodobé expozici. Alarmující je například nedávná zpráva Centra zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu, kde nalezli v jednom jablku 19 různých pesticidů. Pokud byste tedy chtěli snížit svoji možnou expozici pesticidům, můžete v rámci možností zařazovat potraviny z ekologického zemědělství, kupovat potraviny s ohledem na danou sezónu a důkladným omýváním ovoce a zeleniny vodou můžete odstranit podstatnou část zbytků pesticidů.

LN Dětem se tyto látky taky nevyhýbají…
Děti v poměru ke své váze jedí daleko více potravin než dospělí, proto jsou limity koncentrací kontaminujících látek nastaveny s ohledem na ně. Samostatnou kapitolou jsou pak změkčovadla plastů, především ftaláty a bisfenoly, u kterých může být expozice vyšší u dětí, které si například strkají hračky do pusy. To se odrazilo v zákazu bisfenolu A (BPA) v dětských produktech.

LN Může se ještě člověk endokrinním disruptorům nějak vyhnout?
V podstatě ne. Všeobecně se nedoporučuje nadužívání kosmetiky, především té obličejové, ale i některé domácí chemie. V současnosti se hodně sledují zpomalovače hoření, které naleznete v elektronice, nábytku i v textilu. O pesticidech jsme již hovořili, ale u jídla není od věci přemýšlet o obalech. Není třeba moc rozumné ohřívat potraviny v plastových baleních, obzvláště pokud k tomu nejsou určeny. Vždyť zahříváním se mohou z plastů uvolňovat změkčovadla.

LN Pokud bych nechal plastovou lahev s minerálkou v autě, na které svítí slunce, hrozilo by mi nebezpečí, že se do minerálky dostanou nevhodné látky?
Pokud lahev ftaláty obsahuje, budou i ve vodě. Nicméně většinou v koncentracích, které nepřekračují legální limity. Ovšem z lahve ponechané v rozpáleném autě bych už stejně nepil.

LN Existuje nějaký únik ze situace, kdy lidstvo plastem nahradilo, co mohlo, a z něj se mohou uvolňovat endokrinní disruptory?
My stále nevíme, které látky ještě mohou takto působit a jak působí jejich směsi. Vědci se snaží identifikovat ty potenciálně nebezpečné. Pokud je informací o možné škodlivosti dostatek, postupují se závěry regulatorním orgánům a ty pak rozhodnou o jejich případném zákazu. Obecně je potřeba výrazně snížit množství potenciálně toxických látek kolem nás. Nemyslím si, že je nutné se vracet na stromy, ale je třeba být ostražitý, především u látek, se kterými jsme ve styku denně.

LN Jsou země, které jsou na tom hůře a lépe?
Změkčovadla plastů budou zastoupena všude. V EU existují maximální limity zbytkových pesticidů v potravinách, které by neměly způsobovat žádné škodlivé účinky na člověka ani na jeho okolí. Velká část potravin, které kontrolní laboratoře vyhodnotí jako nadlimitní, pochází ze zemí mimo EU. Evropa také na rozdíl od jiných oblastí světa častěji aplikuje takzvaný princip předběžné opatrnosti, což znamená, že i když jsou důkazy poněkud kontroverznější (jako u BPA), raději látku zakáže, alespoň u zranitelných skupin obyvatelstva. A některé látky, které v životním prostředí dlouho zůstávají, jako jsou polychromované bifenyly, budou vyšší v zemích, kde byly nejdéle a nejvíce používány například u nás.

LN V jakých zaměstnáních se člověk s endokrinními disruptory setká nejčastěji?
Je logické, že u pesticidů jsou nejvíce exponováni pracovníci v zemědělství. Obzvláště pokud nepoužívají doporučené ochranné prostředky a postupy. Výzkumem se také prokázala u prodavaček poměrně vysoká expozice BPA a ftalátů, pochází z termopapíru z účtenek. No a u kosmetických produktů samozřejmě pracovníci v tomto odvětví.  

Autor: