Pondělí 15. dubna 2024, svátek má Anastázie
130 let

Lidovky.cz

Nevěry nepřibývá. Partnerský sex nahrazují počítače a porno, říká sexuolog Weiss

Zdraví

  7:00
Přední český sexuolog Petr Weiss tvrdí, že nejsme zdaleka tak nevěrní, jak by se zdálo, a že za posledních pětadvacet let se počet sexuálních partnerů ani věk prvního pohlavního styku nezměnily. Milostný život české populace však podle něj stále víc narušuje internetová pornografie.
Čím dál víc párů tvrdí, že sex kvůli únavě odkládá na víkend. (ilustrační foto)

Čím dál víc párů tvrdí, že sex kvůli únavě odkládá na víkend. (ilustrační foto) foto: Shutterstock

Často slýcháváme, že mládež je dnes mimořádně promiskuitní. Internetové diskuse jsou plné šťavnatých sexuálních zážitků a profily na sociálních sítích někdy už samy o sobě působí jako pornostránky.

Sexuolog Petr Weiss

„Ve skutečnosti se ale naše sexuální chování za posledních dvacet let příliš nezměnilo,“ říká profesor Petr Weiss, který se celý život věnuje sexuologii. Připouští ale, že by si v době svých začátků dokázal představit i práci na protialkoholním nebo proti toxiko manickém oddělení.

LN Co člověka přivede k tak specifickému oboru?
Zasáhla náhoda. Po studiu na univerzitě jsem chtěl pracovat jako klinický psycholog a zrovna v té době se uvolnilo místo v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích. Právě na sexuologii. Sice jsem nevěděl, do čeho jdu, ale ukázalo se, že je pro mne v této oblasti mnoho zajímavého. Nakonec jsem se sexuologií spojil celou profesní kariéru – po čtyřech letech jsem už v Bohnicích spoluzakládal sexuologické oddělení a za dalších sedm let jsem přešel do Sexuologického ústavu, kde působím dosud.

Sexuální kontrarevoluce. Tablety a telefony vytlačily sex z postele

LN Jak je to tedy s tou změnou našeho sexuálního chování?

Údaje o sexuálním chování české populace máme od roku 1993, kdy jsme spolu s docentem Zvěřinou začali s reprezentativními výzkumy u populace starší 15 let. Je velmi zajímavé, že ačkoliv se všude, hlavně v médiích, mluví o tom, jak se naše chování mění, opak je pravdou. Ve skutečnosti neklesl věk, v němž dochází k prvnímu pohlavnímu styku, ani se nezvyšuje počet sexuálních partnerů.

Petr Weiss

Narodil se v roce 1954. Vystudoval psychologii na FF UK, poté působil na sexuologickém oddělení psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích, později v Praze-Bohnicích. Od roku 1993 působí jako klinický psycholog v Sexuologickém ústavu VFN a 1. lékařské fakulty UK. Kromě rozsáhlé vědecké publikační činnosti se věnuje i osvětě a edukaci veřejnosti.

LN Takže Češi ani tak moc promiskuitní nejsou?
Počet sexuálních partnerů se v celoživotním průměru nemění – u mužů je to kolem devíti a u žen kolem šesti, přičemž počet uváděných partnerů za posledních dvanáct měsíců do konce mírně poklesl, takže o nějakém uvolněnějším sexuálním chování české společnosti nemůže být řeč.

LN A první sexuální zkušenost?
Také žádná zvláštní změna. Průměrný věk je u mužů i žen kolem 18. roku, i když s menšími generačními rozdíly, nejmladší generace uvádí 17 a půl, nejstarší 19 let.

LN Srovnání se staršími výzkumy nemáme?
Výzkumy z doby před revolucí v roce ’89 neexistují. Komunistický režim byl v oblasti sexuálního chování neobyčejně prudérní. Jediné, co jej tehdy donutilo udělat nějaký výzkum, byla hrozba epidemie AIDS. Tenkrát se ale zjišťovaly jen některé charakteristiky, navíc to byl výzkum telefonický.

LN Můžeme alespoň srovnat změny v iniciativě navazování vztahů?
Ženy se stále emancipují, a to i v oblasti partnerských vztahů. Mužská a ženská sexuální role se sbližují, a to už minimálně posledních padesát let. Čím dál víc se překonávají dosavadní požadavky kladené na muže a ženy. V klasickém pojetí by žena měla čekat na iniciativu pocházející od muže. Ten by měl vyvíjet aktivitu při navazování známosti. Dnes to platí stále méně, i když nevím, zda je to ku prospěchu věci.

ilustrační foto

LN Jak to?
Dám vám příklad. Ve Švédsku koncem 60. let začala sexuální revoluce. Uvolnění tamní doposud velmi konzervativní protestantské morálky se začalo projevovat mimo jiné i tím, že holky začaly „balit“ kluky. Důsledek? Velký nárůst mužů v sexuologických ordinacích se stejným problémem – s poruchami erekce. Zdá se, že ne vždy je dobré narušovat evolučně vytvořené párovací mechanismy.

LN Naše sexuální chování dnes navíc ovlivňuje snadná dostupnost pornografie, internet. Vnímáte to jako problém?
U nás to zatím nezaznamenáváme tak výrazně, ale ve světě existují výzkumy, které prokazují, že v souvislosti se stále větší dostupností internetové pornografie klesá počet partnerských styků.

LN Neměla by ten počet spíš zvyšovat?
Podívejte se, stačí dvakrát kliknout a máte přístup k tunám internetové pornografie nejrůznějšího charakteru. Muži pak dají často přednost jednoduché masturbaci při pornografii před partnerským sexem, který je mnohem náročnější na investice časové, finanční atd. Místo toho, aby se dvořili ženám, zvali je na večeře a pak je dobývali, než dojdou až k naplnění v oblasti pohlavního spojení, dají přednost masturbaci. Pornografie navíc naplňuje mnohé potřeby mužské sexuality, například ve větší variabilitě sexuálních partnerek i sexuálních aktivit, i když jen na úrovni fantazie.

LN Je velká variabilita sexuálních praktik pro muže tak důležitá?
Mám mezi klienty mnoho pacientek, které přicházejí s tím, že manžel se s nimi v posledních letech velmi málo miluje, ale že ho opakovaně v noci přistihly masturbovat u počítače. Taková situace je pro ženu velmi znejišťující ve vlastní sexuální atraktivitě, není si jistá, co manžel potřebuje a zda ona mu vyhovuje. Současně jí sex může chybět. Je těžké poradit něco smysluplného, snad jen zkusit navrhnout manželům, aby se na pornografii dívali spolu. Společné sledování pornografie může vést k partnerskému sexu.

LN Nejsou ale očekávání plynoucí ze sledování porna nereálná?
Pornografie se v poslední době mění, ale nevím, zda to pouze odráží změnu v reálné situaci, nebo naopak působí modelově a dává sexuálnímu chování populace pokroucený vzhled. Markantní je to třeba v nárůstu análních styků v pornografických materiálech. Dříve, před takovými 15–20 lety, se objevil málokdy, dnes je téměř pravidlem.

LN Jsme na tom v sexu jinak než ostatní Evropané?
Celý euroamerický kulturní okruh se řídí podobnými mechanismy a trendy. To, co se objeví v USA, přijde po čase do Evropy a následně i k nám. Nicméně máme různé odlišnosti, z nichž jedna výrazná je liberálnost postojů české populace v oblasti sexu. Když se podíváte na naše výsledky a srovnatelné údaje z USA, Británie, Francie, pak nám vychází, že Češi jsou nejtolerantnější ve vztahu k homosexualitě, prostituci, nevěře, pornografii, interrupci a předmanželským stykům.

Asexuálů může být podle některých odhadů až tři procenta světové populace....

LN Čím to je?
Česká společnost je jednoznačně nej sekulárnější, nej ateističtější a my víme velmi dobře, že právě náboženské přesvědčení nejvíc ovlivňuje konzervativní postoje k sexuálním otázkám. V katolických zemích, jako je Polsko nebo i Slovensko, jsou postoje podstatně konzervativnější.

LN Podobné to asi bude i s postojem k antikoncepci...
Z hlediska sexuálního chování je právě tady obrovská a hlavně důležitá změna, i když o té se zase tak moc nemluví. Zejména po revoluci nastal velký nárůst užívání ženské hormonální antikoncepce. Tu dnes užívá většina českých žen v plodném věku.

LN Proč je to tak významné?
Protože klesl počet umělých potratů u nás, a to z asi sto tisíc v roce 1989 na necelou čtvrtinu, tedy asi 23 tisíc ročně dnes. Takový pokles interrupcí jsme nezaznamenali v žádné zemi než u nás.

LN Nevede to ale následně ke snížení plodnosti?
O možných souvislostech se sice uvažuje, ale nebyl podán žádný přímý důkaz. Základním faktorem, který stojí za zvyšujícím se počtem neplodných párů, stojí fakt, že lidé odkládají první těhotenství. Před rokem 1989 jsme měli nejnižší věk nevěst v Evropě, většina z nich se vdávala již těhotná. Dnes jsme věkem prvorodiček kolem třicítky blízko západní Evropě. Přitom víme, že po třicítce plodnost ženy rapidně klesá.

V Japonsku vzkvétá nový sexuální trh, s gerontopornografií

LN Možná to bude ale i záležitost mužů, tam se mluví o klesajícím počtu spermií...
Některé výzkumy pro to svědčí a někteří muži skutečně mají problémy. Je ale zajímavé, že dlouhodobý výzkum, který máme u nás v ústavu a který porovnává spermiogramy od 70. let do současnosti, žádný pokles nebo zhoršení nezjistil.

LN S čím tedy muži mají problém? S dysfunkcemi?
Jsou dvě nejčastější sexuální dysfunkce v celosvětové populaci mužů – poruchy erekce a předčasná ejakulace. Málokdo si ale uvědomuje, že my jsme první generací mužů v celé historii lidstva, která má na obě poruchy k dispozici skutečně účinné léky.

LN Svoboda po roce 1989 s sebou přinesla i nárůst případů pohlavních chorob...
Po revoluci došlo skutečně k velkému nárůstu pohlavních infekcí, a to včetně syfilidy. V některých oblastech to byl dokonce nárůst až pětinásobný. Souvislost je jasná – uvolnění prostituce, sexuální turistiky. Ale uvědomte si, že předtím byl výskyt těchto nemocí u nás extrémně nízký, a dokonce ani po tom nárůstu jsme „nedohonili“ jiné evropské země.

LN Takže můžeme být relativně klidní?
To asi ne. V posledních patnácti letech se stát problematice v této oblasti nevěnuje a nevzpomínám si v poslední době na nějakou osvětu na téma infekce. Přitom přibývají „nové“ sexuálně přenosné nemoci. Tedy nové nejsou, ale dokážeme je lépe diagnostikovat a léčit. Jsou to například chlamydie, HPV lidský papilomavirus, genitální bradavice...

LN S ochranou při sexu tedy na tom asi tak dobře nejsme...
I když muži uvádějí, že při většině styků s náhodnými partnerkami používají kondom, rozhodně ho nepoužívají soustavně a se stálými partnerkami je to ještě méně. Přitom nám dorůstá populace, která se nesetkala s žádnou kampaní varující před nákazou nejen HIV, ale i dalšími pohlavně přenosnými nemocemi.

LN Chápete to tak, že muži jsou málo zodpovědní?
Čeští muži se na jednu stranu chtějí ukazovat v lepším světle, takže uvádějí používání kondomu při styku se stálou partnerkou v 39 procentech, ženy ale uvádějí jen 23 procent. Velký rozdíl šestnácti procent naznačuje, že muži používání kondomu nadhodnocují. Přitom 73 procent mužů a 77 procent žen si myslí, že ochrana při styku je nutná.

LN Myslí si to i ti nejmladší?
Ti jsou čím dál opatrnější. Před třiceti lety se až 57 procent mužů a 64 procent žen při prvním styku nijak nechránilo. Od té doby výrazně narostlo použití hormonální antikoncepce i kondomů. My doporučujeme princip dvojího jištění, tedy hormonální antikoncepci jako ochranu před početím a kondom chránící před pohlavními nemocemi.

Autor:

Rozdáváme plenky Pampers ZDARMA
Rozdáváme plenky Pampers ZDARMA

Otestujte s námi tři velikosti plenkových kalhotek Pampers Pants. A vyhněte se tak dalším "kakamitám" díky speciální zadní kapse a 360stupňovému...