29. listopadu 2013 11:00 Lidovky.cz > Zprávy > Svět

JAR nebude chtít odsouzenému Krejčířovi platit vězení, míní experti

Radovan Krejčíř na snímku z roku 2007 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Radovan Krejčíř na snímku z roku 2007 | foto: ČTK

Za daňové úniky v Česku dostal Radovan Krejčíř 10,5 let. V Jihoafrické republice je zase stíhán kvůli únosu a pokusu o vraždu. K tomu ještě žádost o udělení azylu v JAR a zároveň přání jihoafrické vlády nežádoucího Čecha se zbavit. Ve spletitém případu Krejčíř není lehké se orientovat, a předvídat jeho další vývoj je ještě obtížnější. Právní experti, jež server Lidovky.cz oslovil, se o to přesto pokusili.

Na otázky odpovídali JUDr. Cyril Svoboda, ředitel Diplomatické akademie, JUDr. Hana Lenghartová, advokátka, mediátorka a lektorka Diplomatické akademie (pro oblast mezinárodního práva a vyjednávání) a Mgr. Jan Štandera, advokát a mediátor.

Lidovky.cz: Odkud začít rozplétat komplikovaný případ Krejčíř?
Současnou situaci Radovana Krejčíře je z trestněprávního pohledu možné rozdělit do dvou oblastí, a to na situaci v ČR a situaci v JAR. Český odvolací soud tento čtvrtek Krejčíře pravomocně odsoudil za daňové úniky, a to na 10,5 roku. Kdyby Krejčíř překročil české hranice, měla by ho policie eskortovat do výkonu trestu. Vedle toho by orgány činné v trestním řízení měly pokračovat v prověřování a případně stíhání celé řady dalších Krejčířových skutků, které nyní není možné plně prošetřit, především kvůli jeho nepřítomnosti v Česku. Pokud by však Krejčíř byl na českém území, případně i ve výkonu trestu, jistě by se policii rozvázaly ruce natolik, aby mohla zahájit další trestní řízení související s osobou Radovana Krejčíře.

Lidovky.cz: Jenže Krejčíř zůstává v JAR...
Ano, a situace v JAR je poněkud odlišná. Radovan Krejčíř je tam vazebně stíhán pro podezření ze spáchání trestných činů únosu a vraždy, ve stádiu přípravy. Tato oblast je však zcela v moci orgánů JAR, které nejen, že mají za úkol vyšetřit celý případ, ale mají také možnost o celé věci rozhodnout - tedy buď Krejčíře zbavit obvinění, nebo ho odsoudit k odpovídajícímu trestu dle jihoafrických zákonů.

Extradice a azyl

  • EXTRADICE =  "vydání osoby, obviněné nebo odsouzené pro trestný čin státem předchozího pobytu, k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu státem aktuálního pobytu. Obecné mezinárodní právo neukládá povinnost osobu stíhající moci vydat, ale obvykle se to očekává."
  • PRÁVO AZYLU = "právo státu jakožto územního suveréna poskytnout stíhanému cizinci vstup a pobyt na své území za trestné činy. Pronásledující stát je povinen to strpět. Azylová ochrana tedy nahrazuje diplomatickou ochranu. Ve srovnání s postavením uprchlíka, jehož ochrana je pouze dočasná, postavení azylanta je silnějším právním titulem, jde o poskytnutí trvalého útočiště. Státy jsou povinny uprchlíka přijmout a poté se individuálně přiznává status uprchlíka, a to pouze z důvodů pronásledování pro rasové, náboženské, národnostní nebo politické okolnosti. Uprchlický režim je založený smluvně, kdežto azyl je mezinárodněprávním obyčejem. Na azylanty se v zásadě uplatňuje národní režim."

JUDr. Hana Lenghartová

Lidovky.cz: Jak do toho zapadá Krejčířova žádost o azyl?
Radovan Krejčíř se snažil dosáhnout postavení uprchlíka a nyní i azylanta v JAR, aby se vyhnul vydání. K tomu potřebuje získat status uprchlíka. Jeho právní zástupci argumentovali tím, že žádost o udělení statusu uprchlíka by tamní úřady měly vyřešit přednostně, tj. před požadavkem Česka na extradici Krejčíře zpět do vlasti. Z pohledu soudních orgánů JAR však není jisté, že Krejčíř bude obžalován u nás. Navíc Krejčíř podle nich mohl - a měl - uvést důkazy potřebné k udělení statusu uprchlíka dříve, než Česko požádalo o jeho vydání. Jenže na tomto místě fatálně pochybily české orgány, které, jak známo, zmeškaly zákonnou lhůtu pro vydání Krejčíře.

Jihoafrický vyšetřovatel Mike Bolhuis v úterním rozhovoru pro server Sabc.co.za zpochybnil postup jihoafrických úřadů ve věci extradičního řízení. Prohlásil také, že "Radovan Krejčíř se stává největším gansterem v dějinách JAR."

Lidovky.cz: Domníváte se, že Krejčířovo odvolání bude úspěšné a azyl získá?
Není to příliš pravděpodobné. Postavení uprchlíka by připadalo v úvahu, kdyby nedobrovolný návrat do Česka vedl k jeho politické perzekuci. A to nehrozí. Z právního hlediska na postavení uprchlíka nemá nárok osoba, jež spáchala trestný čin, který není politické povahy a který příslušný stát trestá uvězněním. Navíc je třeba situaci posoudit i s ohledem na stát, kde konkrétní osoba svou žádost předložila. A ani v tomto ohledu není situace Krejčířovi nakloněna – v JAR je vnímán jako nechtěná osoba, vůči níž se společnost velice razantně vymezila.

PŘÍPAD KREJČÍŘ

Lidovky.cz: Co se bude dít, pokud jihoafrická justice vyřkne nad Krejčířem verdikt „vinen“?
Bude-li Radovan Krejčíř v JAR odsouzen pro vytýkané trestné činy k výkonu trestu odnětí svobody, existují dva možné scénáře: výkon trestu v JAR, nebo (za splnění určitých podmínek) výkon trestu v Česku. První z možností pro Česko není v zásadě nijak významná. Naopak pro JAR by byla zásadní - s výkonem trestu jsou spojeny značné náklady.

Vydání Radovana Krejčíře do ČR má na starosti mezinárodní odbor trestní ministerstva spravedlnosti. "Momentálně je vše v rukou jihoafrických soudů. Extradiční proces byl přerušen v září, a to až do 9. prosince, protože Radovan Krejčíř zároveň žádá o azyl v JAR. Soud nyní musí posoudit, zda je možné, aby souběžně běželo jak azylové, tak extradiční řízení v naší žádosti. Rozhodne-li, že souběh je možný, může extradiční řízení pokračovat. V opačném případě budeme zřejmě muset počkat až do rozhodnutí v azylovém řízení," řekla serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová.

Vydávací řízení s Krejčířem bude v JAR dle médií pokračovat 6. prosince.

Lidovky.cz: A druhá možná cesta?
V Česku je z právního hlediska možné uznat cizozemské rozhodnutí - za splnění zákonem stanovených podmínek. V případě uznání má takové rozhodnutí, v tomto případě tedy případné rozhodnutí o vině a trestu, stejné právní účinky jako rozsudek českého soudu. O návrhu na uznání zmíněného rozhodnutí rozhoduje krajský soud, a to na základě žádosti orgánu cizího státu; samotný návrh předkládá ministerstvo spravedlnosti.

Lidovky.cz: Který z těchto dvou nastíněných scénářů se vám jeví jako pravděpodobnější?
Bezpochyby ten druhý, čili výkon trestu v u nás. JAR by tak radikálně snížila své náklady, zatímco české straně by se otevřela možnost Krejčířova výslechu a případného dalšího trestního stíhání jeho osoby. Z nynějšího postoje jihoafrických úřadů se sice dá usuzovat, že příliš nevěří tomu, že by Krejčířovým vydáním do Česka bylo spravedlnosti učiněno zadost, ovšem to by se v případě odsouzení mohlo výrazně změnit.

mslMagdalena Slezáková

KRUTÁ REALITA: První měsíce po porodu byly peklo
KRUTÁ REALITA: První měsíce po porodu byly peklo

Měli jste možnost si přečíst o mém porodu a o pobytu v porodnici na šestinedělí. Nyní bych chtěla rozvést poslední a nejtěžší část mého příběhu. První půlrok mého mateřství.