Sobota 15. května 2021svátek má Žofie 16 °C přeháňky až bouřky Předplatné LN
Lidovky.cz > Zprávy > Byznys

‚Nejtoxičtější hračka‘ v Česku? Experti v ní našli další jedy, obsahuje tolik dioxinů jako popílek ze spalovny

Skládací kostka s vysokou koncentrací bromovaných zpomalovačů hoření. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Skládací kostka s vysokou koncentrací bromovaných zpomalovačů hoření. | foto:  Petr Topič, MAFRA

PRAHA Skládací kostka s pohádkovými motivy může být podle odborníků ještě nebezpečnější, než se zdálo. Celosvětový výzkum ukázal, že se v hračce nachází kromě bromovaných zpomalovačů hoření také vysoká koncentrace toxického vedlejšího produktu těchto látek - takzvaných bromovaných dioxinů. Podle odborníků je koncentrace v hračce srovnatelná s obsahem v popílku ze spaloven. Přestože ji mohou české obchody legálně nabízet, distributor podle zjištění serveru Lidovky.cz na rok 2019 chystá novou verzi, v níž by měly být látky omezeny.

Celosvětový výzkum, na kterém se podílelo české sdružení Arnika, ukázal, že hračky z recyklovaného plastu mohou obsahovat nečekané toxické látky. Vůbec poprvé podle českého sdružení, jež bojuje proti jedovatým látkám v přírodě i ve zboží, se v hračkách potvrdila přítomnost bromovaných dioxinů, které vznikají jako vedlejší produkt při výrobě bromovaných zpomalovačů hoření, které, jak upozornil server Lidovky.cz, byly v dětských hračkách odhaleny již dříve. Zmíněné dioxiny přitom podle Arniky mohou poškodit vývoj mozku, ničit imunitu a narušit fungování štítné žlázy.

Nejvíce bromovaných dioxinů obsahoval podle výzkumu přívěšek na klíče zakoupený v Německu, hned po něm následovala plastová kostka z Česka. Množství dioxinů bylo podle odborníků tak vysoké, že by si děti mohly docela dobře hrát s popílkem ze spalovny nebo s jiným průmyslovým odpadem.

Podle Karolíny Brabcové, odbornice sdružení Arnika na toxické látky ve spotřebním zboží, se nebezpečným hračkám spotřebitel může vyhnout, když nebude kupovat hračky z černého plastu. „Elektroodpad poměrně úspěšně sbíráme zejména v Evropě, kde se ale nezpracovává,“ uvedla. Podle Arniky Evropa odešle 15 až 50 procent elektroodpadu s nebezpečnými koncentracemi bromovaných zpomalovačů hoření do Asie a Afriky, kde je odpad recyklován a dostane se do nových výrobků.

Arnika upozorňuje, že obě tyto látky vznikají kvůli špatně nastavené recyklaci plastů z elektrospotřebičů. Na rozdíl od zpomalovačů hoření, o jejichž přísnější regulaci se v současné době jedná na půdě evropských institucí, obsah bromovaných dioxinů ve výrobcích nepodléhá žádné regulaci. Omezení platí pouze v Německu, ale jen pro část z celé škály těchto látek. Distributor ani prodejci tedy nabízením této hračky zákazníkům neporušují současnou evropskou ani českou legislativu.

Skládací kostka s vysokou koncentrací bromovaných zpomalovačů hoření.

Skládací kostka s vysokou koncentrací bromovaných zpomalovačů hoření.

Na kostku s pohádkovými motivy, která je podle odborníků zdraví nebezpečná, upozornilo kvůli vysoké koncentraci bromovaných zpomalovačů hoření sdružení Arnika již loni v prosinci. Sdružení se zapojilo do mezinárodního srovnání hraček s vysokou koncentrací bromovaných zpomalovačů hoření (PBDE) z 25 zemí. V něm kostka předstihla všechny testované výrobky.

Vysokou koncentraci toxických bromovaných zpomalovačů hoření potvrdil i nezávislý test v laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), který si následně nechal udělat server Lidovky.cz.

Co kostky obsahovaly

Bromované difenylethery (PBDE) jsou skupinou organických látek příbuzných strukturou a vlastnostmi, mezi něž patří nehořlavost a samozhášecí schopnost. Rozlišují se tři typy (podle počtu atomů v molekule):

Penta-BDE se používá hlavně jako samozhášecí prostředek v pružné polyuretanové pěně pro výrobu nábytku a čalounění, podle sdružení Arnika jej proto kontrolované výrobky z tvrdého černého plastu téměř neobsahují. „Najít se dají v recyklovaných podložkách pod koberce, které jsou vyrobeny z výplní čalounění nábytku,“ vysvětluje autorka průzkumů Arniky Jitka Straková. Nachází se na seznamu zakázaných látek, ale až do roku 2030 se může díky výjimce objevovat v materiálech určených k recyklaci (europarlament bude ve čtvrtek hlasovat mimo jiné i o zrušení této výjimky). Nesmí být v elektrických a elektronických výrobcích.

Okta-BDE se i přes zákaz ve všech oborech od srpna 2004 nachází díky stejné výjimce jako u penta-BDE v menších koncentracích v recyklovaných výrobcích, včetně hraček testovaných Arnikou a serverem Lidovky.cz, v nichž koncentrace mnohonásobně překročila povolený limit 10 ppm (částic na milion). Nachází se na seznamu zakázaných látek, ale až do roku 2030 se může díky výjimce objevovat v materiálech určených k recyklaci (europarlament bude ve čtvrtek hlasovat mimo jiné i o zrušení této výjimky). Nesmí být v elektrických a elektronických výrobcích.

Deka-BDE má v testovaných hračkách největší podíl ze všech bromovaných zpomalovačů hoření. Je na černé listině látek Stockholmské úmluvy, kam se zařazují látky vyžadující celosvětovou eliminaci, což s čímž ale zatím EU nepracovala. U tohoto zpomalovače hoření recyklace možná není, ale má výjimky, které umožňují jeho využití do roku 2022 v textiliích, plastových krytech ohřevných elektrických zařízení (přímotopů, fénů na vlasy, žehliček) a polyuretanových pěnách stavebních izolací. Dalekosáhlé výjimky pak platí pro použití dekaBDE v automobilovém průmyslu a letectví. Možné omezení ve výrobcích a maximální přípustné koncentraci látky v souladu se Stockholmskou úmluvou má ve čtvrtek schvalovat europarlament, omezení výroby a uvádění na trh má v EU platit od roku 2019.

(zdroj: Integrovaný registr znečišťování, Arnika)

Podle slov jednatele české společnosti, která kostku vyrobenou čínskou firmou Yam YiK Tat Trading Limited do Česka dováží, po upozornění Arniky na přítomnost dříve odhalených bromovaných zpomalovačů hoření firma hračku dočasně stáhla z českého trhu. Kromě toho také upozornila zákazníky, nakonec ale rozhodnutí přehodnotila.

„Po opětovném posouzení ze strany Státního zkušebního ústavu ve Zlíně, který vyhodnotil tento produkt jako nezávadný a vyhovující platným normám, jsme tento produkt opět pustili do prodeje. Pro rok 2019 budeme mít od výrobce již novou šarži, která bude opět vyhovovat platným normám. Je v plánu úprava složení hračky, která omezí zmiňované látky,“ doplnil distributor v reakci na nová zjištění Arniky v úterý pro server Lidovky.cz.

Neplodnost či ovlivněný vývoj mozku

Bromované dioxiny ovlivňují vývoj mozku, poškozují imunitní systém nenarozených dětí, způsobují neplodnost a narušují funkci štítné žlázy. Některé studie dokonce prokázaly vliv na snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a hyperaktivitu u dětí.

„Aby se zabránilo přítomnosti vysoce toxických látek v hračkách, musí EU a její členské státy zabránit recyklaci těchto perzistentních organických látek do plastových výrobků. Toho lze dosáhnout zejména nastavením přísných limitů těchto látek v odpadech. Také je třeba, aby se bromované dioxiny dostaly na seznam látek, o jejichž eliminaci usiluje Stockholmská úmluva, stejně jako je tomu u chlorovaných dioxinů,“ vysvětlil Jindřich Petrlík z Arniky, hlavní autor studie.

Kde se berou?

Bromované zpomalovače hoření se společně se změkčovadly a těžkými kovy používaly v elektrospotřebičích, izolaci, čalounění, nábytku i interiérech aut. Poté, co se přišlo na to, že jsou toxické a snadno se dostávají do okolí i daleko od místa vzniku, začalo se od jejich využívání upouštět až do úplného zákazu prodeje části z nich v roce 2004.

Při výrobě nového zboží se dnes, až na výjimky, nesmí používat. Evropská unie ale firmám povolila jedovaté plasty vyvážet k recyklaci. „Zde jsou limity schválně benevolentnější. Řada evropských i národních úředníků přiznává, že vzhledem k vysokým cílům pro recyklaci preferují recyklovat i plasty, které takové látky obsahují s tím, že se časem v celém cyklu jaksi rozpustí. To ovšem je krátkozraké řešení, protože to výrazně znevěrohodňuje celý proces recyklace,“ upozornila již dříve Brabcová z Arniky.

Kvůli této situaci se mohou škodlivé plasty dostat oklikou do hraček a zároveň se tím neporuší žádný zákon. Pokud se toxické látky objeví v hračkách, tak se v podstatě dostávají mimo hledáček úřadů, s výjimkou těch, které jsou poháněné elektřinou. Podle vyjádření České obchodní inspekce pro server Lidovky.cz ale k žádné takové kontrole zatím nedošlo.

Skládací kostka s vysokou koncentrací bromovaných zpomalovačů hoření.

Skládací kostka s vysokou koncentrací bromovaných zpomalovačů hoření.

Zpomalovače hoření přitom mohou být pro naše zdraví nebezpečné. „Bromované zpomalovače hoření patří mezi perzistentní látky, na které často narazíme pod zkratkou POPs. Dlouho setrvávají v životním prostředí, neúměrně jej zatěžují a negativně působí na zdraví. Zpomalovače poškozují imunitní, hormonální a reprodukční systém. Jsou spojené se sníženou inteligencí a soustředěním u malých dětí. Vědci se domnívají, že mohou způsobovat i rakovinu jater,“ uvedla v říjnu autorka průzkumu hraček z recyklovaných plastů Jitka Straková.

Zpomalovače se mohou podle Strakové do lidského organismu dostat při kontaktu s kůží, ústy nebo i prostým vdechnutím.

Zpomalovače hoření řeší EU

Cesty ke zlepšení situace jsou prakticky dvě. Tou první je nastavení příšnějších limitů pro recyklaci těchto látek, které zabrání jejich vývozu do rozvojových zemí (přísnější limity již odhlasovali europoslanci v Evropském parlamentu). Další radikálnější možností je zrušení dosavadních výjimek pro jejich využití ve vybraných průmyslových odvětvích.

Momentálně existují dva rozdílné limity, které určí, zda se už jedná o toxický odpad nebo o bezproblémové zboží. Pro nové výrobky jsou limity obecně přísnější, pro recyklované výrobky pak mírnější. O zrušení těchto rozdílů usilují odborníci.

Stockholmská úmluva

Právně závazná mezinárodní dohoda platná od roku 2004, jejímž cílem je eliminace vybraných v přírodě přetrvávajících organických látek. Česko ji ratifikovalo v roce 2002, patří tak mezi 179 zemí světa, které se zavázaly k jejímu dodržování. Mezi zakázanými látkami jsou od roku 2009 i dva bromované zpomalovače penta-BDE a okta-BDE. V rámci EU však platí pro tyto dvě látky výjimky, které až do roku 2030 umožňují recyklovat odpad, v němž jsou obsaženy.

Tento dvojitý standard pro recyklované a nové výrobky Evropský parlament při hlasování 15. listopadu nezrušil. Politici ale odhlasovali zpřísnění limitu pro látky PBDEs v odpadech na polovinu. To znamená, že pokud plastový odpad obsahuje více než 500 ppm (částic na milion), tak je považován za nebezpečný. Nesmí být dále používán či svévolně likvidován, pokud není od těchto látek očištěn. Zároveň Evropský parlament přijal přísný limit 10 ppm pro nové výrobky obsahující dekaBDE, tedy látku, kterou ve vysoké koncentraci obsahovala plastová kostka pro děti. Tyto legislativní úpravy ještě ale musí schválit Evropská komise a členské státy, k tomu může dojít až na začátku příštího roku.

Patrik Kozlík

Autor

Patrik Kozlíkpatrik.kozlik@lidovky.czČlánky

Lékařské špičky v kauze obřích pojistných podvodů. Hrozí jim až 10 let

Pojistky před soudem. Případem rozsáhlých pojistných podvodů se škodou zhruba... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Uznávaní doktoři „léčili“ neexistující zranění. V kauze tří stovek pojistných podvodů za 50 milionů korun je obžalováno...

Procházku vypnu, slibuje Rakić. Uznávaný sudí analyzuje: Dokázal by to, ale...

Rakušan Aleksandar Rakic si už Jiřího Procházky všiml. A chce mu v UFC srazit... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Z Jiřího Procházky se mezi konkurenty polotěžké váhy UFC (93 kg) stává žádané zboží. O novou dvojku divize si hlasitě...

Nejproočkovanější země světa zavádí tvrdá opatření. Covid mají i očkovaní

Ruská vakcína Sputnik V. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Premium Na Seychelách vyskočil součet všech případů za více než rok pandemie v posledních třech dnech o třináctinu. Problém je...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!