Čtvrtek 18. dubna 2024, svátek má Valérie
130 let

Lidovky.cz

Pod Slepičí hory. Kde kopcovitá krajina začíná?

Cestování

  6:09
Slepičí hory by na mapě dokázal najít asi jen málokdo, mnozí by nejspíš měli potíže i se Soběnovskou vrchovinou, jíž jsou zmíněné hory s nejvyššími vrcholy příznačně nazvanými Kohout a Slepice součástí. Zde je malá nápověda: vstupní branou do kopcovité krajiny jsou Trhové Sviny.

Autorství poutního kostela Nejsvětější trojice je připisováno Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi foto: KAREL DRÁBEK

Pro ty, kdo stále ještě tápou – Trhové Sviny, město, které v minulosti proslulo obchodem s dobytkem, se nacházejí na okraji Třeboňské pánve v podhůří Novohradských a již zmíněných Slepičích hor. V 13. století zde stál hrad, který i s obcí (tehdy ještě jen Sviny) patřil rodu Vítkovců.

Kyselka smutku a naděje. Zaniklý svět kdysi světoznámých lázní

V roce 1327 hrad i městečko koupil Vilém z Landštejna, od roku 1359 byly majetkem Rožmberků. Za husitských válek hrad dobyl a obsadil Jan Žižka. Po válkách sice majetek Rožmberkové získali zpět, ale z hradu zbývaly jen ruiny. Sloužil jako zdroj levného stavebního materiálu. Dnes už po něm nic nezbývá.

Roku 1481 povolil král Vladislav Jagellonský Svinům pořádat dvakrát ročně trhy. Od té doby se také změnil název na Trhové Sviny (německy Schweinitz in Böhmen). Obchod s dobytkem se orientoval zejména na Horní a Dolní Rakousko, trhy se zde konaly ještě ve 40. letech minulého století. Městečko postihly požáry v letech 1549, 1619 a 1828. Proto zde ze starých budov najdeme jen gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, nádhernou stavbu pozdní jihočeské gotiky.

K léčivému prameni

Okolí Trhových Svinů je možné projít po naučné stezce Trhovosvinsko, která začíná u autobusového nádraží. Stezka tvoří okruh jižním okolím města. Je zaměřená na přírodu, ale ani zájemci o historii nebudou ošizeni. Kolem městského parku se starými stromy se dostaneme na cestu k poutnímu kostelu Nejsvětější Trojice. Řídké křoviny a staré ovocné stromy po obou stranách jsou domovem řady ptačích druhů – na některých stromech jsou umístěny ptačí budky. Že jdeme po staré poutní cestě, dokazují zbytky božích muk a kamenné lavičky.

Poutní kostel Nejsvětější Trojice jako by sem vůbec nepatřil a je tak trochu nedoceněným skvostem. Byl vystavěn na počátku 18. století, s největší pravděpodobností podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Autorství se však nikdy nepodařilo stoprocentně prokázat. Architekt si každopádně s návrhem opravdu pohrál – kostel má trojúhelníkový půdorys. Nejnápadnější jsou věžičky, které tvarem připomínají ruské pravoslavné kostely. Interní výzdobu vytvořil lužickosrbský sochař Matěj Václav Jäckel. Pod kostelem je pramen vody, údajně schopné léčit zrak. Voda je slabě radioaktivní. Vminulosti zde byly dokonce malé lázně. I když voda je čistá, léčivá není. Zato na jaře na zdejší podmáčené louce najdeme řadu vzácných rostlin.

Od kostela vede cesta lesem do údolí Klenského potoka. Neregulovaný potok tu čile proudí, místy se kroutí a vytváří meandry. Čistá voda umožnila přežít i kriticky ohroženým živočichům. Najdeme zde raka říčního a perlorodku. Stopy na sněhu nebo na písčitých náplavech prozrazují, že se tu vyskytuje i vydra říční.

Potok je ovšem využíván, zastávka na naučné stezce se nazývá U Trajerů mlýna a nalezneme zde i malou vodní elektrárnu. Proud vyrobený turbínou pohání rámovou pilu na pořez jehličnatých výřezů. Dříve byla voda používána i ve zdejších hamrech. Nejlépe zachovaný je Buškův hamr, který byl obýván ještě v sedmdesátých letech minulého století. Voda je náhonem hnána hned na tři kola – tato technická památka je plně funkční a provozuschopné jsou i výheň s dmychadly, buchar a brus. Hamerník si vyráběl i nástroje, které mu nejvíce vyhovovaly při jeho práci. Buškův hamr s expozicí je kromě zimních měsíců otevřen pro veřejnost. Bývalá obytná část je využita jako expozice lidového nábytku, keramiky a maleb na skle ze zdejšího kraje.

Za vltavíny

Cesta spojující hamr a Trhové Sviny se změnila v pěšinu. Odtud jsou krásné pohledy na část Novohradských hor. Dlouholetým obděláváním půdy vznikly terasové meze. Jsou nejen vynikajícím prostředkem proti půdní erozi, ale i místem, kde může přežívat velké množství druhů rostlin a živočichů. Stezka nás zavede k lesíku, ve kterém je téměř sedm metrů hluboká Skautská rokle. Podobný terénní útvar nebyl nikde kolem celé trasy, kterou jsme prošli. Všude byly v podloží pevné horniny podobné žule, zde jsme vlastně na skutečném okraji Třeboňské pánve. Rokli vyhloubily občasné přívaly ve štěrku třetihorního stáří. V podobných horninách se zde často nacházejí vltavíny. Pokud se rozhodnete pokusit se nějaký ten vltavín najít, zajděte si na nedaleká naleziště u Záluží, Hájku nebo Stradova.

Autor:

Pylová sezóna: Jak poznat alergii u svých dětí?
Pylová sezóna: Jak poznat alergii u svých dětí?

Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému na běžné, obecně neškodné látky v okolním prostředí. Taková látka, která vyvolává alergickou...